Unitatile CEC Bank primesc sume spre consemnare de la persoane fizice/juridice in favoarea altor persoane fizice/juridice, pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc sau bancar, a statului si a institutiilor publice

Sume spre Consemnare

Consemnarile se pot emite in LEI, EURO sau USD

Consemnarile pot fi:

  • judiciare;
  • administrative;
  • speciale.

 

Consemnarea unei sume de bani poate fi facuta numai pe numele (in favoarea) unei singure persoane fizice/juridice pe recipisa de consemnare

Sumele consemnate pe seama persoanelor fizice sau pe seama persoanelor juridice cu capital integral de stat sau majoritar de stat ori privat sunt imprescriptibile. Imprescriptibilitatea sumelor consemnate pe seama persoanelor fizice inceteaza in cazurile in care, in locul persoanei fizice indreptatite sa incaseze suma consemnata, se substituie cu titlul de proprietar, statul

Nu se acorda dobanzi pentru sumele consemnate

 

 

CEC Bank elibereaza sumele consemnate de Ministerul Finantelor Publice pe seama si la dispozitia beneficiarilor despagubirilor acordate in baza Legilor nr. 165/2013 si nr. 164/2014

Sume spre Consemnare in baza legii 

Daca esti beneficiar al despagubirilor acordate in baza Legii 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania si a Legii nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, poti ridica sumele cuvenite in orice unitate CEC Bank, in baza urmatoarelor documente:

  • actul de identitate valabil in cazul persoanelor fizice sau certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului in cazul persoanelor juridice (original si copie);
  • certificatul de mostenitor, daca este cazul, din care sa rezulte numarul si valoarea deciziei/titlului de despagubire;
  • procura speciala autentificata, prezentata in situatia in care titlul de plata este emis pe numele mai multor beneficiari, din care sa rezulte numarul si valoarea titlului de plata si, dupa caz, mentiunea ca procura este valabila si pentru titlurile de plata ce vor fi emise in baza deciziei/titlului de despagubire;
  • titlul de plata in original (se va retine la Banca);
  • erata, in original, document emis de ANRP (in cazul titlurilor de plata in cuprinsul carora s-a constatat existenta unei erori materiale privind datele de identificare ale beneficiarului - nume, dar si numarul actului administrativ care a stat la baza emiterii titlului de plata);
  • alte documente legale, dupa caz.
Costuri

Comision ZERO la retragerea sumelor consemnate, pentru operatiunile dispuse in numerar.

Comisioane TransFond/BNR, conform Tarifului de comisioane si speze al CEC Bank, pentru lichidarea sumei consemnate prin virament interbancar (transfer catre un cont in lei deschis la o alta banca)