Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Fara comisioane din partea Bancii

Perioada de gratie avantajoasa

Durata maxima de finantare de 5 ani

Avans de minimum 5% din pretul de achizitie al autoturismului

Acceptarea de codebitori de catre Banca in vederea completarii veniturilor solicitantului

La calculul venitului net se pot lua in calcul toate veniturile certe, cu caracter de permanenta pe toata durata de creditare, ale familiei

Destinatia creditului: achizitionarea unui autoturism nou din productia interna si/sau import cu urmatoarele caracteristici:
- nu a mai fost detinut in proprietate de catre o alta persoana conform cartii de identitate a autorismului;
- indeplineste cel putin cerintele minime ale standardului EURO 5;
- este achizitionat de la un comerciant din Romania care are ca obiect de activitate vanzarea autovehiculelor.

Moneda creditului: LEI

Pretul de achizitie al autoturismului achizitionat: maximum 50.000 lei, la care se adauga TVA, dupa caz.

Valoarea maxima a creditului: maximum 95% din pretul de achizitie al autoturismului prevazut in factura proforma (inclusiv TVA)

Contributia proprie: minimum 5% din pretul de achizitie al autoturismului, (inclusiv TVA)

Perioada de creditare:  maximum 5 ani

Varsta maxima pentru rambursarea integrala a creditului: 70 ani

Perioada de gratie: maximum 60 zile pentru creditele pe termen scurt si 90 zile pentru creditele pe termen mediu

Tipuri de venituri acceptate: venituri nete certe cu caracter de permanenta (salarii, pensii, activitati agricole, activitati independente, chirii, dividende, contracte de colaborare, drepturi intelectuale etc.)

Garantii:
- Garantie emisa de FNGCIMM: in numele si contul statului, care acopera un procent de maximum 50% din valoarea creditului acordat;
- Ipoteca legala mobiliara asupra autoturismului nou achizitionat in cadrul Programului, in favoarea statului roman, reprezentat prin MFP si a finantatorului, proportional cu procentul de garantare, valabila pana la stingerea tuturor obligatiilor de plata aferente finantarii garantate acordate in cadrul Programului;
- Cesiunea drepturilor derivand din polita de asigurare tip CASCO pentru autoturismul nou achizitonat in cadrul Programului, in favoarea statului roman, reprezentat prin MFP si a finantatorului, proportional cu procentul de garantare.

Rambursarea creditului:
- In rate lunare formate din rata de capital si dobanda
- Rambursarea anticipata a creditului poate fi efectuata oricand, pana la scadenta finala a creditului, fara a se percepe comision de rambursare anticipata

Dobanda
- 5,53% (IRCC + 2,90 p.p.), variabila in functie de valoarea indicelui de referinta.

Nivelul actual al indicelui IRCC luat in calcul este in prezent de 2,63%, in baza cotatiei aferente trimestrului IV 2018, publicate in data de 1 iulie 2019 pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei.

Dobanda se modifica trimestrial la datele de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie si 1 octombrie ale anului sau in prima zi lucratoare imediat urmatoare zilei de intai a trimestrului, in cazul in care data de intai a trimestrului este zi nelucratoare, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 19/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Indicele este publicat trimestrial de catre Banca Nationala a Romaniei pe site-ul Institutiei si este calculat in conformitate cu Regulile privind calcularea si publicarea indicelui zilnic si al indicelui de referinta trimestrial reglementati de OUG 19/2019.

Comisioane
Comision de analiza dosar: 0
Comision de administrare credit: 0
Comision de rambursare anticipata: 0

Prima de garantare constituita din:
- Comision de risc cuvenit M.F.P. – suma datorata de beneficiarul Programului destinata acoperirii riscului de garantare si finantatii anuale a capitalului necesar Programului: 1% din valoarea garantata (50% din valoarea finantarii), calculat la contractarea finantarii;
- Comision de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. – suma datorata de beneficiarul Programului care acopera costurile de evaluare, acordare si administrare a garantiilor acordate de FNGCIMM: 0,49% calculat anual la soldul garantiei (50% din valoarea finantarii).

Nivelul acestor comisioane va fi stabilit anual prin ordin al ministrului finantelor publice.

Alte elemente de cost care nu intra in calculul DAE, respectiv:
- inscrierea/prelungirea/modificarea (dupa caz) si radierea garantiei reale mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale clientului/codebitorilor si ale conturilor de card de debit ale clientului la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

Dobanzi credite (.pdf)

Comisioane credite (.pdf)

Exemple de calcul(.pdf)