Credit subventii APIA pj

Credite RURAL Invest 

Programul RURAL Invest susține întreprinderile mici și mijlocii, întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie și întreprinderile mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Avantajele creditelor IMM Invest

 

 

icon impreuna echipa

Garanții de stat

Creditele beneficiază de garanții FGCR de până la 90% din valoarea creditelor

icon mana intinsa bani

Dobânzi avantajoase

Dobânzi reglementate (ROBOR + 1,90%), mai avantajoase decât cele pentru creditele standard

icon dobanzi depozite procent

Granturi/subvenții

Nu plătești comisioanele (de risc și de administrare) pentru garanțiilor de stat, acestea fiind subvenționate în limitele legale și ai dobânda subvenționată în primul an

Beneficiari eligibili

IMM-uri și Întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie și întreprinderi mari. Forme de organizare: Societăți comerciale , PFA, Întreprinderi Individuale, Întreprinderi Familiale, Fermieri, asociații de fermieri, Societăți Cooperative, Asociații Agricole. 

 

ilustratie- campanie visa

Credite investiții RURAL Invest

Rata dobânzii: ROBOR 3M + 1,90%

 

Comisioane:  ZERO comision de analiză,  ZERO comision de acordare, ZERO comision de gestiune, ZERO comision de rambursare anticipată

 

Perioade de creditare: 72 de luni, fără posibilitate prelungire

 

Suma maximă:

 • 10 milioane lei. Vezi secțiune informații utile: sumă maximă finanțări/beneficiar

 

Cheltuieli eligibile

 • achiziție de echipamente/mașini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe inclusiv TVA;
 • achiziție de active necorporale aferente investiției software/licențe programe/brevete inclusiv TVA;
 • achiziție de spațiu de producție/servicii/comercial/terenuri pentru construcție/agricultura inclusiv TVA:
 • construcție de spații de producție/servicii/spații comerciale;
 • cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/sedii/puncte de lucru;
 • alte cheltuieli aferente planului de investiție inclusiv TVA.
 • Nu sunt eligibile cheltuieli de refinanțare a altor credite
visa back to school

Credite activitate curenta RURAL Invest

Tipuri finanțare: linie de credit, credit capital de lucru

 

Rata dobânzii:  ROBOR 3M+ 1,90%

 

Comisioane:  ZERO comision de analiză,  ZERO comision de acordare, ZERO comision de gestiune, ZERO comision de rambursare anticipată

 

Perioade de creditare: 36 luni, fără posibilitate prelungire

 

Suma maximă:

 • 5 milioane de lei. Vezi secțiune informații utile: sumă maximă finanțări/beneficiar

 

Cheltuieli eligibile credite/linii de credit capital de lucru IMM Invest România

 • cheltuieli de aprovizionare/producție/desfacere
 • cheltuieli de executare de lucrări și/sau de prestare de servicii
 • cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare de stocuri
 • cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de lucru/sedii/puncte de lucru
 • alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente
 • cheltuieli cu salarii si asimilate
 • cheltuieli cu chirii/utilități
 • plata impozite/taxe/contribuții/alte sume datorate bugetului general consolidat
 • alte costuri de operare.
 • Nu sunt eligibile cheltuielile de refinanțare

Aplică ușor și rapid

Lasă-ne datele

Completezi datele și un consultant te va contacta pentru a-ți oferi detaliile necesare și pentru a stabili împreună ce produs ți se potrivește cel mai bine.

Sau ne poți suna

0800.800.848

 


Hai într-o sucursală

Poți aplica în orice sucursală CEC Bank. Alege cea mai apropiată unitate.
Vezi harta

contact cum aplici pj

Intrebări frecvente IMM Invest

Programul IMM Invest se adresează afacerilor mici și medii, indiferent de forma de organizare.

Forma de organizare:

 • Societăți comerciale, conform Legii 31/1990 cu modificările ulterioare
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
 • Societati cooperatiste
 • Microîntrepinderi înființate și dezvoltate de către Întreprinzătorii debutanți în afaceri conform OUG 6/2011, aprobata prin Legea 301/2011
 • Profesioniștii reglementați de art 3 alin 2 Legea 287/2009 și de formele de organizare a profesiilor liberale

Dimensiunea afacerii:

 • Întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie: număr salariați între 250 și 500, cifră de afaceri sub 100 milioane euro sau active totale sub 86 milioane euro
 • IMM-uri conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor actualizată: număr de salariați sub 249, cifra de afaceri sub 50 milioane euro sau active totale sub 43 milioane euro
 • Fermierii definiți conform Art. 4 din Regulamentul EU 1307/2013 care desfăsoară activități economice și/sau agricole și se încadrează în definiția IMM-urilor de mai sus
 • NU a fost deschisă procedura de insolvenţă, de executare silită, entitatea nu este în situația de închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile pentru deschiderea insolvenţei la cererea creditorilor
 • FĂRĂ credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrezi restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a C.R.C.
 • NU te afli în dificultate
 • NU te afli în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră
 • NU înregistrezi obligații fiscale restante și alte datorii la bugetul de stat sau te obligi să le achiți din prima transa a finanțării IMM Invest
 • DISPUI de garanţii complementare garanţiei FNGCIMM, până la nivelul solicitat de normele interne ale băncii și ești eligili conform reglementărilor interne ale băncii
 • NU te afli în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurezi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni, cu exceptia incidentelor din perioada starii de urgență , stării de alertă și o lună după încetarea acestora
 • NU înregistrezi obligații fiscale restante și alte datorii la bugetul de stat, sau te obligi să le achiți din prima tranșă a finanțării IMM Invest
 • Granturile și subvențiile primite de afacere se încadrează în plafonul legal

Valoarea cumulata a finanțărilor acordate unui beneficiar, in cadrul Programului, nu poate depăși cea mai mare valoare dintre următoarele valori:

 • 15 % din cifra de afaceri sau 50% din cheltuielile cu energia.
  În cazul cifrei de afaceri, se ia in considerare cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului în ultimele 3 perioade, sau, în cazul întreprinderilor mai noi - pe durata de funcționare
  În cazul cheltuielilor cu energia, se iau în calcul cheltuielile cu energia din cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor. În cazul întreprinderilor nou înființate, plafonul se calculează pe baza duratei de funcționare până la momentul depunerii cererii de garantare
 • Necesarul de lichiditate: Dacă limitele de mai sus nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi majorat astfel încât sa acopere nevoile de lichidități de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor și pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și al UAT-urilor. Necesarul de lichiditate poate include costuri cu capital de lucru/investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative.

Beneficiarii care au finanțat nevoile de lichidități prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMaNIA, inclusiv in cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat in contextul pandemiei de COVID-19, nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepția situației în care o fracție din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanțare.

Documente de înființare și legale: certificat de înregistrare/ Carte de Identitate

Documente aferente ajutorului de stat:

 • Declarația pe propria răspundere, privind respectarea condițiilor de eligibilitate
 • Declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria I.M.M. ,
 • Certificat de atestare fiscala,
 • Acordul beneficiarului de finanțare de consultare a bazei de date a Ministerului Finanțelor Publice

Documente financiare:

 • Situațiile financiare pentru ultimii 2 ani fiscali încheiați (cu excepția start-up-urilor): ultimele 2 bilanțuri și balanțele aferente, balanță la zi și balanță pentru pentru perioada similară a anului trecut
 • În cazul PFA, întreprinderi individuale și întreprinderilor familiale - declarații de impunere privind veniturile în ultimii doi ani fiscali încheiaţi, depuse la organele fiscale competente și Deciziile de impunere anuală, dacă este cazul, in ultimii doi ani fiscali încheiați

Sunt excluse domeniile:

 • Intermedieri financiare cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare,
 • Asigurări - cu exceptia activitatilor agentilor si brokerilor de asigurare,
 • Fonduri mutuale,
 • Tranzactii imobiliare - cu exceptia agențiilor imobiliare,
 • Jocuri de noroc şi pariuri, Armament, substante pshihotrope,
 • Fabricarea și comercializarea băuturilor alcoolice / Tutun,
 • Activităţi de investigare şi protecţie,
 • Activități de închiriere și leasing

Pași de urmat pentru a accesa finanțări IMM Invest

 • Selectezi tipul de finanțare IMM Invest: pentru capital de lucru, linii de credit sau credite de investiții.
 • Nu uita să selectezi CEC Bank - ca bancă parteneră.
 • Scanează documentele necesare: declarații privind încadrarea în categoria IMM, certificatul unic de întregistrare, CI și declarația privind respectarea criteriilor de eligibilitate și urcă-le în platforma IMM Invest.
 • FNGCIMM analizează îndeplinirea criteriilor de eligibilitate IMM Invest și aprobă sau respinge cererea.
 • După aprobarea de către FNGCIMM, solicitarea va fi alocată către CEC Bank.
 • După ce FNGCIMM își dă acordul de principiu și notifică CEC Bank, vei fi contactat de bancă.
 • Avem nevoie de documente privind situația financiară a afacerii pentru a putea analiza cererea de credit.
 • Te vom contacta să-ți comunicăm dacă cererea de finanțare prin IMM Invest a fost aprobată sau respinsă.
 • După aprobarea cererii pentru finanțare prin IMM Invest la nivelul băncii, dosarul va fi trimis la FNGCIMM pentru aprobarea garanției de stat. 
 • Banca va fi notificată de aprobarea garanției de stat FNGCIMM
 • După semnarea contractului de credit/garantare și a acordului de finanțare de către părți, fondurile pot fi puse la dispoziție.
cross sell pachete

Pachete de cont bancar

Descoperă pachetele de cont bancar cu extra-servicii incluse, pentru IMM-uri. Alege pachetul potrivit pentru afacerea ta.
Află mai multe

cross-sell-smartphone-POS

SmartPhone POS

Transformă-ți telefonul mobil în POS. Ești întotdeauna pregătit pentru plăți contactless cu cardul, telefonul sau ceasul smart.
Află mai multe