Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de licitatie organizata pentru achizitionarea serviciilor de audit al sistemului informatic al CEC Bank - SICEC​​​​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 21.06.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 4 Descarca

Anexa 5 Descarca

Anexa 3 - "Specificatii tehnice", poate fi ridicata de la sediul CEC BANK S.A, Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari, de catre cei interesati sa depuna o oferta, in baza unui Angajament de confidentialitate (Anexa 4) semnat de reprezentantul legal al ofertantului (sau imputernicitul acestuia).

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata în vederea achizitionarii de lucrari de amenajare a  agentiei CEC Bank Chitila (IF).

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 04.06.2019, ora 11.00

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet de sarcini Descarca

Completare
Pentru intocmirea ofertei pentru amenajarea agentiei CEC Bank Chitila se va completa Anexa 1 modificata:

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773, fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata în vederea achizitionarii de lucrari de amenajare a  sucursalei CEC Bank Bacau (BC)

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 04.06.2019, ora 11.00

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet de sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773, fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitionarii de lucrari de  amenajare a agentiei CEC Bank Bank Copalnic Manastur (MM)​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 31.05.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitionarii de servicii de proiectare si obtinere autorizatii de construire pentru amplasarea unui numar de 10 firme luminoase pentru agentii CEC Bank​​​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 20.05.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.

PROCEDURA A FOST ANULATA.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie, organizata in vederea achizitionarii de lucrari de  amenajare a agentiilor CEC Bank Bank Hida - judetul Salaj, Lechinta – judetul Bistrita Nasaud si Livada – judetul Satu Mare.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Noul termen de depunere a ofertelor respectiv, data de 10.06.2019, ora 11:00

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitiei de lucrari reparatii la fatada Sucursalei CEC Bank SA Alexandria (TR), Str. Bucuresti Nr.59, Oras Alexandria, Jud. Teleorman​​​​​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 06.05.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura achizitionarii serviciilor de efectuare  a analizei de risc la securitatea fizica pentru obiectivele CEC BANK​​​​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 12.04.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de licitatie organizata privind achizitia serviciilor pentru sistemele electronice de securitate​​​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 28.03.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1A Descarca

Anexa 1B Descarca

Anexa 2A Descarca

Anexa 2B Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4A Descarca

Anexa 4B Descarca

Anexa 5 Descarca

Anexa 6 Descarca

Anexa 7 Descarca

Anexa 8 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.

Precizari suplimentare

- Intrucat situatiile financiare pentru anul 2018 vor fi disponibile dupa 30 mai, putem sa atasam situatiile din 2017? Daca nu, ce documente justificative pot fi atasate?
R: Conform art.3.3 din Caietul de sarcini, se depune: "Situatia financiara incheiata de societate aferenta anului 2018 - copie conform cu originalul sau declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa cuantumul cifrei de afaceri prevazuta la punctul 2.3, alin.3 din caietul de sarcini (avand in vedere termenul limita de depunere al declaratiilor fiscale) – in original".

- Acolo unde sunt solicitate copii legalizate - putem sa adaugam copii conforme cu originalul?
R: Documentele de calificare se transmit in forma solicitata prin caietul de sarcini, aceasta fiind precizata in clar la fiecare document in parte.

- Sunt acceptate Certificatul de atestare fiscala si Cetificatul constatator printate, in conditiile in care ele au fost primite in format digital si semnate electronic?
R: Conform art.3.1 si art.3.3 din Caietul de sarcini: Certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, valabil la data depunerii ofertei, respectiv Certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comertului eliberat pentru participarea la procedura de achizitie (privind procedura insolventei, conform prevederilor Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a dispozitiilor art. 202, Titlu III din Ordinul nr 2594/C/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si eliberare a informatiilor) de data cat mai recenta, se depun in original sau copie legalizata conform prevederilor Caietului de sarcini.

- Atat la punctul A cat si la punctul C din caietul de sarcini (sucursala respectiv ATM), se cer defalcate costurile, in felul urmator:
a. tarif in lei pentru mentenanta sistemului de detectie incendiu, efractie, control acces, comunicare GPRS cu dispeceratul;
b. tarif in lei pentru mentenanta sistemului TVCI; Intrebarea este daca putem considera ca facem mentenanta pentru ambele sisteme (1,2) in cadrul aceleiasi vizite, si daca da, cum se recomanda sa defalcam costurile de deplasare?
R: De regula, interventiile preventive (mentenanta) se efectueaza concomitent pentru sisteme (detectie si alarmare efractie (EFR), alarmare la incendiu (INC) si comunicare cu centrul de monitorizare (GPRS), respectiv supraveghere prin televiziune cu circuit inchis (TVCI)). Exista cazuri punctuale (ex. spatii in conservare) care detin doar o parte din sisteme (ex.supraveghere prin televiziune cu circuit inchis (TVCI)) si pentru care este necesara aceasta defalcare pe sisteme. In fapt, punctele A si C de la art. 5.3 din Caietul de sarcini, reprezinta o defalcare a costului abonamentului, ci nu abonamente diferite pentru sistemele in cauza.

- La punctul 3.4 avem Documente privind capacitatea tehnica si/sau profesionala: Documente pe proprie raspundere in original, cu privire la experienta relevanta a ofertantului referitoare la obiectul achizitiei, cu precizarea in clar ca serviciile ofertate sunt asigurate de catre ofertant sau sunt asigurate prin subcontractor. Va rog sa ne comunicati daca se accepta ca serviciile ofertate sa fie asigurate de catre ofertant si/sau sunt asigurate prin subcontractor.
R: Documentele prevazute la art.3.4 din Caietul de sarcini corespund criteriilor de calificare si selectie de la art.2.4, unde se precizeaza la alin.1 faptul ca "serviciile ofertate sunt asigurate direct de catre ofertant si/sau subcontractare", in concluzie art.3.4, alin.1 trebuie privit in acelasi sens, respectiv: "Declaratie pe proprie raspundere, in original, cu privire la experienta relevanta a ofertantului referitoare la obiectul achizitiei, cu precizarea in clar ca serviciile ofertate sunt asigurate direct de catre ofertant si/sau sunt asigurate prin subcontractare".


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitionarii serviciilor de audit CISA si asistenta in vederea testarii rezilientei cibernetice pentru solutiile Internet/Mobile Banking si sistemului de Carduri din cadrul CEC BANK SA​​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 27.03.2019.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitionarii unei platforme de inrolare online a clientilor/potentialilor clienti si activarea unor produse/servicii ale Bancii​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 02.04.2019, ora 11:00.

Data limita de depunere a ofertelor a fost prelungita pana la 15.04.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Anexa 6 Descarca

Anexa 7 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.

Clarificari suplimentare

- Avand in vederea mentiunea din cadrul documentatiei: Subcontractarea produselor/ serviciilor oferite nu este permisa fara acordul prealabil al Bancii, va rugam sa confirmati posibilitatea de a subcontracta serviciile si modulul aferente cerintei “Modul care sa permita verificarea unor elemente de autenticitate ale documentelor de identitate incarcate (includ verificarea fotografiei actului) si integrare a continutului cu platforma de Document Management existenta in Banca si utilizata in unitatile Bancii” catre o companie cu sediul in strainatate si care are ca principal obiect de activitate detinerea si gazdirea unei platforme de tip Software-as-a-Service care asigura in timp real autenticitatea documentelor de indentificare precum carduri de identitate si pasapoarte, fiind in acelasi timp lider de piata pe acest segment.
R: Se va efectua verificarea in Listele de sanctiuni internationale pentru denumirea companiei cu sediul in strainatate. Nu putem opina asupra performantei societatii si a modului in care aceasta va asigura cerintele. Caietul de sarcini prevede faptul ca la procedura de achizitie organizata de Banca “pot participa ofertanti individuali sau in asociere”. Prin urmare, in aceasta faza a derularii procedurii, pot fi acceptati doar ofertanti individuali sau in asociere urmand ca pe parcursul derularii contractului, daca vor aparea situatii in care prestatorul/partenerul doreste subcontractarea unei parti din produsele/serviciile ce formeaza obiectul acestuia, Banca sa analizeze atat oportunitatea acceptarii subcontractarii cat si subcontractantul.

- Avand in vederea mentiunea din cadrul documentatiei: Subcontractarea produselor/ serviciilor oferite nu este permisa fara acordul prealabil al Bancii, va rugam sa confirmati posibilitatea de a subcontracta serviciile: Documentatie privind asigurarea conformitatii cu legislatia incidenta in vigoare si prezentarea mecanismelor prin intermediul carora se asigura respectarea prevederilor legislative in domeniu. Furnizorul va colabora cu reprezentantii Bancii la elaborarea documentatiei specifice pentru BNR; catre o societate de avocatura cu sediul in Bucuresti si ce a implementat de-a lungul timpului proiecte referitoare la platforme de inrolare online a clientilor pentru activarea de servicii / produse bancare. Societatea repsectiva este cel mai bine pozitionata pentru a acorda asistenta juridica si consiliere in acest domeniu, având în vedere în special implicarea noastra în proiecte similare, precum si experienta vasta pe care o avem într-o gama larga de mandate complexe încheiate cu succes, ce privesc confidentialitatea datelor cu caracter personal, respectiv aplicarea reglementarilor legale din domeniul financiar – bancar, prevenirea spalarii banilor, protectia consumatorului.
R: similar raspunsului formulat la pct. 1.

- Referitor la posibilitatea ofertantilor de a subcontracta o parte din produsele / serviciile oferite, va rugam sa precizati daca sunt necesare si alte documente in afara de acordul de subcontractare?
R: In conformitate cu prevederile caietului de sarcini, la aceasta procedura pot participa ofertanti individuali si ofertantii asociati. Subcontractarea nu este reglementata in cadrul acestei proceduri.

- Din cadrul punctului VIII. ADJUDECAREA, INFORMAREA, 8.4. Modul de punctare a ofertelor este urmatorul, reiese faptul ca puntajul maxim alocat Ofertei Financiare este de 40 de puncte iar puntajul maxim alocat Ofertei Tehnice este de 40 de puncte. Va rugam sa ne indicati carui criteriu de punctare ii va fi alocata diferenta de 20 puncte?
R: Puncte oferta financiara (max. 60 puncte) = Puncte pret ofertat (max. 40 puncte) + Puncte cost anual cu mentenanta ofertat (max. 12 puncte) + Puncte pret pe zi/om ofertat (max. 3 puncte) + Puncte pret pachet ofertat (max. 5 puncte)

- In cazul in care societatea noastra doreste sa participe in cadrul licitatiei alaturi de un membru asociat, va rugam sa ne clarificati daca Angajamentul de confidentialitate (Anexa 1) si a unui Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 7), trebuie prezentate de catre fiecare membru, sau doar de catre lider?
R: Avand in vedere faptul ca aceasta asociere nu constituie fata de terti o persoana distincta fata de persoana asociatilor, consideram ca cele doua anexe ar trebui prezentate de toti membrii asocierii.

- Va rugam sa clarificati livrabilele solicitate punctul 11 referitor la "Documentatia privind asigurarea conformitatii cu legislatia incidenta in vigoare si prezentarea mecanismelor prin intermediul carora se asigura respectarea prevederilor legislative in domeniu. Furnizorul va colabora cu reprezentatii Bancii la elaborarea documentatiei specifice pentru BNR".
R: Pentru operationalizarea platformei sunt necesare schimbari/completari ale fluxurilor operationale pentru partile de KYC, AML etc. si schimbari ale procedurilor specifice de lucru. Schimbarea acestor fluxuri presupune remiterea unei documentatii specifice la BNR (Reg. 3/2018).

- Va rugam sa clarificati daca solicitarile mentionate in cadrul punctului 16 "Servicii de instruire a personalului tehnic si de business al Bancii insotite de suport de curs necesare instruirii personalului" se refera strict la aspectele operationale si tehnice ale aplicatiei/platformei furnizate sau sunt necesare si servicii de instruire privind fluxurile de business ( de ex. protectia datelor, prevenirea spalarii banilor ,prevenirea finantarii terorismului etc ) sau este la latitutinea ofertantului sa propuna tipul cursurilor si a metodologiei aferente.
R: se refera strict la aspectele operationale si tehnice ale aplicatiei/platformei

- Va rugam sa ne specificati pentru cati agenti ai bancii vor utiliza certificate calificate pentru semnarea documentelor din partea CEC si daca pentru acesti agenti se vor folosi tot certificate calificate cu valabilitate redusa. Pentru claritate, mentionam ca certificatul calificat este nominal, prin urmare mentionarea unui numar de utilizatori concurenti ( i.e. 100) nu este relevant.
R: Salariatii bancii care vor avea aceste responsabilitati vor fi cca. 20.

- Va rugam sa ne specificati ce valabilitate trebuie sa aiba certificatele emise pentru client. Mentionam ca valabilitatea certificatelor este direct proportionala cu pretul acestora. In functie de durata estimata a procesului, se pot emite certificate calificate cu valabilitate incepand de la 1h, 2h etc.
R: Valabilitate minim posibila avand in vedere ca banca va suporta costurile din surse proprii.

- Va rugam sa ne specificati care este numarul estimativ de agenti concurenti ce vor realiza verificare video din partea CEC Bank.
R: Acest element nu poate fi estimat.

- Va rugam sa ne oferiti mai multe detalii despre mecanismele de integrare si punctele de integrare pentru SIRON AML / KYC / CFT. Rugam sa precizati care sunt mecanismele de interfatare disponibile pentru fiecare dintre aceste sisteme.
R: Solutia Siron AML/KYC/CFT expune web service-uri SOAP cu metode dedicate verificarii persoanelor. Banca va pune la dispozitie documentatia tehnica necesara apelarii acestor servicii.

- Va rugam sa ne clarificati daca oferta trebuie sa includa si componenta de arhivare electronica conform legii arhivarii electronice din Romania. Legislatia in vigoare solicita existenta unei arhive electronice pentru implementarea unui astfel de proces. Variantele de implementare acceptate sunt on-site sau tip serviciu oferit de un furnizor certificat.
R: Ofertantul va furniza Solutia completa ce va include si zona de arhivare electronica, conform legii arhivarii electronice din Romania.

- In documentele transmise am observat mentiunea ca se doreste integrare cu „alte mecanisme de identificare a clientilor si a documentelor de identitate încarcate în sistemele bancii“. Va rugam sa ne oferiti mai multe detalii despre aceste sisteme, punctele de integrare sau un flux simplificat pentru acest proces.
R: Este vorba de platforma Document Management (On base). Modulul OnBase Unity Integration Toolkit ofera un set complet de functii API (Unity API) precum si un set de „Exit Points” care permit integrarea OnBase cu alte aplicatii, respectiv preluarea de documente si initierea de procese/fluxuri de lucru din aceste terte aplicatii. Unity API ofera atat medii de dezvoltare .NET cat si Java. In plus fata de acestea, Hyland Software ofera un set de metode de integrare, ce respecta standardul CMIS, incluse in Unity API. Banca va pune la dispozitie documentatia necesara.

- Cu referire la solicitarea: „Modul care sa permita verificarea unor elemente de autenticitate ale documentelor de identitate incarcate (includ verificarea fotografiei actului) si integrare a continutului cu platforma de Document Management existenta in Banca si utilizata in unitatile Bancii;” va rugam sa ne specificati daca va referiti la stocarea actului de identitate sau a fotografiei in solutia de document management a bancii. Daca da, va rugam sa ne mentionati ce API-uri ofera sistemul existent sau daca acesta ofera API de tip CMIS.
R: Documentele scanate/fotografiile/inregistrarile video si/sau audio se vor stoca in Sistemul de Document Management al Bancii (Hyland, OnBase). Modulul OnBase Unity Integration Toolkit ofera un set complet de functii API (Unity API) precum si un set de „Exit Points” care permit integrarea OnBase cu alte aplicatii, respectiv preluarea de documente si initierea de procese/fluxuri de lucru din aceste terte aplicatii. Unity API ofera atat medii de dezvoltare .NET cat si Java. In plus fata de acestea, Hyland Software ofera un set de metode de integrare, ce respecta standardul CMIS, incluse in Unity API. Banca va pune la dispozitie documentatia necesara.

- Va rugam pentru cerinta: „Modul care contine identificarea prin apel video conforma cu legislatia incidenta (includ mecanismele de regasire, arhivare a inregistrarilor si populare a informatiilor in platforma de Document Management);” sa ne clarificati daca solicitati stocarea inregistrarilor video la nivelul solutiei de document management iar regasirea acestora sa se realizeze fie din solutia de identificare video dar si din solutia de document management direct. Daca da, va rugam sa ne mentionati ce API-uri ofera sistemul existent sau daca acesta ofera API de tip CMIS.
R: A se vedea raspunsul anterior.

- Prin solicitarea: „sa ofere instrumentele necesare definirii/parametrizarii de catre specialistii Bancii a unor noi fluxuri si aplicabilitati in activitatea curenta;” va rugam sa ne clarificati daca solutia trebuie sa includa un panou administrabil grafic pentru procesele de lucru ce se orchestreaza la nivelul solutiei dar si a altor parametrii, de exemplu campurile de lucru din interfetele de lucru pana la crearea in baza de date a acestor campuri.
R: NU


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitiei de lucrari de proiectare si autorizare pentru refacere terasa circulabila la Sucursala CEC Bank Botosani.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 12.04.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitionarii de lucrari de amenajare a agentiei CEC Bank Ardud (SM)​​​​​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 19.04.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitiei serviciului de evidenta si colectare deseuri​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 25.03.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.

 


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitionarii de lucrari de  amenajare a agentiilor CEC Bank Bank Compozitorilor (Bucuresti) si Diham (Bucuresti)​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 08.03.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitionarii de lucrari de amenajare a  sucursalei CEC Bank Dr. Taberei (Bucuresti)​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Spatiul ce urmeaza a fi amenajat se va preda in vederea efectuarii lucrarilor de constructii dupa data de 01.08.2019.

Data limita de depunere a ofertelor: 08.02.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie, organizata in vederea achizitionarii serviciilor de suport extins pentru administrarea bazelor de date Oracle, conform prevederilor caietului de sarcini​​​​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 08.02.2019, ora 16:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 4 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitiei de lucrari de proiectare si autorizare pentru refacere terasa circulabila la Sucursala CEC Bank Botosani.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 31.01.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitionarii de lucrari de amenajare a agentiei CEC Bank Greci (TL).

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 31.01.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitionarii de lucrari de amenajare a  agentiei CEC Bank Grivita (Bucuresti)​​​​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 21.12.2018, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie pentru achizitionarea serviciilor de intretinere  si reparatii a retelei de echipamente ATM - Diebold, GRG si NCR, pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2020​.

Ofertele pot fi depuse la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, Str. Ilfov nr. 4, sector 5, pana la data limita de 11.12.2018, ora 16:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Anexa 5 poate fi ridicata de la sediul Bancii, Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari, de catre cei interesati sa depuna o oferta, in baza unui Angajament de confidentialitate - Anexa 1 si a unui Acord de prelucrare date cu caracter personal - Anexa 2, semnate de reprezentantul legal al ofertantului (sau imputernicitul acestuia).

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de licitatie organizata pentru achizitia serviciilor integrate de paza, monitorizare si interventie​​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 07.12.2018, ora 11:00.

Data limita de depunere a ofertelor a fost prelungita pana la 14.12.2018, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Anexa 5 Descarca

Anexa 6 Descarca

Anexa 7 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.

Precizari suplimentare

- Va rugam sa ne comunicati daca la fundamentarea tarifului ofertat vom avea in vedere salariul minim brut garantat in plata de 1.900 lei sau cel in vigoare de la 01.01.2019.
R: Tarifele si fundamentarea elementelor de cost care stau la baza tarifelor sunt de competenta ofertantilor.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitionarii de servicii de mentenanta pentru produsele software IBM pentru anul 2019​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 23.11.2018, ora 16:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 4 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitionarii de lucrari de amenajare a agentiei CEC Bank Viseu de Sus (MM).

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 05.12.2018, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la licitatia organizata in vederea achizitionarii de servicii de mentenanta hardware postgarantie​​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 19.10.2018, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitionarii de lucrari de amenajare a agentiilor CEC Bank Bechet, Ostroveni din judetul Dolj si Ladesti din judetul Valcea​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 10.10.2018, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de licitatie organizata pentru achizitionarea unui modul de analiza si aprobare credite​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 28.09.2018, ora 11:00.

Data limita de depunere a ofertelor a fost prelungita pana la 05.10.2018, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Anexa 6 Descarca

Anexa 7 Descarca

Anexa 2 - "Cerinte tehnice si functionale" si Anexa 5 - "Modalitatea de punctare" pot fi ridicate de la sediul CEC BANK S.A, Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari, de catre cei interesati sa depuna o oferta, in baza unui Angajament de confidentialitate (Anexa 1) si a unui Acord de prelucrare date cu caracter personal (Anexa 7) semnate de reprezentantul legal al ofertantului (sau imputernicitul acestuia).

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.

Clarificari/raspunsuri

1. Referitor la cerinta "Solutia este conforma cu normele si reglementarile legale aplicabile, ale BNR, ale institutiilor nationale si internationale (de tipul Regulamentului 679/2019-GDPR, dar nu limitat la) si cu cele interne ale CEC Bank si va raspunde integral la toate cerintele exprimate in caietul de sarcini si Anexele acestuia"
R: Solutia ofertata trebuie sa respecte TOATE normele si reglementarile in vigoare, astfel incat banca sa nu intampine probleme in utilizarea acesteia in productie.

Avand in vedere ca regulamentul stabileste atat cadrul legal pentru obtinerea unui consimtamant valabil, cat si drepturile persoanelor vizate, plus alte recomandari privind masurile de securitate (tehnice sau organizatorice), perioada de stocare a datelor, profiling etc., va rugam sa stabiliti exact ce se va aplica solutiei care face scopul caietului de sarcini, in sensul de functionalitati. Specificam ca regulamentul se refera la protectia datelor cu caracter personal si stabileste masuri generale care prevad ca prelucrarea sa se efectueze in anumite conditii de securitate (regulamentul neimpunand vreo solutie anume), conditiile exact fiind stabilite de catre banca in sine si conforme cu alte politici de Securitate interne. De asemenea, regulamentul prevede perioade de stocare pentru date, sau pentru o parte din cate (cele ca pot duce la identificarea persoanei), aici fiind decizia bancii ce anonimizeaza sau sterge, cat pastreaza etc.
R: Ofertantul trebuie sa se asigure ca solutia prezentata respecta TOATE cerintele GDPR, astfel incat banca sa nu intampine probleme in utilizarea acesteia in productie.

2. Referitor la cerinta: "Sa se interfateze on-line real-time cu organizatii externe Bancii in scopul obtinerii de informatii necesare completarii fluxurilor de analiza. Ex.:
- Biroul de Credit (BC): Banca a dezvoltat un mecanism de interfatare cu solutia informatica a BC care va trebui integrat in M"aaC";
- ANAF: Banca a dezvoltat un modul SW de interogare a sistemului informatic al ANAF, care va trebui integrat in M"aaC";
- Centrala Incidentelor de Plati (CIP): Banca a dezvoltat un mecanism de interfatare cu Solutia informatica a CIP care va trebui integrat in M"aaC";
- Centrala Riscului de Credit, RECOM, AEGRM si/sau Keysfin - in masura in care organizatiile in cauza ofera instrumente informatice apelabile din aplicatii externe pentru accesul la baza de date;"
descrisa in Caietul de Sarcini, Anexa 2 – Cerinte tehnice si functionale, paginile 5-6.
Va rugam sa specificati daca Banca, in afara mecanismelor de interogare a dezvoltat si solutii automate de interpretare a rapoartelor de credit, sau a informatiilor furnizate de catre aceste sisteme externe bancii.
R: Solutiile automate de interpretare a rapoartelor de credit trebuie sa fie parte componenta a M”aaC”. Prin urmare, ofertantul va descrie functionalitatile acestuia cuprinsa in solutia ofertata.

3. Referitor la termenul limita de depunere a Ofertelor pentru solutia solicitata, va rugam sa acceptati amanarea acestuia cu 10 zile, timp necesar pentru elaborarea unei oferte tehnice complete si eficiente, care sa raspunda pe deplin cerintelor din Caietul de sarcini.
R: Conform analizei efectuate consideram ca la acest moment nu exista motive intemeiate pentru a amana termenul de depunere a ofertelor.

4. Va rugam sa clarificati fluxul de lucru al solutiei QBank cu solutia de aprobare credite M”aaC”. Ce informatii de obtin si in ce scop?
R: Conform precizarilor din Anexa 2.

5. Va rugam sa ne oferiti mai multe detalii despre criteriile de cautare in listele de sanctiuni interne si internationale.
R: Conform prevederilor privind cunoasterea clientelei aplicabile sistemului bancar.

6. Rolurile si permisiunile, limitele de credit etc. vor fi definite in solutia propusa sau se vor obtine prin integrarea cu INTBank?
R: Cele doua probleme sunt diferite si vor fi abordate diferit:
- Rolurile si permisiunile vor fi gestionate in solutia propusa;
- Limitele de credit fac parte din definirea produsului de creditare si se vor obtine prin integrarea cu INTBank.

7. Autentificarea utilizatorilor si SSO vor fi gestionate prin intermediul Active Directory. Este necesara gestionarea rolurilor si permisiunilor pentru sistemul M”aaC” la nivelul Active Directory?
R: Ofertantul va descrie in oferta modalitatea de gestionare a rolurilor si permisiunilor continuta de solutie.

8. Solutia noastra suporta mai multe combinatii HW / SW; exista vreo preferinta din partea bancii de a utiliza o combinatie anume? (de exemplu Microsoft / IBM / Oracle / Open source etc.)?
R: Conditionarile sunt mentionate in documentele de licitatie. Banca nu utilizeaza in sistemul informatic solutii Open source.

9. In documentul "Caiet de sarcini-LoanOrigination-Anexa 2-Cerinte tehnice si functionale", pag. 7, cap. "Arhitectura HW si SW" se precizeaza ca instalarea bazei de date se va face pe Oracle Exadata. In acest context se poate utiliza si Oracle Exalogic?
R: Nu.

10. Va rugam sa precizati tipurile de server de aplicatii preferate de banca.
R: Nu exista preferinte.

11. Care este timpul de "downtime" acceptat de banca atunci cand are loc comutarea de la site-ul principal la site-ul de Disaster Recovery?
R: Descrierea procedurilor de comutare/ revenire la/de la CRCD va include si timpul de "downtime" suportat de solutie care va fi apreciat in cadrul procesului de evaluare a ofertelor.

12. Va rugam sa specificati in ce aplicatie se va efectua pre-scoring-ul (in platforma ofertata sau in alta aplicatie existenta in banca).
R: In platforma ofertata.

13. Va rugam sa specificati in ce aplicatie se va efectua "stabilirea performantei financiare si a clasei de risc a clientilor".
R. In platforma ofertata.

14. Va rugam sa detaliati cerintele de mai jos:
- stabilirea performantei financiare si a clasei de risc a clientilor;
- generarea situatiei simplificate a patrimoniului;
- generarea pentru utilizarea in analiza de creditare a formularelor de bilant, a contului de profit si pierdere si a cash-flow-ul istoric, in functie de codurile de grupare a conturilor din balante;
- stabilirea unui rezultat final care se va prelua in documentul de prezentare a propunerii de credit (Propunere Facilitate Credit/ Propunere Modificare Facilitate Credit simplificat/ Analiza factorabilitate)
R: Ofertantul va descrie in oferta functionalitatile de mai sus disponibile in platforma ofertata. In cadrul procesului de evaluare, Banca va aprecia daca functionalitatile existente acopera necesitatile total/ partial/ deloc.

15. Va rugam sa detaliati cerinta: "Pre-aprobare (in cazul accesarii on-line de catre client, prin intermediul interfetei accesibile din Internet)".
R: Dupa cum se specifica in Anexa 2, fluxul de analiza si aprobare poate fi initiat on-line dar se continua intr-una din unitatile bancii. Clientul va introduce prin interfata on-line un set redus de informatii, care vor fi pre-validate de solutie. Validarea finala se face in unitatea bancii dupa ce toate informatiile necesare analizei si aprobarii au fost furnizate de client.

16. Va rugam sa detaliati cerinta "Avizare utilizare credit". La ce se refera?
R: Etapa se refera la verificare modului in care au fost constituite garantiile si indeplinite conditiile precedente tragerii.

17. Referitor la "Factoring cu si fara recurs", va rugam sa confirmati ca aplicatia va gestiona doar aprobarea acestui produs, nu si gestionarea acestuia.
R: Aplicatia va gestiona numai aprobarea acestui produs, gestionarea acestuia fiind facuta ulterior in aplicatia de gestiune a creditelor utilizata de banca.

18. Va rugam sa descrieti in detaliu "Creditele pentru IFN si leasing operational". Au anumite particularitati de care ar trebui sa tinem cont?
R: Banca nu va oferi informatii aditionale celor existente in caietul de sarcini si anexele aferente. Ofertantul va specifica in oferta daca produsul mentionat este acoperit de solutie - in baza experientei acumulata in derularea de proiecte similare anterioare - si va descrie modalitatea in care aceasta este realizata.

19. Va rugam sa specificati daca exista alte cerinte pentru creditele de investitii fata de restul?
R: Ofertantul va specifica in oferta daca produsul mentionat este acoperit de solutie - in baza experientei acumulata in derularea de proiecte similare anterioare - si va descrie modalitatea in care aceasta este realizata.

20. Legat de cerinta "Sa permita facilitati avansate de lucru cu capturi de documente de tipul: OCR, indexare, recunoastere coduri cu bare 1D si 2D, etc. Pentru documentele standardizate (de ex.: CI/Pasaport) sa permita extragerea automata de informatii (de ex.: Nume, Prenume, Data nasterii, CNP, adresa etc.) si sa le completeze in campurile dedicate acestora din interfata utilizatorului", va rugam sa specificati daca recunoasterea codului de bare sau a informatiilor din CI / Pasaport, trebuie sa se realizeze online sau in sucursala.
R: Ambele.

21. Va rugam sa detaliati cum se doreste integrarea cu sistemul CIP.
R: Banca nu va oferi informatii aditionale celor existente in caietul de sarcini si anexele aferente. Ofertantul va specifica in oferta daca functionalitatea ceruta este acoperita de solutie - in baza experientei acumulata in derularea de proiecte similare anterioare - si va descrie modalitatea in care aceasta este realizata.

22. Va rugam sa detaliati cum se doreste integrarea cu sistemul RECOM/AEGRM.
R: Banca nu va oferi informatii aditionale celor existente in caietul de sarcini si anexele aferente. Ofertantul va specifica in oferta daca functionalitatea ceruta este acoperita de solutie - in baza experientei acumulata in derularea de proiecte similare anterioare - si va descrie modalitatea in care aceasta este realizata.

23. Ref. Anexa 5, Modalitatea de punctare, Nr. Crt. 6 Solutia este conforma cu normele si reglementarile legale aplicabile, ale BNR, ale institutiilor nationale si internationale (de tipul Regulamentului UE 679/2019-GDPR, dar nu limitat la) si cu cele interne ale CEC Bank si raspunde integral la toate cerintele exprimate in caietul de sarcini si Anexele acestuia
Va rugam sa ne transmiteti procedurile interne ale CEC Bank pentru a propune si oferta o solutia conforma cu acestea.
R: CEC Bank nu va pune la dispozitia ofertantilor alte documente in afara celor care insotesc caietul de sarcini. Solutia ofertata va trebui sa prezinte toate informatiile solicitate prin caietul de sarcini si anexe iar comisia de analiza a ofertelor din cadrul bancii va aprecia gradul de conformare a solutiei la reglementarile interne si externe bancii.

24. Ref. Anexa 5, Modalitatea de punctare Nr. Crt. 11 Permite pe toate etapele fluxului de lucru captura de documente si upload-ul imaginii lor cu adaugarea acestora la dosarul electronic al creditului, pe masura aparitiei. cat si Nr. Crt. 48 Sa se interfateze pe fluxul de analiza si aprobare credit cu solutia de Document Management a Bancii in scopul gestionarii imaginii documentelor din dosarul de credit si a regulilor de constituire a acestuia;
Va rugam sa clarificati si sa specificati, avand in vedere ca platforma software de Document Management a Bancii dispune printre altele si de un modul software specializat de captura de date, daca:
a. Solutia solicitata trebuie sa contina si un modul nou si distinct de captura documente in acest sens?
sau
b. Solutia solicitata trebuie sa permita integrarea cu un astfel de modul de captura documente deja existent in cadrul CEC (caz in care va rugam sa specificati producatorul si versiunea modulului de captura existent cat si capabilitatile acestuia de integrare cu alte sisteme)?
R: M"aaC" poate sa utilizeze modulul de captura incorporat in sistemul de Document Management utilizat de banca cu precizarea ca la momentul actual acesta nu este configurat sa lucreze cu fluxurile specifice unui modul de analiza si aprobare credite. Configurarea modului de captura face parte din activitatile cuprinse in proiect. Capabilitatile de integrare a modulului de captura trebuie sa fie cunoscute de catre ofertant. CEC Bank nu va pune la dispozitia ofertantilor alte documentatii in afara caietului de sarcini si a anexelor.

25. Ref. Anexa 5, Modalitatea de punctare, Nr. Crt. 12 Permite facilitati avansate de lucru cu capturi de documente de tipul: OCR, indexare, recunoastere coduri cu bare 1D si 2D, etc. Pentru documentele standardizate (de ex.: CI/Pasaport) sa permita extragerea automata de informatii (de ex.: Nume, Prenume, Data nasterii, CNP, adresa, etc.) si sa le completeze in campurile dedicate acestora din interfata utilizatorului. cat si Nr. Crt. 48 Sa se interfateze pe fluxul de analiza si aprobare credit cu solutia de Document Management a Bancii in scopul gestionarii imaginii documentelor din dosarul de credit si a regulilor de constituire a acestuia;
Va rugam sa clarificati si sa specificati, avand in vedere ca platforma software de Document Management a Bancii dispune printre altele si de un modul software specializat de captura de date cu functionalitatile solicitate in cerinta, daca:
a. Solutia solicitata trebuie sa contina un modul nou si distinct de captura documente, OCR-izare, indexare, recunoastere coduri cu bare 1D si 2D, extragerea automata de informatii?
sau
b. Solutia solicitata trebuie sa permita integrarea cu un astfel de modul deja existent in cadrul CEC (caz in care va rugam sa specificati producatorul si versiunea modulului de captura existent cat si capabilitatile acestuia de integrare cu alte sisteme)?
R: M"aaC" poate sa utilizeze modulul de captura incorporat in sistemul de Document Management utilizat de banca cu precizarea ca la momentul actual acesta nu este configurat sa lucreze cu fluxurile specifice unui modul de analiza si aprobare credite. Configurarea modului de captura face parte din activitatile cuprinse in proiect. Capabilitatile de integrare a modulului de captura trebuie sa fie cunoscute de catre ofertant. CEC Bank nu va pune la dispozitia ofertantilor alte documentatii in afara caietului de sarcini si a anexelor.

26. Ref. Anexa 5, Modalitatea de punctare, cerintele Nr. Crt. 31 Contine un mecanism de versionare care permite gestiunea diferitelor versiuni a aceluiasi document cu respectarea urmatoarelor principii:
- numai o versiune este valida, celelalte fiind gestionate numai in scop de informare;
- oricare din versiuni poate fi/poate deveni cea valida;
si Nr. Crt. 48 Sa se interfateze pe fluxul de analiza si aprobare credit cu solutia de Document Management a Bancii in scopul gestionarii imaginii documentelor din dosarul de credit si a regulilor de constituire a acestuia;
Avand in vedere faptul ca solutia existenta de Document Management a Bancii ofera si capabilitatea de versionare solicitata in aceasta cerinta (specifica de altfel unei platforme de Document Management System - DMS), va rugam sa clarificati si sa precizati:
a. Solutia solicitata trebuie sa contina un mecanism propriu si distinct de versionare conform cerintei, sau poate utiliza mecanismul de versionare existent la nivelul solutiei de Document Management a Bancii prin intermediul integrarii solicitate la nr.crt. 48?
R: M"aaC" poate sa utilizeze modulul de captura incorporat in solutia existenta de Document Management a Bancii cu precizarea ca la momentul actual acesta nu este configurat sa lucreze cu fluxurile specifice unui modul de analiza si aprobare credite. Configurarea modului de captura face parte din activitatile cuprinse in proiect.
b. Documentul la care se face referire in cerinta nr.crt. 31 este sablonul unui document care, ulterior, este utilizat pentru generarea automata de documente pe flux, sau se refera la un anumit tip de document adus de client pentru dosarul de credit, document care se incarca pe flux?
R: Niciuna din variantele mentionate mai sus nu este corecta. Dosarul unui client este format din mai multe tipuri de documente, aduse de client sau generate din aplicatie, care prin scanare vor alcatui dosarul cu imaginile documentelor in format electronic.

27. Ref. Anexa 5, Modalitatea de punctare, Nr. Crt. 48 Sa se interfateze pe fluxul de analiza si aprobare credit cu solutia de Document Management a Bancii in scopul gestionarii imaginii documentelor din dosarul de credit si a regulilor de constituire a acestuia
Pentru o corecta evaluare tehnica a cerintelor de integrare cat si a efortului necesar al Ofertantilor in acest sens, va rugam:
a. Sa ne transmiteti lista tuturor componentelor software licentiate si instalate in cadrul solutiei existente de Document Management a Bancii.
b. Sa ne specificati daca exista deja instrumente tehnice aferente acestei solutii care pot fi apelate de M"aaC" pe fluxul de interfatare (API, WebServices, proceduri, functii, etc.), caz in care va rugam sa precizati daca aceste instrumente tehnice vor fi puse la dispozitie de catre CEC Bank pentru a fi utilizate de furnizor si a le integra in modulul ofertat?
R: CEC Bank nu va pune la dispozitia ofertantilor alte documente in afara celor care insotesc caietul de sarcini.. M"aaC" poate sa utilizeze modulul de captura incorporat in solutia existenta de Document Management a Bancii cu precizarea ca la momentul actual acesta nu este configurat sa lucreze cu fluxurile specifice unui modul de analiza si aprobare credite. Configurarea modului de captura face parte din activitatile cuprinse in proiect.

28. Ref. Anexa 5, Modalitatea de punctare, Nr. Crt. 50 Se integreaza pe fluxul de lucru cu sistemul de posta electronica al Bancii (MS Exchange, MS Outlook) pentru interpretarea de mesaje e-mail schimbate in legatura cu creditul in curs de analiza si aprobare, fie intre salariatii implicati ai Bancii fie cu clientii in scopul schimbului de informatii, programarii de intalniri etc.
Va rugam sa precizati daca solutia trebuie sa contina un modul dedicat de interpretare mesaje e-mail primite si va rugam, in acest caz, sa detaliati lista de API pentru interpretarea mesajelor e-mail. Care sunt actiunile automate pe care solutia trebuie sa le execute in acest sens?
R: Solutia ofertata va trebui sa prezinte toate informatiile solicitate prin caietul de sarcini si anexe iar comisia de analiza a ofertelor din cadrul bancii va aprecia gradul de conformare a solutiei la cerintele exprimate in documentele de licitatie. CEC Bank nu va pune la dispozitia ofertantilor alte documente in afara caietului de sarcini si a anexelor.

29. Ref. Caiet de Sarcini, cap. 5.3 Oferta financiara, litera B, cerinta “b. pretul pentru mentenanta solutiei, aferenta anului 2 - dupa operationalizare - pentru licentele mentionate la 5.3. litera A. de mai sus;” si cap. 8.4. Modul de punctare a ofertelor este urmatorul:”litera “A. Metodologia de punctare pentru oferta financiara:” unde se specifica “Costul anual cu mentenanta (dupa primul an de la lansarea solutiei in productie, 5.3. - B. - b.) va fi prezentat in valoare absoluta in EUR la care se adauga TVA (nu in procente din valoarea licentelor software).”
Va rugam sa confirmati ca “pretul pentru mentenanta solutiei, aferenta anului 2” solicitat include doar valoarea mentenantei software “pentru licentele mentionate la 5.3. litera A. de mai sus;” fara includerea altor tipuri de servicii (de ex. servicii de mentenanta si suport pentru buna functionare a M"aaC" conform SLA solicitat)
R: Doar valoarea mentenantei software pentru licentele ofertate.

30. Ref. Caiet de Sarcini: cap. 5.3 Oferta financiara, litera C., cerinta “c. pentru licentele mentionate la 5.3. litera A. valoarea mentenantei pentru primul an de functionare va fi inclusa in pret;”
Va rugam sa confirmati ca “valoarea mentenantei pentru primul an de functionare” include doar valoarea mentenantei software “pentru licentele mentionate la 5.3. litera A.” fara includerea altor tipuri de servicii (de ex. servicii de mentenanta si suport pentru buna functionare a M"aaC" conform SLA solicitat)
R: Doar valoarea mentenantei software pentru licentele ofertate.

31. Ref. Caiet de Sarcini, cap. 5.3 Oferta financiara, litera B, cerinta “a. pretul pe zi/om pentru serviciile de suport, modificare si dezvoltare a M"aaC", efectuate ca urmare a unei comenzi ferme din partea Bancii);” si cap. 8.4. Modul de punctare a ofertelor este urmatorul:”litera “A. Metodologia de punctare pentru oferta financiara:” unde se specifica “Pretul pe zi/om pentru suport, modificare si dezvoltare modul M"aaC" cel mai scazut ofertat (5.3. - B. - a.) va obtine punctajul maxim de 3 de puncte.” si Anexa 5, Modalitatea de punctare, Mentenanta si suport: Nr. Crt. 77, 79 si Service Level Agreement (SLA): Nr. Crt. 80
Va rugam sa confirmati ca “serviciile de mentenanta si suport pentru buna functionare a M"aaC" in primul an de functionare dupa punerea in functiune” conform Service Level Agreement (SLA) solicitat se vor cota de catre Ofertanti in cadrul valorii solicitate pentru “pretul pe zi/om pentru serviciile de suport…” de la litera B. pct. a.
R: Pretul pe zi/om se va aplica numai pentru serviciile de suport, altele decat cele de mentenanta ale licentelor software. Aceste servicii de suport se vor acorda numai la solicitarea bancii, prin comanda ferma.

32. Ref. Anexa 5, Modalitatea de punctare, capitol Arhitectura HW si SW, cerintele nr. 70 pana la nr. 76
Va rugam sa confirmati ca CEC nu impune restrictii referitoare la modul tehnic de implementare propus pentru arhitectura HW si SW solicitate (de ex. utilizarea si ofertarea de medii virtualizate), ofertantii putand propune arhitecturi optimizate in acest sens, conforme pe deplin cu cerintele CEC.
R: Nu sunt impuse restrictii. Oferta trebuie sa indeplineasca cerintele din caietul de sarcini si anexele acestuia.

33. Ref. Anexa 5, Modalitatea de punctare, capitol Mentenanta si suport:, cerinta nr. 77 “Ofertantul ofera servicii de mentenanta si suport pentru buna functionare a M"aaC" in primul an de functionare dupa punerea in functiune, cu posibilitatea de prelungire a acestuia pentru inca trei ani”
Va rugam sa confirmati ca valoarea aferenta acestor “servicii de mentenanta si suport pentru buna functionare a M"aaC" “pentru inca trei ani” (anii 2, 3 si 4) nu este in scopul prezentei oferte, si va fi ofertata ulterior, cu cotatii financiare distincte, la cererea expresa a CEC.
R: Confirmam. Aceasta cerinta este introdusa pentru a asigura banca ca va beneficia de servicii de mentenanta si pentru anii precizati in cadrul cerintelor din caietul de sarcini.