Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Plata anticipata a unui procent din valoarea facturilor cesionate, in ziua prezentarii acestora la unitatea teritoriala a CEC Bank; astfel, "incasarea la termen" se transforma in "incasare la vedere".

Utilizarea flexibila a fondurilor obtinute in functie de necesitatile societatilor comerciale.

Economisirea timpului dedicat administrarii facturilor si reducerea cheltuielilor administrative, ca urmare a preluarii de catre CEC Bank a evidentei creantelor si punerea la dispozitia Clientului de situatii ale creantelor derulate prin factoring.

Reducerea riscului de neincasare a creantelor comerciale prin colectarea amiabila a acestora de catre banca, precum si prin acoperirea riscului de neplata.

Solutionarea rapida a cererii de factoring.

Durata de creditare avantajoasa, cu posibilitatea prelungirii facilitatii de factoring pe noi perioade similare.

Clienti aderenti eligibili: Persoane juridice rezidente, care vand produse, presteaza servicii sau efectueaza lucrari cu plata la termen, in baza unui contract comercial/ contract-cadru/ acord-cadru/ comanda/ comenzi.

Criteriile de eligibilitate se aplica aderentului, debitorului cedat si contractului comercial/relatiei comerciale in vederea contracararii riscului de credit si a celui comercial.

Tip finantare: Facilitate tip limita globala revolving acordata pe baza Contractului de factoring incheiat cu aderentul, cu trageri si rambursari pe masura prezentarii si, respectiv, a incasarii facturilor.

Destinatia facilitatii de factoring: plati aferente activitatii aderentului, fara solicitarea de documente justificative privind utilizarea disponibilitatilor.

Valuta: LEI

Termenul de valabilitate al facilitatii de factoring: maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii facilitatii pe noi perioade similare.

Scadenta de plata acceptata a facturilor: maximum 180 zile de la data emiterii facturii/ livrarii/ acceptarii la plata a facturii; in cazul facturilor emise catre debitori cedati ce activeaza in agricultura, scadenta maxima de plata poate fi 300 zile.

Valoarea maxima a facilitatii de factoring acordata pe debitor cedat se determina in functie de cifra de afaceri inregistrata pe relatia comerciala respectiva in anul precedent sau previzionata pe anul in curs, tinindu-se cont de termenele de incasare si de sezonalitatea activitatii sau de valoarea ramasa de realizat a contractului, precum si de plafonul de acoperire risc de neplata stabilit pentru debitorul cedat.

Valoarea maxima a finantarii pe un debitor cedat (factoring disponibil total): in general, maxim 90% din valoarea facilitatii de factoring acordata pe debitor cedat.

Valoarea finantarii acordate pe fiecare factura (factoring disponibil acordat pe o factura): in general, maxim 90% din valoarea totala a facturii cesionate/valoarea de incasat a facturii cesionate (valori cu TVA sau fara TVA - pentru operatiuni netaxabile din punctul de vedere al TVA si operatiuni cu taxare inversa) dar nu mai mult decat suma ramasa de utilizat din valoarea maxima a finantarii pe fiecare debitor cedat.

Procent de acoperire a riscului de neplata: maximum 90% din soldul neincasat al creantelor acceptate la acoperirea riscului de neplata

Perioada de utilizare (pentru efectuarea primei trageri): maximum 2 luni de la data semnarii Contractului de factoring/conditiilor speciale.

Perioada de gratie: 30 zile de la scadenta facturilor acceptate la finantare, iar in cadrul acesteia nu se aplica penalizari pentru neincasarea facturilor/nerambursarea finantarii.

Garantii:
- Cesiunea creantelor provenite din contractul comercial/contract cadru/acord cadru/comanda/comenzi intervenit/a/e intre aderent si debitorul cedat, precum si a tuturor creantelor comerciale nascute in cadrul relatiei comerciale cu debitorul cedat, materializate in facturile cesionate, cu notificarea debitorului cedat;
- Ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise la Banca de catre aderent;
- Ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al contului/conturilor de cesiune deschis/e la Banca;
- fideiusiune incheiata cu actionarii majoritari/ asociati majoritari/ administratori si, dupa caz, cu sotul/ sotia acestora sau bilete la ordin avalizate de actionari/administratori si sotul/sotia acestora, dupa caz (acesta acopera doar cazurile de exercitare a regresului, cum ar fi disputa comerciala).

Rambursarea finantarilor acodate in cadrul facilitatii de factoring se va face din:
- incasarea, in contul de cesiune, a facturilor finantate;
- factoringul indisponibil;
- incasarea facturilor cesionate si nefinantate;
- disponibilitatile din conturile curente ale aderentului si din alte conturi;
- alte surse ale aderentului, daca este cazul.

Rambursarea anticipata din incasarea facturilor inainte de scadenta se face fara perceperea unui comision de rambursare anticipata.