Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Contul de plati cu servicii de baza este pus la dispozitia clientilor persoane fizice in baza Legii nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza.

1. In conformitate cu prevederile Legii nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza, CEC Bank pune la dispozitia clientilor din categoria persoanelor fizice, contul de plati cu servicii de baza.

2. Contul de plati cu servicii de baza este furnizat solicitantilor cu respectarea prevederilor Legii 258/2017 atat din punct de vedere al tipurilor de operatiuni/servicii incluse cat si din punct de vedere al nivelului de costuri aplicate, astfel:

ART. 48
(1) Un cont de plati cu servicii de baza cuprinde urmatoarele servicii:
a) servicii care permit toate operatiunile necesare pentru deschiderea, administrarea si inchiderea unui cont de plati;
b) servicii care permit depunerea de fonduri intr-un cont de plati;
c) servicii care permit retrageri de numerar pe teritoriul Uniunii Europene dintr-un cont de plati la ghiseu sau la bancomate, in timpul sau in afara programului de lucru al institutiei de credit;
d) efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata pe teritoriul Uniunii Europene:
(i) debitari directe;
(ii) operatiuni de plata printr-un card de plata, inclusiv plati online;
(iii) transferuri de credit, inclusiv ordine de plata programata, dupa caz, la terminale bancare, la ghisee si prin intermediul facilitatilor online ale institutiei de credit.

ART. 53
In cazul consumatorilor vulnerabili din punct de vedere financiar, institutiile de credit ofera gratuit:
a) serviciile prevazute la art. 48 alin. (1) lit. a) si b);
b) serviciile prevazute la art. 48 alin. (1) lit. c), in cazul in care sunt furnizate la ghiseele sau bancomatele de pe teritoriul national;
c) primele 10 operatiuni lunare efectuate de un consumator prin utilizarea serviciilor prevazute la art. 48 alin. (1) lit. d). Comisioanele percepute pentru operatiunile care depasesc numarul minim de operatiuni nu sunt mai ridicate decat cele practicate in conformitate cu politica tarifara obisnuita a institutiei de credit.

ART. 54
In cazul consumatorilor care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 lit. e), institutiile de credit:
a) ofera gratuit serviciile care permit toate operatiunile necesare pentru deschiderea, inchiderea unui cont de plati si serviciile prevazute la art. 48 alin. (1) lit. c);
b) pot percepe comisioane rezonabile pentru serviciile prevazute la art. 48 alin. (1), cu exceptia serviciilor prevazute la lit. a)
.

3. Totodata, CEC Bank informeaza solicitantii ca in conformitate cu prevederile art 41 din Legea 258/2017, pot beneficia de deschiderea unui cont de plati cu servicii de baza, consumatorii care nu detin, la momentul solicitarii, un alt cont de plati, inclusiv un cont de plati de baza, la nici o alta institutie de credit din Romania, indeplinirea conditiei in cauza fiind certificata de solicitant printr-o declaratie pe proprie raspundere:

ART. 41
(1) Toate institutiile de credit ofera consumatorilor conturi de plati cu servicii de baza prevazute la art. 48, pentru a garanta accesul la acestea al tuturor consumatorilor de pe teritoriul national si pentru a preveni denaturarea concurentei.
(2) Consumatorii care nu detin, la momentul solicitarii, un alt cont de plati, inclusiv un cont de plati de baza, la nicio alta institutie de credit din Romania beneficiaza de deschiderea unui cont de plati cu servicii de baza, cu exceptia cazului in care consumatorul declara ca i-a fost notificata inchiderea contului.
(3) Indeplinirea conditiei prevazute la alin. (2) se constata de catre institutia de credit in baza propriilor interogari, conform legislatiei in vigoare, sau a declaratiei pe propria raspundere a consumatorului.

4. In conformitate cu prevederile art 14 din Legea 258/2017, CEC Bank informeaza consumatorii cu privire la dreptul acestora de a alege intre orice cont de plati cu servicii de plata si un cont de plati cu servicii de baza:

ART. 14
Prestatorii de servicii de plata informeaza consumatorii, in mod clar si neechivoc, in timp util, inainte de a incheia un contract privind un cont de plati cu acestia, cu privire la dreptul acestora de a alege intre orice cont de plati si un cont de plati cu servicii de baza, precum si cu privire la costurile aferente respectivelor conturi de plati
.

5. In cazul clientilor care solicita deschiderea de cont de plati cu servicii de baza vulnerabil, din punct de vedere financiar, dovada incadrarii in conditia mentionata se realizeaza pe baza documentelor de venit prezentate de client in acest sens.

6. Criteriul de vulnerabilitate, din punct de vedere financiar, se verifica de Banca periodic pe baza documentelor furnizate de clienti, asa cum rezulta din contractul de achizitionare cont de plati cu servicii de baza ce va fi pus la dispozitia acestora la momentul deschiderii contului.


Ai nevoie de mai multe informatii?

Contacteaza-ne!