Credite AGRO IMM Invest

La CEC Bank susținem agricultura. De aceea, acum poți accesa prin CEC Bank și credite AGRO IMM Invest, care includ și granturi nerambursabile - de până la 10% din valoarea finanțării. 

credit agricultura

Sprijin pentru firmele românești

Subprogramul AGRO IMM INVEST susține companiile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru investiții sau capital de lucru, cu garanția statului.

Avantajele creditelor IMM Invest

 

 

icon dobanzi depozite procent

Grant 10%

Sume nerambursabile de până la 10% din valoarea finanțării 

icon impreuna echipa

Garanții de stat

Creditele beneficiază de garanții FNGCIMM de până la 90% din valoarea creditelor

icon mana intinsa bani

Avantajos

Dobândă 0% pe o perioadă de 8 luni de la prima utilizare a creditului și comisioanele FNGCIMM (de risc și de administrare) sunt subvenționate 100% de stat.

Credite AGRO IMM Invest pentru activitatea curentă

 

credit agricultura

Credite pentru microîntreprinderi (până la 9 salariați, cifră de afaceri anuală netă sau active totale sub 2 milioane de euro)

 • Suma maximă: 500 000 lei
 • Grant: până la 10% din valoarea finanțării
 • Garanția statului: 90%
 • Durata creditului: 36* luni
 • Dobânda: ROBOR 3M+2,5%
credit activitate curenta linie revolving

Credite pentru întreprinderi mici (până la 49 salariați, cifră de afaceri anuală netă/ active totale de până la 10 milioane euro .

 • Suma maximă: 1 000 000 lei
 • Grant: până la 10% din valoarea finanțării
 • Garanția statului: 90%
 • Durata creditului: 36 luni*
 • Dobânda: ROBOR 3M+2,5%
credit activitate curenta

Credite pentru întreprinderi medii/cu capitalizare medie (până la 250 de salariați, cifră de afaceri anuală netă sub 50 milioane euro,  active totale sub 43 milioane euro .

 • Suma maximă: 5 000 000 lei
 • Grant: până la 10% din valoarea finanțării
 • Garanția statului: 80%
 • Durata creditului: 36 luni*
 • Dobânda: ROBOR 3M+2,5%

Credite de investiții AGRO IMM Invest

 

pachet cont bancar imm optim
 • Suma maximă: 10 000 000 lei
 • Grant: până la 10% din valoarea finanțării
 • Garanția statului: 80%
 • Durata creditului: 72 luni
 • Dobânda: ROBOR 3M+2%

 

subventii agricole apia

Despre AGRO IMM Invest

Este un program guvernamental care ajută fermierii și întreprinderile din agricultură, acvacultură și pescuit și sectorul alimentar să obțină finanțări pentru activitatea curentă sau pentru investiții, în condiții avantajoase.

 • Beneficiezi de dobânzi reduse, garanție de stat și granturi de până la 10% din valoarea finanțării 
 • Plafonul maxim al creditelor AGRO IMM Invest pe care le poți solicita nu poate depăși 10 mililoane de lei (credit pentru investiții și/sau pentru capital de lucru)
 • Nu sunt permise refinanțări ale creditelor în derulare
 • Creditele din cadrul programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene

Pași de urmat pentru a accesa finanțări AGRO IMM Invest

 • Selectezi tipul de finanțare IMM Invest: pentru capital de lucru, linii de credit sau credite de investiții.
 • Îți exprimi opțiunea de a beneficia de grantul nerambursabil - de 10%
 • Nu uita să selectezi CEC Bank - ca bancă parteneră.
 • Scanează documentele necesare: declarații privind încadrarea în categoria IMM, certificatul unic de întregistrare, CI și declarația privind respectarea criteriilor de eligibilitate și urcă-le în platforma IMM Invest.
 • FNGCIMM analizează îndeplinirea criteriilor de eligibilitate IMM Invest și aprobă sau respinge cererea.
 • După aprobarea de către FNGCIMM, solicitarea va fi alocată către CEC Bank.
 • După ce FNGCIMM își dă acordul de principiu și notifică CEC Bank, vei fi contactat de bancă.
 • Avem nevoie de documente privind situația financiară a afacerii pentru a putea analiza cererea de credit și de documentele depuse la FNGCIMM (declaratia IMM în format .pdf, completată și semnată, declarația privind ajutorul de stat, declarația privind respectarea criteriilor de eligibilitate)
 • Te vom contacta să îți comunicăm dacă cererea de finanțare prin IMM Invest a fost aprobată sau respinsă.
 • După aprobarea cererii pentru finanțare prin IMM Invest la nivelul băncii, dosarul va fi trimis la FNGCIMM pentru aprobarea garanției de stat. 
 • Banca va fi notificată de aprobarea garanției de stat FNGCIMM
 • După semnarea contractului de credit/garantare și a acordului de finanțare de către părți, fondurile pot fi puse la dispoziție.

Intrebări frecvente IMM Invest

Programul IMM Invest se adresează afacerilor mici și medii, indiferent de forma de organizare.

Forma de organizare:

 • Societăți comerciale, conform Legii 31/1990 cu modificările ulterioare
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
 • Societati cooperatiste
 • Profesioniștii reglementați de art 3 alin 2 Legea 287/2009 și de formele de organizare a profesiilor liberale

Dimensiunea afacerii:

 • Întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie: număr salariați între 250 și 500, cifră de afaceri sub 100 milioane euro sau active totale sub 86 milioane euro
 • IMM-uri conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor actualizată: număr de salariați sub 249, cifra de afaceri sub 50 milioane euro sau active totale sub 43 milioane euro
 • Fermierii definiți conform Art. 4 din Regulamentul EU 1307/2013 care desfăsoară activități economice și/sau agricole și se încadrează în definiția IMM-urilor de mai sus
 • NU a fost deschisă procedura de insolvenţă, de executare silită, entitatea nu este în situația de închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile pentru deschiderea insolvenţei la cererea creditorilor
 • FĂRĂ credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrezi restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a C.R.C.
 • NU te afli în dificultate în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul EU 651/2014
 • NU te afli în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră
 • NU înregistrezi obligații fiscale restante și alte datorii la bugetul de stat sau te obligi să le achiți din prima transa a finanțării IMM Invest pentru activitatea curentă
 • DISPUI de garanţii complementare garanţiei FNGCIMM și ești eligil conform reglementărilor interne ale băncii
 • NU te afli în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurezi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni, cu exceptia incidentelor din perioada starii de urgență , stării de alertă și o lună după încetarea acestora
 • Granturile și subvențiile primite de afacere se încadrează în plafonul de 800 000 de euro conform cadrului temporar COVID

Documente de înființare și legale

Documente aferente ajutorului de stat:

 • Declaraţia pe propria răspundere, privind respectarea conditiilor de eligibilitate, inclusiv ajutoarele de stat în cadrul Schemelor de ajutor COVID
 • Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria I.M.M. ,
 • Declaratie pe proprie raspundere privind ajutorul de stat in cadrul Schemei de ajutor COVID,
 • Certificat de atestare fiscala,
 • Acordul beneficiarului de finanțare de consultare a bazei de date a Ministerului Finanțelor Publice

Documente financiare:

 • Situațiile financiare pentru ultimii 2 ani fiscali incheiati (cu excepția start-up-urilor): ultimele 2 bilanțuri și balanțele aferente. În cazul în care bilanțul la 31.12.2020 nu este încheiat, se va prezenta balanța de verificare pentru aceasta perioadă.
 • În cazul PFA, întreprinderi individuale şi întreprinderilor familiale - declaraţii de impunere privind veniturile în ultimii doi ani fiscali încheiaţi, depuse la organele fiscale competente și Deciziile de impunere anuală, coroborate cu veniturile realizate și înscrise în Registrul de încasări și plăți.

Sunt excluse domeniile:

 • Intermedieri financiare cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare,
 • Asigurări - cu exceptia activitatilor agentilor si brokerilor de asigurare,
 • Fonduri mutuale,
 • Tranzactii imobiliare - cu exceptia agențiilor imobiliare,
 • Jocuri de noroc şi pariuri, Armament, substante pshihotrope,
 • Fabricarea și comercializarea băuturilor alcoolice / Tutun,
 • Activităţi de investigare şi protecţie,
 • Activități de închiriere și leasing
cross sell pachete

Pachete de cont bancar

Descoperă pachetele de cont bancar cu extra-servicii incluse, pentru IMM-uri. Alege pachetul potrivit pentru afacerea ta.
Află mai multe

cross-sell-smartphone-POS

SmartPhone POS

Transformă-ți telefonul mobil în POS. Ești întotdeauna pregătit pentru plăți contactless cu cardul, telefonul sau ceasul smart.
Află mai multe