Operatiunea de virare a capitalului social in contul dumneavoastra curent deschis la CEC Bank nu este comisionata.

Eliberarea extrasului de cont se face gratuit.

Este un cont tranzitoriu destinat constituirii sau majorarii capitalului social al firmei dumneavoastra.

Sumele depuse pentru capital social sau in vederea majorarii acestuia vor fi virate in contul dumneavoastra curent. Nu se bonifica dobanda pentru aceste sume.