Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Modalitati de rambursare si garantii flexibile

Solutionare rapida a cererii de credit

Vizualizarea situatiei financiare si a operatiunilor pe contul curent/card se pot realiza utilizand serviciile de Internet Banking si Mobile Banking asigurate de Banca

Destinatia creditului:
- realizarea de noi obiective si/sau capacitati de productie
- finalizarea lucrarilor de investitii ce privesc obiective si/sau capacitati de productie a caror realizare a fost inceputa
- dezvoltarea, modernizarea si/sau retehnologizarea obiectivelor de investitii, a  capacitatilor de productie, a utilajelor, masinilor si instalatiilor, a cladirilor si constructiilor existente
- achizitionarea de masini, utilaje, mijloace de transport, echipamente
- achizitionarea de cladiri, constructii, unitati de productie etc.
- achizitionarea, amenajarea, modernizarea, dezvoltarea spatiilor de desfasurare a activitatii clientului etc.
- asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivelor si capacitatilor de productie noi sau existente, cheltuieli privind efectuarea probelor tehnologice, inclusiv programe informatice etc.
- achizitionarea de animale de productie, reproductie precum si de munca
- infiintarea de plantatii pomicole, viticole si de alte specii
- refinantarea unor credite de investitii contractate la alte societati de finantare cat si refinantarea creditelor de investitii acordate de parteneri de afaceri in baza unor contracte
- alte achizitii, servicii si lucrari de natura investitiilor
- in cazul punerii in functiune a unei noi investitii, este considerata eligibila finantarea cheltuielilor legate de pregatirea personalului.

Clienti eligibili: orice persoana juridica care indeplineste criteriile de eligibilitate stabilite de banca

Perioada de creditare: minimum 6 luni - maximum 10 ani

Perioada de gratie:
- pana la 3 luni pentru creditele  pe termen scurt
- pana la 6 luni pentru creditele pe termen mediu
- pana la 12 luni pentru creditele pe termen lung

Valoarea creditului: maximum 85% din valoarea totala a investitiei

Contributia proprie: minimum 15% (poate fi constituita cash sau in natura)

Moneda: lei sau valuta

Garantii: orice garantii sau mix de garantii dintre cele acceptate de catre Banca

Rambursarea creditului
- scadentele pot fi stabilite, de comun acord cu clientul, lunar, trimestrial sau semestrial, in rate egale sau inegale in functie de specificul activitatii fiecarui client 
- dobanda se plateste lunar

Aceste conditii pot fi negociate in functie de bonitatea clientului, marimea cifrei de afaceri, indicatorii economico-financiari ai firmei.