Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

CEC Bank nu percepe comision de analiza dosar, comision de administrare credit

Creditele beneficiaza de garantie guvernamentala in proportie de 100%, prin intermediul FNGCIMM

Dobanda este subventionata integral de stat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Solutionarea rapida a Cererii de credit

Clienti eligibili: proprietarii locuintelor unifamiliale - persoane fizice. Asociatiile de proprietari, persoane juridice fara scop patrimonial, pot accesa Creditul pentru reabilitare termica - Asociatii de Proprietari (OUG 69/2010).

Destinatia creditului: conform O.U.G. nr. 69/30.06.2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, cu modificarile si completarile ulterioare:

- reabilitarea termica a anvelopei cladirii si a instalatiilor aferente, ce presupune executarea urmatoarelor lucrari:

- izolarea termica a anvelopei cladirii, respectiv izolarea termica a peretilor exteriori, parte opaca;

- inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie performanta din punct de vedere energetic, pentru imbunatatirea performantei energetice a partii vitrate a anvelopei cladirii;

- termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa, respectiv termoizolarea sarpantei, dupa caz;

- termoizolarea planseului peste subsol, in cazul in care parterul cladirii, prin proiectare, are functiunea de locuinta;

- repararea, dupa caz inlocuirea, justificata din punct de vedere tehnic in raportul de audit energetic, a instalatiei de distributie agent termic - incalzire si apa calda de consum, parte comuna a cladirii tip bloc de locuinte.

- repararea si/sau inchiderea, dupa caz, a balcoanelor/logiilor blocurilor de locuinte, in conditiile respectarii reglementarilor tehnice in vigoare privind asigurarea ventilarii naturale a incaperilor;

- repararea, dupa caz, inlocuirea/ achizitionarea cu montaj a centralei termice de bloc/ scara, respectiv a centralei termice aferente locuintei unifamiliale, precum si a instalatiilor aferente acesteia;

- introducerea, dupa caz, a unor sisteme alternative pentru asigurarea partiala/ totala a energiei pentru prepararea apei calde de consum, iluminat si/sau incalzire.

Perioada de creditare: maximum 60 luni

Valoarea creditului: maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor prevazuta in devizul general, dar nu mai mult decat echivalentul in lei, inclusiv TVA, a 7.400 EUR pentru cladirea tip locuinta unifamiliala.

Moneda creditului: LEI

Contributia proprie: minimum 10% din valoarea totala a cheltuielilor prevazuta in devizul general.

Perioada de tragere: maximum 6 luni

Garantii:
- Garantie guvernamentala prin FNGCIMM, reprezentând 100% din valoarea creditului acordat;
Proprietarul locuintei - persoana fizica va incheia un contract de fidejusiune prin care se obliga fata de Ministerul Finantelor Publice sa plateasca valoarea partiala/totala de executare a garantiei.

Rambursarea creditului:
- rambursarea ratei de capital se face in rate lunare, egale si consecutive;
- rambursarea anticipata este permisa fara plata comisionului de rambursare anticipata

Criterii de eligibilitate

Documente necesare

Brosura Credit reabilitare termica (OUG 69/2010)

Lista expertilor tehnici atestati

Lista auditorilor atestati

Dobanda
- variabila, 5,06% (ROBOR 3M + 1,9 p.p.)
Dobanda va fi incasata de CEC Bank de la MDRT, conform prevederilor OUG 69/2010 şi a normelor de aplicare.

Nivelul dobanzii ROBOR 3M luat in calcul este in prezent de 3,16% valabil la data de 2 iulie 2018.

Dobanda se modifica trimestrial la datele de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie si 1 octombrie ale anului sau in prima zi lucratoare imediat urmatoare zilei de intai a trimestrului, in cazul in care data de intai a trimestrului este zi nelucratoare, cu dobanda ROBOR 3M valabila in ziua modificarii.

Valoarea valabila a indicilor la data modificarii este cea publicata de catre organizatia de reglementare aferenta, cu doua zile lucratoare anterior.

Comisioane
Comision de analiza dosar: 0%
Comision de administrare credit: 0%
Comision de rambursare anticipata: 0%
Comision de gestiune datorat FNGCIMM - 0,49%, calculat pe an la soldul creditului garantat. Comisionul se va plati de catre Banca, iar ulterior acesta va fi recuperat de la beneficiarul garantiei guvernamentale.

Alte elemente de cost care nu intra in calculul DAE, respectiv:
- inscrierea/prelungirea/modificarea (dupa caz) si radierea garantiei reale mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale clientului/codebitorilor si ale conturilor de card de debit ale clientului la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

Dobanzi credite (.pdf)

Comisioane credite (.pdf)

Exemple de calcul(.pdf)