Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Garantie de 50% din valoarea finantarii, fara costuri, emisa de catre Fondul European de Investiti, cu nivel redus de garantii solicitate clientului (maximum 60% din valoarea creditului)

Solutionarea rapida a cererii de credit

Beneficiari eligibili: orice entitate definita conform Legii 346/2004

Destinatia creditului:
- Credite pentru investitii
- Linii de credit revolving

Valabilitatea garantiei - minimum 12 luni, respectiv:
- maximum 5 ani - pentru linii de credit
- maximum 10 ani - pentru credite de investitii

Valoarea creditului: maximum 699.000 RON

Maturitatea creditelor este de minimum 12 luni si maximum 120 luni (60 luni pentru liniile de credit).

Moneda: RON

Garantia COSME se aplica creditelor nou acordate si nu poate fi aplicata creditelor in derulare.

Criterii de eligibilitate

Solicitantul de credit trebuie sa fie IMM conform Legii 346/2004 si care indeplineste urmatoarele conditii:
- este inregistrat si opereaza in Romania;
- nu face obiectul unei proceduri de insolventa si nu indeplineste criteriile prevazute de legislatia nationala pentru declararea procedurilor de insolventa la cererea creditorilor sai;
- nu are o concentrare substantiala intr-unul sau mai multe sectoare restrictionate (determinare care va fi facuta de Banca, fara a se limita la importanta proportionala a acestui sector asupra cifrei de afaceri dar nu va depasi o treime din aceasta) si nu desfasoara activitati in sectoarele excluse (tutun si bauturi alcoolice, armament, jocuri de noroc, activitati ilegale, cazinouri etc.);
- nu inregistreaza intarzieri la plata sau alte abateri in legatura cu orice alt imprumut sau contract de leasing incheiat cu Banca sau cu o alta institutie financiara, in urma verificarilor efectuate in conformitate cu reglementarile interne ale Bancii;
- nu desfasoara activitati ilegale in conformitate cu legislatia aplicabila nationala, europeana si internationala, inclusiv Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene si Conventia Europeana a Drepturilor Omului si protocoalele sale complementare.

Documente necesare in vederea obtinerii unui credit cu garantia COSME

Credite pentru investitii

Linii de credit (credit tip revolving)