Destinatie: pre-finantarea partiala sau integrala a grantului aferent proiectelor eligibile

Durata: maximum 6 luni

Valoare: pana la 100% din valoarea grantului

Valuta: LEI sau EUR

Rambursare: o singura scadenta stabilita in functie de data la care se face decontarea transei