La CEC Bank susținem agricultura. De aceea, acum poți accesa prin CEC Bank și credite AGRO IMM Invest, care includ și granturi nerambursabile - de până la 10% din valoarea finanțării. 

 

Despre AGRO IMM Invest

Este un program guvernamental care ajută fermierii și întreprinderile din agricultură, acvacultură și pescuit și sectorul alimentar să obțină finanțări pentru activitatea curentă sau pentru investiții, în condiții avantajoase.

 • Prin AGRO IMM Invest, poți beneficia de un grant (sume nerambursbile) de până la 10% din valoare finanțării garantate
 • Dobânda pentru creditele AGRO IMM Invest este subvenționată de stat pe o perioadă de 8 luni și garanții de stat, prin FNGCIMM, de până la 90% din valoarea creditului
 • Comisioanele FNGCIMM (de risc și de administrare) sunt subvenționate de stat în proporție de 100%, pe toată durata de creditare
 • Plafonul maxim al creditelor AGRO IMM Invest pe care le poți solicita nu poate depăși 10 mililoane de lei (credit pentru investiții și/sau pentru capital de lucru)
 • Nu sunt permise refinanțări ale creditelor în derulare
 • Creditele din cadrul programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene

 

Credite pentru activitatea curentă

AFACERI MICRO

 • Suma maximă: 500 000 lei
 • Grant: până la 10% din valoare finanțării
 • Garanția statului: 90%
 • Durata creditului: 36 luni
 • Dobânda: ROBOR 3M+2,5%

AFACERI MICI

 • Suma maximă: 1 000 000 lei
 • Grant: până la 10% din valoare finanțării
 • Garanția statului: 90%
 • Durata creditului: 36 luni*
 • Dobânda: ROBOR 3M+2,5%

COMPANII CU CAPITALIZARE MEDIE

 • Suma maximă: 5 000 000 lei
 • Grant: până la 10% din valoare finanțării
 • Garanția statului: 80%
 • Durata creditului: 36 luni*
 • Dobânda: ROBOR 3M+2,5%

 

Credite de investiții IMM Invest

AFACERI MEDII

 • Suma maximă: 10 000 000 lei
 • Grant: până la 10% din valoare finanțării
 • Garanția statului: 80%
 • Durata creditului: 72 luni
 • Dobânda: ROBOR 3M+2%

* cu posibilitatea prelungirii liniei de credit pentru încă 36 de luni

 

Pași de urmat pentru a accesa finanțări IMM Invest

 

Pasul 1: Depunerea cererii pe imminvest.ro
 • Selectezi tipul de finanțare dorită: pentru capital de lucru, linii de credit sau credite de investitii.
 • Îți exprimi opțiunea de a beneficia de grantul nerambursabil - de 10%
 • Nu uita să selectezi CEC Bank - ca bancă parteneră.
 • Scanează documentele necesare: declarații privind încadrarea în categoria IMM, privind ajutorul de stat, certificatul unic de întregisrare, CI și declarația privind respectarea criteriilor de eligibilitate și urcă-le în platforma IMM Invest.

 

Pasul 2: Analiza de principiu FNGCIMM
 • FNGCIMM analizează îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și aprobă sau respinge cererea.
 • După aprobarea de către FNGCIMM, solicitarea va fi alocată către CEC Bank.

 

Pasul 3: Analiza de credit CEC Bank
 • După ce FNGCIMM își dă acordul de principiu și notifică CEC Bank, vei fi contactat de bancă.
 • Avem nevoie de documente privind situația financiară a afacerii pentru a putea analiza cererea de credit și de documentele depuse la FNGCIMM (declaratia IMM în format .pdf, completată și semnată, declarația privind ajutorul de stat, declarația privind respectarea criteriilor de eligibilitate)
 • Te vom contacta să-ți comunicăm dacă cererea a fost aprobată sau respinsă.

 

Pasul 4: Analiza FNGCIMM pentru acordarea garanției de stat
 • După aprobarea cererii la nivelul băncii, dosarul va fi trimis la FNGCIMM pentru aprobarea garanției de stat. 
 • Banca va fi notificată de aprobarea garanției de stat FNGCIMM

 

Pasul 5: Semnarea contractului și punerea la dispoziție a fondurilor
 • După semnarea contractelor de credit/garantii și a acordului de finanțare de către părți, fondurile pot fi puse la dispoziția beneficiarului.

 

 

Intrebări frecvente IMM Invest

Cine este eligibil?

Programul se adresează afacerilor mici și medii, indiferent de forma de organizare.

Forma de organizare:

 • Societăți comerciale, conform Legii 31/1990 cu modificările ulterioare
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
 • Societati cooperatiste
 • Fermieri (definiti conform Art 4 din Regulamentul EU 1307/2013) și se încadrează în categoria IMM/ Întreprinderi cu capitalizare medie)

Dimensiunea afacerii:

 • Întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie: număr salariați între 250 și 500, cifră de afaceri sub 100 milioane euro sau active totale sub 86 milioane euro
 • IMM-uri conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor actualizată: număr de salariați sub 249, cifra de afaceri sub 50 milioane euro sau active totale sub 43 milioane euro
 • Fermierii definiți conform Art. 4 din Regulamentul EU 1307/2013 care desfăsoară activități economice și/sau agricole și se încadrează în definiția IMM-urilor de mai sus

 

Ce condiții trebuie să îndeplinesc?
 • NU a fost deschisă procedura de insolvenţă, de executare silită, entitatea nu este în situația de închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile pentru deschiderea insolvenţei la cererea creditorilor
 • FĂRĂ credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrezi restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a C.R.C.
 • NU te afli în dificultate în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul EU 651/2014
 • NU te afli în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră
 • NU înregistrezi obligații fiscale restante și alte datorii la bugetul de stat sau te obligi să le achiți din prima transa a finanțării IMM Invest pentru activitatea curentă
 • DISPUI de garanţii complementare garanţiei FNGCIMM și ești eligil conform reglementărilor interne ale băncii
 • NU te afli în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurezi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni, cu exceptia incidentelor din perioada starii de urgență , stării de alertă și o lună după încetarea acestora
 • Granturile și subvențiile primite de afacere se încadrează în plafonul de 800 000 de euro conform cadrului temporar COVID

 

Ce documente sunt necesare?

Documente de înființare și legale

Documente aferente ajutorului de stat:

 • Declaraţia pe propria răspundere, privind respectarea conditiilor de eligibilitate,
 • Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria I.M.M. ,
 • Declaratie pe proprie raspundere privind ajutorul de stat in cadrul Schemei de ajutor COVID,
 • Certificat de atestare fiscala,
 • Acordul beneficiarului de finanțare de consultare a bazei de date a Ministerului Finanțelor Publice

Documente financiare:

 • Situațiile financiare pentru ultimii 2 ani fiscali incheiati (cu excepția start-up-urilor): ultimele 2 bilanțuri și balanțele aferente. În cazul în care bilanțul la 31.12.2020 nu este încheiat, se va prezenta balanța de verificare pentru aceasta perioadă.
 • În cazul PFA, întreprinderi individuale şi întreprinderilor familiale - declaraţii de impunere privind veniturile în ultimii doi ani fiscali încheiaţi, depuse la organele fiscale competente și Deciziile de impunere anuală, coroborate cu veniturile realizate și înscrise în Registrul de încasări și plăți.

 

Există excluderi?
 • Intermedieri financiare cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare, Asigurări - cu exceptia activitatilor agentilor si brokerilor de asigurare, Fonduri mutuale, Tranzactii imobiliare - cu exceptia agențiilor imobiliare, Jocuri de noroc şi pariuri, Armament, substante pshihotrope, Fabricarea și comercializarea băuturilor alcoolice / Tutun, Activităţi de investigare şi protecţie, Activități de închiriere și leasing