CEC Bank nu percepe comision de analiza, comision de gestiune, comision de rambursare anticipata, comision de neutilizare

Creditele beneficiaza de garantie guvernamentala in proportie de 100%, prin intermediul FNGCIMM

Dobanda este subventionata integral de stat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului 

Solutionarea rapida a Cererii de credit

Banca ofera consultanta gratuita in ceea ce priveste pregatirea documentatiei de accesare a creditului

Clienti eligibili: asociatiile de proprietari, persoane juridice fara scop patrimonial. Proprietarii locuintelor unifamiliale, persoane fizice, pot accesa Creditul pentru reabilitare termica - persoane fizice (OUG 69/2010). 

Destinatia creditului: conform O.U.G. nr. 69/30.06.2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, cu modificarile si completarile ulterioare: 
- reabilitarea termica a anvelopei cladirii si a instalatiilor aferente, ce presupune executarea urmatoarelor lucrari: 
     - izolarea termica a anvelopei cladirii, respectiv izolarea termica a peretilor exteriori, parte opaca; 
     - inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie performanta din punct de vedere energetic, pentru imbunatatirea performantei energetice a partii vitrate a anvelopei cladirii; 
     - termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa, respectiv termoizolarea sarpantei, dupa caz;
     - termoizolarea planseului peste subsol, in cazul in care parterul cladirii, prin proiectare, are functiunea de locuinta; 
     - repararea, dupa caz inlocuirea, justificata din punct de vedere tehnic in raportul de audit energetic, a instalatiei de distributie agent termic - incalzire si apa calda de consum, parte comuna a cladirii tip bloc de locuinte. 
- repararea si/sau inchiderea, dupa caz, a balcoanelor/logiilor blocurilor de locuinte, in conditiile respectarii reglementarilor tehnice in vigoare privind asigurarea ventilarii naturale a incaperilor; 
- repararea, dupa caz, inlocuirea/ achizitionarea cu montaj a centralei termice de bloc/ scara, respectiv a centralei termice aferente locuintei unifamiliale, precum si a instalatiilor aferente acesteia;
- introducerea, dupa caz, a unor sisteme alternative pentru asigurarea partiala/ totala a energiei pentru prepararea apei calde de consum, iluminat si/ sau incalzire. 

Perioada de creditare: maximum 60 luni 

Valoarea creditului: maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor prevazuta in devizul general dar nu mai mult decat echivalentul in lei, inclusiv TVA, a 1.850 EUR/camera de locuit conform datelor inscrise in lista proprietarilor pentru credite solicitate de asociatiile de proprietari

Moneda creditului: LEI 

Contributia proprie: minimum 10% din valoarea totala a cheltuielilor prevazuta in devizul general

Perioada de tragere: maximum 6 luni calendaristice, conform Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta nr. 69/2010 cu modificarile si completarile ulterioare si este determinata de la data stabilita prin contract pentru punerea creditului la dispozitia clientului, pana la angajarea integrala a acestuia

Dobanda: ROBOR 3 luni + 1.9%, variabila trimestrial in functie de valoarea indicelui de referinta din prima zi lucratoare a fiecarui trimestru. Dobanda va fi incasata de CEC Bank de la MDRT, conform prevederilor OUG 69/2010 cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor de aplicare. 

Comisioane
- Comision analiza dosar: 0%; 
- Comision de gestiune: 0%; 
- Comision rambursare anticipata: 0%; 
- Comision de neutilizare: 0%; 
- Comision de gestiune datorat FNGCIMM - 0,49%, calculat pe an la soldul creditului garantat. Comisionul se va plati de catre Banca, iar ulterior acesta va fi recuperat de la beneficiarul garantiei guvernamentale.

Rambursarea creditului: ratei de capital se face in rate lunare egale si consecutive 

Garantii
- Garantie guvernamentala prin FNGCIMM, reprezentand 100% din valoarea creditului acordat.
La incheierea contractului de credit fiecare membru al asociatiei de proprietari va incheia o conventie de fideiusiune prin care se obliga sa plateasca el insusi obligatia pe care asociatia de proprietari nu o indeplineste la scadenta, proportional cu cota-parte indiviza pe care o detine din proprietatea comuna. Prin exceptie, nu incheie conventie/ conventii de fideiusiune membrul/ membrii asociatiilor de proprietari care finanteaza, din venituri proprii, cota-parte ce ii/ le revine din valoarea de executie a lucrarilor de interventie din devizul general.