Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitionarii de lucrari de instalatii electrice, usi antifoc si hidranti la Sucursala Oradea (BH).

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 30.03.2020, ora 16.00

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet de sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Anexa 5 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773, fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, va invita sa participati la procedura de licitatie organizata pentru achizitionarea serviciilor de mentenanta a echipamentelor de climatizare din sediile Centralei si Unitatilor CEC BANK S.A. din Bucuresti si Ilfov.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, Str. Ilfov nr 4. Sector 5.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile de mai jos:

Caiet de sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

In cadrul documentatiei, este necesara si transmiterea urmatoarelor anexe:

Lista institutiilor de credit din Romania si strainatate fata de care CEC BANK S.A. are aprobate plafoane de lucru in vigoare Descarca

Declaratie privind evitarea conflictului de interese Descarca

Declaratie - Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) Descarca

Data limita de depunere a ofertelor: 17.03.2020, ora 11.00.

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la adresa e-mail: cav@cec.ro, la telefon: 021.202.50.00 / 021.311.11.19 int.51771 sau fax 021.313.59.31.


CEC BANK SA, cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei Nr. 13, Sector 3, telefon 021.311.11.19, va invita sa participati la procedura de licitatie in vederea dotarii parcului auto cu autoturisme noi.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-ul de mai jos:

Caiet de sarcini licitatie dotare parc auto cu autoturisme noi Descarca

Lista institutiilor de credit din Romania si strainatate fata de care CEC BANK S.A. are aprobate plafoane de lucru in vigoare, o puteti vizualiza in link-ul urmator:

Lista institutiilor de credit din Romania si strainatate fata de care CEC BANK S.A. are aprobate plafoane de lucru in vigoare Descarca

In cadrul documentatiei, este necesara si transmiterea Declaratiei – Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) si Declaratiei privind evitarea conflictului de interese, semnate de reprezentantul legal al ofertantului (sau imputernicitul acestuia), pe care le regasiti accesand link-rile de mai jos:

Declaratie - Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) Descarca

Declaratie privind evitarea conflictului de interese Descarca

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, Str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 03.03.2020, ora 15:00.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021.202.50.00 / 021.311.11.19 int. 51771 sau fax 021.313.59.31.

Precizari suplimentare:

Art. 11.18 din Caietul de sarcini se modifica dupa cum urmeaza:
"11.18 Durata contractului de leasing operational va fi de 57 de luni, rata de leasing fiind calculata incepand cu data procesului verbal de predare-primire a fiecarui autoturism in parte;"

Art. 11.23 lit d) din Caietul de sarcini se modifica dupa cum urmeaza:
"d) Serviciul Anvelope: achizitionarea si echiparea corespunzatoare a autovehiculelor cu anvelope de iarna/vara pana cel mai tarziu la datele de 01.11/31.03 ale fiecarui an (in total 2 seturi de vara si 2 seturi de iarna pe durata contractului), montare/demontare, echilibrare, depozitare. Dimensiunile si caracteristicile anvelopelor pot varia in concordanta cu specificatiile tehnice ale producatorului auto conform cartii de identitate."

Art. 11.26 din Caietul de sarcini se va modifica si completa dupa cum urmeaza:
"11.26. CERINTE DE FACTURARE SI PLATA
Lunar se va emite factura care va insuma chiria lunara, chirie in care vor fi cuprinse toate costurile conform art. 11.15. Factura va contine un rand distinct cu referire la rata de leasing (chiria si alte costuri aferente, ca suma cumulata) si un rand cu suma aferenta asigurarilor. Aceasta separare este necesara datorita tratamentului TVA privind refacturarea asigurarilor (scutite de TVA). Factura aferenta ultimei rate lunare de leasing va fi insotita de Raportul final emis conform prevederilor punctului 11.27 Cerinte de raportare. Plata se va face prin virament, conform conditiilor contractuale."

Art. 11.27din Caietul de sarcini se va modifica si completa dupa cum urmeaza:
"11.27. CERINTE DE RAPORTARE
Furnizorul va emite si transmite, la solicitarea beneficiarului, urmatoarele rapoarte:
- Rapoarte lunare continand: numarul de kilometri parcursi de catre fiecare autoturism, consumuri (numai in cazul in care furnizorul va echipa autoturismele cu sisteme de monitorizare prin GPS), reparatii, perioade petrecute in service si alte informatii solicitate de catre Beneficiar. Perioada de raportare va acoperi o luna calendaristica.
- Raport final continand o privire de ansamblu a evolutiei contractului, cu prezentarea cumulativa a principalelor valori incluse in rapoartele lunare. De asemenea, Raportul final va include o sectiune financiara care va prezenta o situatie a platilor realizate in cadrul contractului.
Rapoartele au un caracter administrativ, de informare si monitorizare a derularii contractului si nu sunt supuse aprobarii Beneficiarului. Formatul de raport va fi agreat in prealabil cu Beneficiarul."


CEC BANK SA, cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei Nr. 13, Sector 3, telefon 021.311.11.19, va invita sa participati la procedura de licitatie in vederea implementarii unui sistem de monitorizare flota auto prin GPS​.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-ul de mai jos:

Caiet de sarcini implementare sistem monitorizare flota auto prin GPS Descarca

Lista institutiilor de credit din Romania si strainatate fata de care CEC BANK S.A. are aprobate plafoane de lucru in vigoare, o puteti vizualiza in link-ul urmator:

Lista institutiilor de credit din Romania si strainatate fata de care CEC BANK S.A. are aprobate plafoane de lucru in vigoare Descarca

In cadrul documentatiei, este necesara si transmiterea Declaratiei - Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) si Declaratiei privind evitarea conflictului de interese, semnate de reprezentantul legal al ofertantului (sau imputernicitul acestuia), pe care le regasiti accesand link-rile de mai jos:

Declaratie - Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) Descarca

Declaratie privind evitarea conflictului de interese Descarca

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, Str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 28.02.2020, ora 14:00.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021.202.50.00 / 021.311.11.19 int.51771 sau fax 021.313.59.31.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la adresa de email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de licitatie organizata in vederea selectarii unei agentii suport pentru retele sociale​.

Pentru a intra in posesia documentatiei necesare realizarii ofertei, respectiv: Caiet de sarcini pentru procedura de licitatie organizata de catre CEC BANK S.A. in vederea selectarii unei agentii suport pentru retele sociale impreuna cu Anexa 4 - Lista institutiilor de credit, Anexa 5 – Elemente de identitate vizuala, Anexa 6 – Reguli si interdictii de folosire a logo-ului CEC Bank, Anexa 7 - Oferta tehnica este necesara transmiterea Angajamentului de confidentialitate (Anexa 1) semnat de reprezentantul legal al ofertantului (sau imputernicitul acestuia) insotit de Declaratie – Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR ) - Anexa 2 si Declaratie privind evitarea conflictului de interese - Anexa 3.

Data limita de depunere a ofertei financiare si tehnice este 10 februarie 2020, ora 11:00.

Data limita de depunere a ofertelor a fost prelungita pana la 17 februarie, ora 14:00 (online), respectiv pana marti, 18 februarie, ora 11:00 la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, Strada Ilfov, nr. 4, sector 5.

Depunerea ofertelor va avea loc pana in data de 18 februarie 2020, ora 11:00 doar la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, Strada Ilfov, nr. 4, sector 5 fara a mai fi necesara transmiterea online in ziua precedenta.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la adresa de email: cav@cec.ro.

Precizari suplimentare:

Pentru litera B, punctul 1 din cadrul Anexei 7:
- Se va lua in calcul organizarea de traininguri in Bucuresti intr-o alta locatie decat cea a Bancii.
- Se va calcula ca procent (%) din flat fee-ul lunar alocat resurselor umane necesare pentru gestionarea comunitatii dupa ora 17:00 pana la ora 22:00, zilnic, inclusiv sambata si duminica si in sarbatorile legale.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitiei serviciilor de proiectare si obtinere autorizatie de construire pentru lucrări de constructii si instalatii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Sucursala Brasov (BV)​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor este 28.01.2020, ora 16:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet de sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Anexa 5 Descarca

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773, fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitionarii de servicii de consultanta la nivelul proceselor ce se adreseaza clientilor persoane fizice​​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor este 15.01.2020, ora 12:00.

Data limita de depunere a ofertelor a fost prelungita pana la 22.01.2020, ora 12:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet de sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773/51130, fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.

Completare/modificare a paragrafului de la Cap. 8 – Adjudecare, Informarea; subpunctul 8.4.2 c), de mai jos:

- Numar de zile ale consultantilor cu experienta mai mare de 5 ani alocati in cadrul proiectului – maxim 15 puncte; Oferta cu cel mai mare numar de consultanti alocati primeste 15 puncte; Punctaj oferta n = Numar consultanti alocati din oferta n*15/Numarul cel mai mare consultanti ofertati;

in

- Numar de zile ale consultantilor cu experienta mai mare de 5 ani alocati in cadrul proiectului (obtinut prin insumarea numarului de zile aferent fiecarui consultant cu experienta mai mare de 5 ani - conform declaratiei tehnice) – maxim 15 puncte; Oferta cu cel mai mare numar de zile ale consultantilor cu experienta mai mare de 5 ani primeste 15 puncte; Punctaj oferta n = Numar de zile ale consultantilor cu experienta mai mare de 5 ani*15/Numarul cel mai mare de zile ofertat ale consultantilor cu experienta mai mare de 5 ani;

Clarificari/raspunsuri:

- Referitor la cerinta de la punctul 2.2 b), va rugam precizati daca serviciile similare invocate de ofertant se vor referi in general la optimizarea de procese in sectorul bancar sau strict la procesele mentionate in caietul de sarcini.
R: Prin Criteriul de la punctual 2.2.b se solicita serviciile similare licitatiei curente.

- Va rugam precizati daca ofertantul va trebui sa presteze serviciile conform metodologiei Lean sau se pot utiliza si alte metodologii, pe baza experientei prestatorului care va depune oferta.
R: Se accepta orice metodologie, cu mentiunea ca acesta trebuie descrisa(vezi oferta tehnica punct 5.4)

- In cap. 2 Criterii de calificare si selectie sunt descrise cerintele generale de calificare, iar in cap 3 Documente de calificare sunt prezentate documentele cu care ofertantul va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare. Va rugam confirmati daca vom prezenta exclusiv documentele/ dovedi criteriile solicitate in cap 3.
R: Se solicita prezentarea tuturor documentelor/dovedi criteriile solicitate atat de la punctul 2 cat si de la punctul 3.

- Se solicita certificat constatator in original sau copie legalizata. Va rugam confirmati daca se accepta prezentarea certificatului emis online cu semnatura electronica de la Registrul Comertului.
R: Se accepta doar certificat constatator in original sau copie legalizata.

- Se solicita prezentarea a minim 2 recomandari de la beneficiari in original. Adresam solicitarea de a prezenta aceste recomandari si in copie conform cu originalul.
R: Suntem de acord cu solicitarea dvs. de a prezenta scrisorile de recomandare in copie conform cu originalul.

- Se solicita prezentarea angajamentului de confidentialitate semnat. Va rugam confirmati daca acesta va fi depus odata cu oferta sau inainte.
R: Angajamentul de confidentialitate semnat se depune odata cu oferta.

- Pentru garantia de participare se solicita valabilitate de 90 de zile de la data emiterii. Va rugam confirmati ca valabilitatea garantiei este de la data emiterii garantiei si nu a termenului de depunere al ofertelor.
R: Valabilitatea garantiei este de la data emiterii garantiei.

- Referitor la pct 8.4.2 Oferta tehnica, punctaj caracteristici tehnice:
La pct a) se solicita dovada prestarii serviciilor de consultanta la institutii financiare. Va rugam confirmati ca se vor lua in calcul contractele/ proiectele de consultanta, in general, nu strict similare cu cele care fac obiectul acestei achizitii.
R: Se solicita experienta in prestarea serviciilor de consultanta pentru institutii financiare si nu strict similar prezentei licitatii.

La pct d) la definirea modului de calcul se mentioneaza ca punctajul va fi acordat experientei acumulate de consultant in cadrul firmei de consultanta. Va rugam clarificati daca va fi punctata experienta cumulata a tuturor consultantilor propusi in oferta, indiferent ca aceasta a fost realizata in cadrul societatii ofertante sau in cadrul angajatorilor anteriori. In caz contrar, clarificati.
R: Va fi punctata experienta totala cumulata a tuturor consultantilor propusi in oferta, indiferent ca aceasta a fost realizata in cadrul societatii ofertante sau in cadrul angajatorilor anteriori. Experienta va fi mentionata in cadrul declaratiei solicitate la punctul 5.4.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata în vederea achizitionarii de lucrari de  amenajare la Sucursala CEC Bank Bank Zalau (SJ)​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor este 11.12.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet de sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773/51130, fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.

PROCEDURA A FOST ANULATA.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, va invita sa participati la procedura de licitatie organizata pentru achizitionarea serviciilor de arhivare electronica in sensul legii a documentelor electronice.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 04.12.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet de sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 4 Descarca

Anexa 5 Descarca

Anexa 3 - "Detalii tehnice cu privire la efectuarea serviciilor de arhivare electronica a documentelor electonice" si Anexa 6 - "Modalitatea de punctare a cerintelor functionale si tehnice" pot fi ridicate de la sediul CEC BANK S.A, Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari, de catre cei interesati sa depuna o oferta, in baza unei Declaratii privind evitarea conflictului de interese (Anexa 1), a unui Angajament de confidentialitate (Anexa 4) si a unui Acord de prelucrare date cu caracter personal (Anexa 5) semnate de reprezentantul legal al ofertantului (sau imputernicitul acestuia).

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la adresa de email: cav@cec.ro.

Clarificari suplimentare

Intrebare: Va rugam sa clarificati care este durata contractului, avand in vedere ca in cadrul capitolului XI. INFORMATII DESPRE CLAUZE CONTRACTUALE, 11.1. este specificat "Durata contractului va corespunde cu data finalizarii servicillor de arhivare electronica a documentelor electronice si nu va depasi 120 de zile calendaristice de la data semnarii acestula", in schimb ce in cadrul capitolului 8.4. Modul de punctare a ofertelor este specificat "Costul anual cu mentenanta si suportul solutiei (dupa primul an de la lansarea solutiei in productie)".
Raspunsul Bancii: Pentru a se intelege mai bine, reformulam respectivul paragraf: „Durata contractului va corespunde cu data finalizarii serviciilor de arhivare electronica a documentelor electronice, care nu va depasi 120 de zile calendaristice de la data semnarii acestuia.” Contractul se va incheia pe o durata de minim 2 ani.

Intrebare: Va rugam sa definiti exact ce se intelege prin serviciile suplimentare care se regasesc in cadrul modului de punctare a ofertelor.
Raspunsul Bancii: Prin servicii suplimentare intelegem orice serviciu oferit contra cost si care nu a fost solicitat in clar in caietul de sarcini, dar care pentru prestatorul de servicii este esential in desfasurarea activitatii.

Intrebare: Referitor Ia cerinta de Ia capitolul 3.2. Documente privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale — "Obligatoriu minim 2 (doua) scrisori de recomandare semnate de Banci beneficiare din Romania/ UE, din care sa rezulte experienta furnizorului privind Iivrarea de servicii de arhivare electronica a documentelor electronice". Va solicitam modificarea acesteia, in sensul permiterii prezentarii de recomandari din care sa rezulte experienta furnizorului privind livrarea de servicii de arhivare electronica a documentelor electronice, si din partea altor beneficiari. Mentionam ca serviciile de arhivare electronica sunt reglementate de Lege si sunt identice indiferent de domeniul de activitate al Beneficiarului.
Raspunsul Bancii: Suntem de acord cu modificarea solicitata, respectiv “Obligatoriu minim 2 (doua) scrisori de recomandare semnate de societati beneficiare din Romania/ UE, din care sa rezulte experienta furnizorului privind livrarea de servicii de arhivare electronica a documentelor electronice – copie conforma cu originalul; in plus, fiecare scrisoare de recomandare trebuie insotita de prima si ultima pagina din contract pentru a face dovada obiectului contractului (eventualele sume se pot cenzura)”.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la licitatia in vederea achizitionarii de servicii de mentenanta hardware si suport aferente echipamentelor IBM​​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a oor efertelste 15.11.2019, ora 11:00.

Data limita de depunere a ofertelor a fost prelungita pana la 22.11.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet de sarcini Descarca

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773/51130, fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, va invita sa participati la procedura de licitatie organizata pentru achizitionarea serviciilor de evaluare a solutiilor informatice ale CEC Bank..

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 25.10.2019 , ora 11:00..

Data limita de depunere a ofertelor a fost prelungita pana la 04.11.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare: Caiet de Sarcini pentru procedura de achiziţie prin licitație organizată de CEC BANK S.A. în vederea achiziţionării serviciilor de evaluare a solutiilor informatice ale CEC Bank, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 4, Anexa 5.

Anexa 3 – "Specificatii tehnice", poate fi ridicata de la sediul CEC BANK S.A, Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari, de catre cei interesati sa depuna o oferta, in baza unui Angajament de confidentialitate (Anexa 4) semnat de reprezentantul legal al ofertantului (sau imputernicitul acestuia).

Caiet de sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 4 Descarca

Anexa 5 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la adresa de email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata pentru obtinerea de autorizatii de Securitate la incendiu la Sucursala CEC Bank Craiova (DJ) si agentiile Gaesti (DB) si Onesti (BC).​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 23.10.2019, ora 11.00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet de sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773, fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata în vederea achizitionarii de lucrari de amenajare a agentiei CEC Bank Ardud (SM)​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 23.10.2019, ora 11.00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet de sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773, fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata pentru servicii centralizate de inscriere a avizelor de garantie la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM)​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 15.10.2019, ora 12.00.

Data limita de depunere a ofertelor a fost prelungita pana la 18.10.2019, ora 16:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-ul urmator:

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Caiet de sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773, fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la licitatia in vederea achizitionarii de echipamente de comunicatii pentru balansare trafic.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor este 17 septembrie 2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-ul urmator:

Caiet de sarcini Descarca

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773/51130, fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


 CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitiei de servicii de suport pentru sistemul de interfatare dintre componentele sistemului informatic si dezvoltarile necesare agendei digitale, conform prevederilor caietului de sarcini.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor a fost prelungita pana la 06.08.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-ul urmator: 

Caiet de sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 4 Descarca

Anexa 5 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51771, fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.