Costuri foarte avantajoase

Perioada de creditare extinsa, respectiv maximum 24 luni, fara ca data acordarii initiale sa depaseasca perioada de valabilitate a Programului, respectiv 04.12.2016, cu posibilitatea prelungirii o singura data pe o perioada de maximum 12 luni, in vederea rambursarii

Garantie FNGCIMM de maximum 50% din valoarea creditului

Vizualizarea situatiei financiare si a operatiunilor pe contul curent/card se pot realiza utilizand serviciile de Internet Banking si Mobile Banking asigurate de Banca.
Destinatia creditului - Finantarea capitalului de lucru: 
- cheltuieli privind aprovizionarea, productia  si desfacerea;
- cheltuieli privind executarea de lucrari si/ sau prestarea de servicii;
- cheltuieli privind constituirea, prelucrarea si valorificarea stocurilor;
- cheltuieli cu salariile si asimilatele acestora;
- plata taxelor si impozitelor curente, a TVA-ului;
- alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente.

Linia nu va putea fi utilizata pentru refinantarea altor credite in derulare ale beneficiarului.

Perioada de creditare: maximum 24 luni, fara ca data acordarii initiale a liniei de credit sa depaseasca perioada de valabilitate a Programului, respectiv 04.12.2016, cu posibilitate prelungirii o singura data pe o perioada de maximum 12 luni, in vederea rambursarii liniei de credit, incepand de la data scadentei finantarii prevazuta in contractul de credit initial

Valoarea creditului: maximum 5.000.000 lei/IMM, dar maximum 50% din cifra de afaceri pe ultimele 12 luni 

Valuta: LEI

Dobanda: ROBOR 3M + 2,5%.

Comisioane
Comision gestiune: 0,08% aplicabil la valoarea initiala a liniei acordate si perceput lunar

Garantii:
- Scrisoare de garantare emisa de FNGCIMM, in numele si contul statului, ce va acoperi maximum 50% din valoarea creditului (principal, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiarul Programului in baza contractului de credit), dar nu mai mult de 2.500.000 lei/ IMM;
- Alte garantii colaterale acceptate de Banca pentru acoperirea a minimum 50% din valoarea creditului, conform reglementarilor Bancii.

Rambursarea creditului: Posibilitate de rambursare permanenta, pe toata perioada de valabilitate a liniei de credit aprobate. Toate sumele trase si nerambursate devin scadente la data expirarii valabilitatii liniei de credit.