Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.
Perioada de creditare maximum 15 ani

Perioada de gratie de maximum 24 de luni

Nu se percepe comision de gestiune a dosarului de credit

Contributia proprie a clientului poate fi si in natura (ex: terenul pe care se va construi imobilul finantat sau finantarea partiala a lucrarilor cuprinse in devizul general de lucrari) 

Banca ofera consultanta gratuita in ceea ce priveste pregatirea documentatiei de accesare a creditului
Destinatia creditului:
- achizitionarea de constructii (cladiri, sedii de firme, spatii de birouri, spatii comerciale, puncte de lucru, hale de productie, depozite, etc), inclusiv terenul pe care se afla acestea, terenul pe care urmeaza sa se ridice o constructie
- construirea (finantarea viitoarei constructii), reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locativa, industriala sau comerciala, inclusiv cheltuielile pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor necesare
- refinantarea unor credite ipotecare contractate la alte societati de finantare (banci universale si banci de credit ipotecar, Agentia Nationala pentru Locuinte, societatile de credit ipotecar si orice alte entitati reglementate prin legi speciale sa acorde credite ipotecare pentru investitii imobiliare)
- reintregirea dreptului de proprietate (achizitionare a unei parti dintr-un imobil din care detine deja restul de cota parte)
- achitarea restului de pret datorat in urma unei achizitii de imobil deja efectuate, in conditiile Legii nr. 190/1999 cu modificarile si completarile ulterioare

Clienti eligibili:
- orice entitate constituita sub forma de SRL-uri, SA-uri, ONG-uri (cu contabilitate in partida dubla) care indeplineste conditiile generale de creditare, are rezultate financiare satisfacatoare si un istoric bun al comportamentului de plata in relatia cu Statul, partenerii de afaceri si institutiile de credit, in conformitate cu reglementarile interne ale CEC Bank

Valoarea creditului
- maximum 85% din valoarea totala a proiectului pentru achizitii
- maximum 80% din valoarea proiectului, in cazul firmelor cu activitate si care realizeaza venituri
- maximum 70% din valoarea proiectului pentru firmele start-up care nu realizeaza venituri din alte activitati

Durata:
- maximum 15 ani, pentru realizarea de imobile destinate inchirierii sau care se vor utiliza in scop productiv de catre client sau, dupa caz, corelata cu perioada de implementare a proiectului, dar nu mai mult de 2 ani dupa finalizarea investitiei, daca scopul investitiei imobiliare este vanzarea constructiei.

Perioada de gratie:
- maximum 24 luni 

Valuta: LEI si/sau euro 

Garantii:
- ipoteca imobiliara cel putin asupra imobilului pentru care se acorda creditul, in conditiile creditului ipotecar
- ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale clientului deschise la Banca
- contract de fideiusiune
- cesiune de creante a sumelor generate de proiect, provenind din (pre)contractele de vanzare - cumparare/inchiriere a bunurilor finantate, dupa caz
- polita generala de asigurare, incheiata cu o societate de asigurare-reasigurare agreata de Banca, cu cesiunea acestei polite in favoarea CEC Bank S.A. 

Rambursarea creditului:
- se face lunar, pe baza graficului de rambursare stabilit