Sustinerea clientilor, beneficiari ai schemelor de sprijin implementate de APIA in Campania 2017 – Masura 14T – bunastarea animalelor (porcine/pasari)

Dobanda avantajoasa, in lei

Nu se solicita contributie proprie

Garantii flexibile, inclusiv acordarea unei garantii din partea FGCR/FNGCIMM

Banca ofera consultanta gratuita in ceea ce priveste pregatirea documentatiei de accesare a creditului.

 

Clienti eligibili: persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau persoane juridice care detin exploatatia comerciala de tip A/ exploatatia comerciala autorizata si depun cererea de ajutor/plata.

Destinatia creditului: finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente.

Scadenta creditului: unica, la data stabilita pentru efectuarea platilor de catre A.P.I.A. in Conventiile (dupa caz in Actele Aditionale) incheiate de Banca cu APIA si FGCR/FNGCIMM privind finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente de catre beneficiarii Masurii 14T - plati privind bunastarea animalelor – Campania 2017.

Valoarea creditului: maximum 90% din suma cuvenita conform Adeverintei eliberate de A.P.I.A., in functie de analiza economico-financiara a clientului.

Contributie proprie: nu se solicita.

Valuta: LEI

Dobanda: ROBOR 6M + 1,95%

Comisioane:  la acordarea creditului se va percepe un singur comision de acordare de 0,95%, flat aplicat la valoarea creditului acordat.

Garantii:
- cesiunea creantelor pe care beneficiarii le au fata de APIA, constand in sumele cuvenite conform Adeverintei eliberate de APIA, derulate prin contul Beneficiarului deschis la Banca;
- garantie din partea FGCR/FNGCIMM
- ipoteca mobiliara pe conturile curente ale clientului deschise la Banca;
- contract de fideiusiune;
- alte garantii reale si/sau personale acceptate de Banca (daca este cazul).