Care sunt zonele noastre de interes?

 

1. Târgu Mureș, intersecția 1 Decembrie 1918 - Pandurilor - Înfrățirii
Cerințe:

 •  suprafață utilă cca. 100-120 mp, pretabilă desfășurării activității bancare
 •  fațada minim 8-10 ml, preferabil suprafață vitrată
 •  zona cu trafic, poziționare stradală cu vizibilitate bună și acces facil

2. Oraș Bragadiru, zonă centrală
Cerințe:

 •  suprafață utilă cca. 60-80 mp, pretabilă desfășurării activității bancare
 •  fațada minim 6 -10 ml, preferabil suprafață vitrată
 •  zona cu trafic, poziționare stradală cu vizibilitate bună și acces facil

3. Oraș Chitila, zonă centrală
Cerințe:

 •  suprafață utilă cca. 60-80 mp, pretabilă desfășurării activității bancare
 •  fațada minim 6-10 ml, preferabil suprafață vitrată
 •  zona cu trafic, poziționare stradală cu vizibilitate bună și acces facil

4. Oraș Pantelimon, zonă centrală
Cerințe:

 •  suprafață utilă cca. 60-80 mp, pretabilă desfășurării activității bancare
 •  fațada minim 6 -10 ml, preferabil suprafață vitrată
 •  zona cu trafic, poziționare stradală cu vizibilitate bună și acces facil

5. zonă Ploiești - spațiu în proximitatea municipiului Ploiești sau în localitățile învecinate, dar nu mai departe de Câmpina, Slănic sau Mizil
Cerințe:

 •  suprafață aprox. 300 m2, de preferat tip "open space", situat la parter, fost depozit de materiale, hală dotată cu rafturi metalice;
 •  destinația de utilizare: depozit de arhivă

6. zonă Giurgiu - spațiu în proximitatea municipiului Giurgiu sau în localitățile învecinate la maximum 30-35 km
Cerințe:

 •  suprafață aprox. 150 m2, de preferat tip "open space", situat la parter, fost depozit de materiale, hală dotată cu rafturi metalice;
 •  destinația de utilizare: depozit de arhivă

7. zonă Arad - spațiu în proximitatea municipiului Arad sau în localitățile învecinate la maximum 30-35 km
Cerințe:

 •  suprafață aprox. 250 m2, de preferat tip "open space", situat la parter, fost depozit de materiale, hală dotată cu rafturi metalice;
 •  destinația de utilizare: depozit de arhivă
Mai multe detalii

1. CEC Bank nu plătește comisioane firmelor de intermedieri imobiliare care prezintă spații aflate în proprietatea companiilor cu care CEC Bank are deja relații de colaborare și contacte directe.

2. Agentul intermediar trebuie să prezinte un certificat constatator emis de Registrul Comerțului, din care să reiasă faptul că are înscris în obiectul de activitate, codul CAEN 6831 - Agenții imobiliare, pentru activitatea de intermediere închiriere bunuri imobile.

3. Agenția imobiliară va prezenta dovadă calității reprezentantului sau în relația cu CEC Bank (administrator statutar menționat în certificatul constator emis de ONRC sau împuternicit al acestuia).

4. Orice firma de intermendieri imobiliare care solicită băncii un comision pentru serviciile sale, va da detalii explicite în textul mesajului cu prezentarea ofertei (pe adresa imobiliare@cec.ro). Se va preciza obligatoriu dacă firma în cauză are exclusivitate din partea proprietarului pentru prezentarea spațiului/ imobilului respectiv, dovedită printr-un înscris doveditor, atașându-se obligatoriu și o copie scanată a acestuia.

5. În cazul în care unul și același spațiu este prezentat de mai multe firme de intermendieri imobiliare, nefiind vorba de o relație de exclusivitate, banca va opta pentru semnarea contractului de intermediere cu una dintre firmele în cauza, ținând cont de cea mai bună ofertă comercială de închiriere înaintată și de comisionul perceput de firma respectivă.

6. Prin contractul de intermediere, intermediarul se obligă față de Bancă să îl pună în legătură cu un terț, în vederea încheierii unui contract de închiriere. Intermediarul nu este prepusul părților intermediate, fiind independent față de acestea în executarea obligațiilor sale. Intermediarul are dreptul la o remunerație sub forma unui comision de intermediere din partea băncii numai în cazul în care contractul de închiriere intermediat se încheie că urmare a intermedierii sale. Intermediarul este obligat să comunice terțului toate informațiile cu privire la avantajele și oportunitatea încheierii contractului intermediat, cu condiția să nu prejudicieze în mod culpabil interesele băncii.

Ai o ofertă? Contactează-ne!
Dacă ai oferte care să corespundă cerințelor noastre, te rugăm să ne contactezi, indicând pe lângă detaliile comerciale și planul/schița spațiului, următoarele:

 • dacă imobilul propus este încadrat sau nu în categoria monumentelor istorice sau dacă zona în care este amplasat are sau nu un statut official de zona protejată (impunând autorizări speciale);
 • dacă imobilul propus este sau nu construit înainte de 1977 sau dacă există sau nu vreo încadrare a lui cu privire la riscul seismic.

E-mail: imobiliare@cec.ro
Adresa poștală: CEC Bank - Direcția Logistică, București, str. Ilfov nr. 4, sect. 5