Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Perioada de creditare: maximum 15 ani

Perioada de gratie: maximum 24 de luni

Contributia proprie a Autoritatii Publice Locale poate fi in natura in situatii bine justificate si motivate din punct de vedere tehnic, economic si/sau financiar (reprezinta cheltuieli efectuate anterior si au legatura cu investitia finantata)

Garantii flexibile

Termenele de rambursare pot fi stabilite impreuna cu clientul, in functie de situatia incasarilor curente si prognozate, si de resursele proprii ce se vor constitui si utiliza.

Consultanta gratuita in ceea ce priveste pregatirea documentatiei de accesare a creditului de catre Autoritatile Publice Locale

Solutionare rapida a cererii de credit

Vizualizarea situatiei financiare si a operatiunilor pe contul curent/card se pot realiza utilizand serviciile de Internet Banking si Mobile Banking asigurate de Banca.

Destinatia creditului
Sunt considerate eligibile pentru finantare de catre Banca, cheltuielile de capital efectuate pentru realizarea proiectelor de investitii publice de interes local, si anume:
- finantarea obiectivelor noi de investitii;
- finalizarea sau continuarea lucrarilor ce privesc obiective de investitii a caror realizare a fost inceputa;
- dezvoltarea, modernizarea si/sau retehnologizarea obiectivelor de investitii, a utilajelor, masinilor si instalatiilor, a cladirilor si constructiilor existente;
- achizitionarea de masini, utilaje, mijloace de transport, echipament informatic si alte bunuri independente;
- achizitionarea de cladiri, constructii etc.;
- achizitionarea, amenajarea, modernizarea, dezvoltarea spatiilor de desfasurare a activitatii solicitantului etc.;
- refinantarea unor credite de investitii contractate la alte institutii de credit
- alte investitii publice de interes local.

Cheltuielile de capital pentru investitiile publice de interes local ale judetelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor trebuie sa fie cuprinse in programul de investitii al fiecarei unitati administrativ-teritoriale, care se aproba ca anexa a bugetului local.

Obiectivele de investitii si celelalte cheltuieli asimilate investitiilor se inscriu in programul de investitii daca documentatiile tehnico-economice au fost elaborate si aprobate conform legislatiei in vigoare.

Domenii eligibile
- invatamant;
- sanatate; 
- cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret;
- asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii;
- servicii si dezvoltare publica si locuinte;
- agricultura si silvicultura;
- transporturi si comunicatii;
- alte actiuni economice (prevenirea si combaterea inundatiilor si gheturilor, sustinerea programelor de dezvoltare regionala);
- alte actiuni pentru  protectie civila, centre militare precum si alte cheltuieli;
- alte domenii de interes public local.

Clienti eligibili: Autoritatile Publice Locale care functioneaza conform legislatiei in vigoare si indeplinesc conditiile solicitate de Banca.

Valoarea: pana la 100% din valoarea totala a devizului general intocmit pentru investitia ce face obiectul cererii de credit, la preturile actualizate la data inregistrarii cererii de credit, inclusiv TVA.

Contributia proprie: dupa caz, resursele proprii reprezinta contributia solicitantului la realizarea obiectivului de investitii creditat. Finantarea se acorda in completarea contributiei proprii, iar platile se fac proportional din credit si din contributia proprie.

Durata: maximum 15 ani, se va corela cu volumul garantiilor de care dispune Autoritatea Publica Locala cu respectarea gradului maxim de indatorare stabilit conform legislatiei in vigoare.

Perioada de gratie:
- 3 luni la creditele pe termen scurt;
- 6-12 luni la creditele pe termen mediu;
- 12-24 luni la creditele pe termen lung.

Valuta: Lei

Garantii: se accepta orice garantie sau mix de garantii dintre cele acceptate de Banca.

Rambursarea creditului de investitii: se poate face lunar, trimestrial sau semestrial conform graficului de rambursare stabilit.