Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Modalitati de rambursare si garantii flexibile

Creditul poate fi utilizat integral sau in transe esalonate

Solutionarea rapida a Cererii de credit

Vizualizarea situatiei financiare si a operatiunilor pe contul curent/card se pot realiza utilizand serviciile de Internet Banking si Mobile Banking asigurate de Banca

Banca ofera consultanta gratuita in ceea ce priveste pregatirea documentatiei de accesare a creditului

Clienti eligibili: societatile de leasing - societati comerciale care functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 - Legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca obiect principal de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si au capitalul social minim, subscris si varsat integral in numerar, la infiintare, egal cu echivalentul in moneda nationala - leu - al sumei de 200.000 euro si care indeplinesc conditiile generale de creditare si criteriile de eligibilitate standard stabilite prin normele interne ale Bancii.

Destinatia creditului:
- finantarea achizitionarii de imobile si bunuri mobile noi (utilaje, echipamente, autovehicule, etc.), care vor fi apoi acordate in regim de leasing utilizatorilor (persoane fizice sau juridice) cu care se incheie contracte de leasing;
- refinantarea unor credite pentru activitatea de leasing contractate la alte societati de finantare;
- refinantarea contractelor de leasing finantate initial din capitalul de lucru al firmei.

Perioada de creditare:
- maximum 10 ani, in cazul leasingului imobiliar, fara a depasi durata contractelor de leasing;
- maximum 5 ani, in cazul leasingului pentru bunuri mobile, fara a depasi durata contractelor de leasing;
Perioada de creditare se va corela cu perioada de incasare a creantelor generate de contractele de leasing.

Perioada de gratie:
- maximum 3 luni in cazul achizitionarii de autovehicule;
- maximum 6 luni pentru achizitionarea de echipamente si in cazul leasingului imobiliar.
Perioada de gratie acordata de Banca nu va depasi perioada de gratie acordata de firma de leasing clientilor sai.

Valoarea creditului:
- se va corela cu valoarea avansului perceput de firma de leasing de la clientii sai, fara a depasi 80% din valoarea totala a bunurilor achizitionate.

Contributia proprie: minimum 20% din valoarea totala a bunurilor achizitionate.

Moneda creditului: LEI, EUR, USD.

Dobanda: variabila, stabilita in functie de perioada de creditare si clasa de performanta in care se incadreaza clientul.

Garantii - in conformitate cu reglementarile privind garantarea creditelor acordate de Banca persoanelor juridice, respectiv:
- Ipoteca mobiliara/imobiliara asupra bunurilor achizitionate;
- Ipoteca mobiliara asupra creantelor generate de contractele de leasing, cu valoare 0 (zero) si care nu intra in calculul gradului de acoperire cu garantii;
- Orice alte garantii care sa asigure gradul minim de acoperire cu garantii, conform reglementarilor in vigoare.

Rambursarea creditului
- rambursarea tuturor creditelor acordate in baza contractelor individuale aferente unei conventii de creditare se va face lunar, la aceeasi scadenta. In cazuri bine justificate, data scadentei creditului poate fi negociata.