Sustinerea clientilor, beneficiari ai schemelor de sprijin implementate de APIA in Campania 2017 (Schema de plata unica pe suprafata - SAPS, Plata redistributiva, Plata pentru inverzire, Masuri compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenuri agricole)

Dobanda avantajoasa, in lei

Nu se solicita contributie proprie

Garantii flexibile, inclusiv acordarea unei garantii din partea FGCR/FNGCIMM

Banca ofera consultanta gratuita in ceea ce priveste pregatirea documentatiei de accesare a creditului.

Clienti eligibili: fermierii activi persoane fizice si/sau persoane juridice care desfasoara o activitate agricola in calitate de utilizatori legali ai suprafetelor de teren agricol si/sau detinatori legali de animale, potrivit legislatiei in vigoare: producatori agricoli individuali (persoane fizice), societati agricole private, respectiv asociatii agricole cu personalitate juridica, asociatii agricole familiale, asociatii de producatori agricoli, grupuri de producatori, societati comerciale si cooperative agricole constituite conform legislatiei in vigoare.

Destinatia creditului: finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente.

Scadenta creditului: unica, la data stabilita pentru efectuarea platilor de catre A.P.I.A. in Conventiile (dupa caz in Actele Aditionale) incheiate de Banca cu APIA si FGCR/FNGCIMM privind finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente de catre beneficiarii schemelor de sprijin – Campania 2017.

Valoarea creditului: maximum 80% din suma cuvenita conform Adeverintei eliberate de A.P.I.A., in functie de analiza economico-financiara a clientului.

Contributie proprie: nu se solicita.

Valuta: LEI

Dobanda: ROBOR 6M + 1,95%

Comisioane: la acordarea creditului se va percepe un singur comision de acordare de 0,95%, flat aplicat la valoarea creditului acordat.

Garantii:

  • cesiunea creantelor pe care beneficiarii le au fata de APIA, constand in sumele cuvenite conform Adeverintei eliberate de APIA, derulate prin contul Beneficiarului deschis la Banca;
  • garantie din partea FGCR/FNGCIMM;
  • ipoteca mobiliara pe conturile curente ale clientului deschise la Banca;
  • contract de fideiusiune;
  • alte garantii reale si/sau personale acceptate de Banca (daca este cazul).