Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

CEC Bank nu percepe comision de analiza, comision de gestiune, comision de rambursare anticipata, comision de neutilizare

Creditele beneficiaza de garantie guvernamentala in proportie de 100%, prin intermediul FNGCIMM

Dobanda este subventionata integral de stat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului 

Solutionarea rapida a Cererii de credit

Banca ofera consultanta gratuita in ceea ce priveste pregatirea documentatiei de accesare a creditului

Clienti eligibili: asociatiile de proprietari, persoane juridice fara scop patrimonial. Proprietarii locuintelor unifamiliale, persoane fizice, pot accesa Creditul pentru reabilitare termica - persoane fizice (OUG 69/2010). 

Destinatia creditului: conform O.U.G. nr. 69/30.06.2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, cu modificarile si completarile ulterioare: 
- reabilitarea termica a anvelopei cladirii si a instalatiilor aferente, ce presupune executarea urmatoarelor lucrari: 
     - izolarea termica a anvelopei cladirii, respectiv izolarea termica a peretilor exteriori, parte opaca; 
     - inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie performanta din punct de vedere energetic, pentru imbunatatirea performantei energetice a partii vitrate a anvelopei cladirii; 
     - termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa, respectiv termoizolarea sarpantei, dupa caz;
     - termoizolarea planseului peste subsol, in cazul in care parterul cladirii, prin proiectare, are functiunea de locuinta; 
     - repararea, dupa caz inlocuirea, justificata din punct de vedere tehnic in raportul de audit energetic, a instalatiei de distributie agent termic - incalzire si apa calda de consum, parte comuna a cladirii tip bloc de locuinte. 
- repararea si/sau inchiderea, dupa caz, a balcoanelor/logiilor blocurilor de locuinte, in conditiile respectarii reglementarilor tehnice in vigoare privind asigurarea ventilarii naturale a incaperilor; 
- repararea, dupa caz, inlocuirea/ achizitionarea cu montaj a centralei termice de bloc/ scara, respectiv a centralei termice aferente locuintei unifamiliale, precum si a instalatiilor aferente acesteia;
- introducerea, dupa caz, a unor sisteme alternative pentru asigurarea partiala/ totala a energiei pentru prepararea apei calde de consum, iluminat si/ sau incalzire. 

Perioada de creditare: maximum 60 luni 

Valoarea creditului: maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor prevazuta in devizul general dar nu mai mult decat echivalentul in lei, inclusiv TVA, a 1.850 EUR/camera de locuit conform datelor inscrise in lista proprietarilor pentru credite solicitate de asociatiile de proprietari

Moneda creditului: LEI 

Contributia proprie: minimum 10% din valoarea totala a cheltuielilor prevazuta in devizul general

Perioada de tragere: maximum 6 luni calendaristice, conform Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta nr. 69/2010 cu modificarile si completarile ulterioare si este determinata de la data stabilita prin contract pentru punerea creditului la dispozitia clientului, pana la angajarea integrala a acestuia

Dobanda: ROBOR 3 luni + 1.9%, variabila trimestrial in functie de valoarea indicelui de referinta din prima zi lucratoare a fiecarui trimestru. Dobanda va fi incasata de CEC Bank de la MDRT, conform prevederilor OUG 69/2010 cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor de aplicare. 

Comisioane
- Comision analiza dosar: 0%; 
- Comision de gestiune: 0%; 
- Comision rambursare anticipata: 0%; 
- Comision de neutilizare: 0%; 
- Comision de gestiune datorat FNGCIMM - 0,49%, calculat pe an la soldul creditului garantat. Comisionul se va plati de catre Banca, iar ulterior acesta va fi recuperat de la beneficiarul garantiei guvernamentale.

Rambursarea creditului: ratei de capital se face in rate lunare egale si consecutive 

Garantii
- Garantie guvernamentala prin FNGCIMM, reprezentand 100% din valoarea creditului acordat.
La incheierea contractului de credit fiecare membru al asociatiei de proprietari va incheia o conventie de fideiusiune prin care se obliga sa plateasca el insusi obligatia pe care asociatia de proprietari nu o indeplineste la scadenta, proportional cu cota-parte indiviza pe care o detine din proprietatea comuna. Prin exceptie, nu incheie conventie/ conventii de fideiusiune membrul/ membrii asociatiilor de proprietari care finanteaza, din venituri proprii, cota-parte ce ii/ le revine din valoarea de executie a lucrarilor de interventie din devizul general.