smart pos acceptare plata

Granturi HoReCa

CEC Bank este partener al programului de granturi pentru HoReCa. Dacă activezi într-unul din domeniile eligibile, deschide-ți contul de grant la noi și încasezi rapid ajutorul de stat.

Granturi HoReCa

Dacă activezi în domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente și activitatea ta a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19, statul îți poate acoperi până la 20% din suma cu care ți-au scăzut cifra de afaceri/încasările în 2020 față de 2019.

 

Pași de urmat pentru a beneficia de Granturi

 

icon rotita

Pasul 1: 

Îți deschizi contul special de grant la CEC Bank.

icon ecran desktop internet banking

Pasul 2: 

Aplici in portalul de granturi: https://granturi.imm.gov.ro/  și selectezi CEC Bank - ca bancă parteneră

icon hartie tabel

Pasul 3: 

Completezi datele de identificare, atașezi declarațiile și situațiile financiare auditate/certificate.

icon cerere creion

Pasul 4: 

Cererea ta va fi analizată și aprobată de Minister.

Intrebări frecvente Granturi HoReCa

Programul de adresează entităților înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, cu activități în următoarele domenii:

 • structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate
 • structuri/unități de alimentaţie
 • organizatori de evenimente
 • agenţii de turism licenţiate şi ghizii de turism atestaţi, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României

Beneficiarul poate fi: întreprindere autonomă, întreprindere parteneră sau întreprindere legată.

 

 • Să nu fii întreprindere în dificultate în sensul definiţiei de la art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 şi/sau nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăţi sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza epidemiei de COVID-19.
 • Granturile să nu depăşesc plafonul de 1.800.000 Euro conform secțiunii 3.1. din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificările şi completările ulterioare
 • Ca beneficiar, să nu faci obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile aferente.
 • Să nu te aflii în insolvenţă la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.

Baza de calcul:

 • 20% din suma cu care au scăzut cifra de afaceri/încasările/sumele facturate aferente activităților eligibile, în 2020 față de 2019
 • Activitățile eligibile sunt cele menționate în  OUG nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare la art. 3 alin (2)
 • Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar - echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unică.

 

Baza de calcul folosită:

 • pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;
 • pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agenţiile de turism în conformitate cu dispoziţiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţa dintre volumul facturilor emise în anul 2019 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja, şi volumul facturilor emise în anul 2020 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja;
 • pentru beneficiarii care ţin evidenţa în partidă simplă, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţa dintre încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.
cross sell pachete

Pachete de cont bancar

Descoperă pachetele de cont bancar cu extra-servicii incluse, pentru IMM-uri. Alege pachetul potrivit pentru afacerea ta.
Află mai multe

cross-sell-smartphone-POS

SmartPhone POS

Transformă-ți telefonul mobil în POS. Ești întotdeauna pregătit pentru plăți contactless cu cardul, telefonul sau ceasul smart.
Află mai multe