Beneficiarii eligibili care realizeaza proiecte de accesare fonduri europene pot deschide la nivelul Bancii conturile speciale grant care vor fi utilizate pentru incasarea grantului sau conturile speciale pentru incasarea prefinantarii.                  

Pentru beneficiari privati, eligibili in cadrul PNDR 2014-2020 care vor face dovada capacitatii de finantare a proiectelor cu extras de cont, Banca va deschide pe numele solicitantului un cont de cofinantare a proiectului, in care acesta va vira cuantumul cofinantarii private conform reglementarilor AFIR.