Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Consemnarile se pot emite in LEI, EURO sau USD si pot fi:

  • consemnari judiciare
  • consemnari administrative
  • consemnari speciale

Nu se acorda dobanzi pentru sumele consemnate

Unitatile CEC Bank primesc sume spre consemnare de la persoane fizice/juridice in favoarea altor persoane fizice/juridice pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc sau bancar, a statului si a institutiilor publice

Consemnarea unei sume de bani poate fi facuta numai pe numele (in favoarea) unei singure persoane fizice/juridice pe recipisa de consemnare

Sumele consemnate pe seama persoanelor fizice sau pe seama persoanelor juridice cu capital integral de stat sau majoritar de stat ori privat sunt imprescriptibile

Imprescriptibilitatea sumelor consemnate pe seama persoanelor fizice inceteaza in cazurile in care, in locul persoanei fizice indreptatite sa incaseze suma consemnata, se substituie cu titlul de proprietar, statul