pachet cont bancar imm premium

Finanțarea comerțului (trade finance)

La CEC Bank, găsești soluții pentru finanțarea comerțului și accelerarea cash-flowurilor/generarea de lichidități: scontări, scrisori de garanție, factoring.

Trade finance

Îți punem la dispoziție instrumentele de garantare și decontare precum și modalitățile de finanțare structurată utilizate în comerțul local sau internațional.

credite investitii bei

 

Bine de știut

Poți accesa soluțiile de trade finance indiferent de forma de organizare: societate comercială, profesii liberale sau fermieri. Și îți oferim consiliere specializată și îți facilităm accesul la programe naționale sau internaționale prin care poți beneficia de granturi, de garanții sau de dobânzi mai mici.

situatii financiare

Factoring

 • Transformi în lichidități facturile cu termene de încasare mai lungi.
 • Finanțare rapidă pe baza contractelor în derulare
 • Flexibilitate în folosirea lichidităț­ilor ob­ținute - fără justificări către bancă

Suma finanțată:

 • Factoring cu regres: până la 80% din valoarea facturilor cu TVA inclus 
 • Factoring fără regres: până la 95% din valoarea facturilor cu TVA. Beneficiezi de asigurare în caz de neplată a facturilor. Beneficiezi de administrarea și colectarea creanțelor de către bancă
informatii legale

Scrisori de garanție

 • Obții garanțiile solicitate în proceduri de achiziției sau în derularea contractelor (eg garanții de bună execuție)
 • Prin scrisorile de garanție, banca se angajează  ca, în cazul în care debitorul principal nu își va executa la termen obligațiile contractuale, să plătească suma indicată expres în document, către beneficiarul garanției. 
 • Scrisorile de garanție se emit în baza unor garanții din partea debitorului, cum ar fi: cash colateral, scrisoare de contragaranție bancară, ipoteci asupra bunurilor mobile sau titlurilor de valoare, cesiuni de creanță, fidejusiune sau scrisoare de garanție emisă de un fond de garantare.
situatii financiare

Finanțare pe baza cec-urilor și altor titluri de încasat

Finanțări pe baza cec-urilor de încasat

 • Poți obține finanțări în baza CEC-urilor sau a altor titluri credit, cu încasare la termen.
 • Nivelul plafonului se stabilește în baza unui proces de analiză, similar celui  pentru acordarea creditelor
 • Plafonul maxim poate ajunge la 25% din cifra de afaceri.
 • De fiecare dată când ai un CEC de încasat, poți efectua trageri din acest plafon, între 75% și 90% din valoarea cec-ului, conform condițiilor aprobate

Plafon credite overnight pentru încasările externe

 • Poți obține finanțări în baza încasărilor externe ce urmează a fi încasate cu data de valută viitoare datei de primire a mesajului SWIFT.
 • Creditul se acordă pe durata de o zi bancară, sumele încasate a doua zi urmând a fi utilizate pentru rambursarea creditului. 

 

acreditiv

Acreditive

 • Acreditivul este un instrument de plată frecvent utilizat în comerţul internaţional care implică angajamentul ferm al băncii de a efectua plata, pe baza îndeplinirii unor condiții stipulate în documente transmise prin circuitul bancar. Astfel, în calitate de cumpărător, ai garanția că obligațiile contractuale vor fi respectate de vânzător (exportator).
 • Prin CEC Bank, poți obține un plafon pentru derularea acreditivelor, valabil pe maximum 12 luni - pentru efectuarea tragerilor, cu posibilitate de prelungire. Nivelul plafonului se stabilește în baza unui proces de analiză, similar celui de analiză pentru acordarea creditelor și poate fi maximum 125% din nivelul valorii cumulate a contractelor sau comenzilor cu plata prin acreditiv.  Poți folosi acest plafon pentru operațiuni multiple, în regim revolving. 
 • Dacă ești importator, folosirea acreditivului îți va garanta că plata se va realiza doar dacă documentele prezentate sunt conforme cu termenii şi condiţiile acreditivului.
 • Dacă ești exportator, poți obține finanțare în baza creanțelor de export generate în cadrul unor acreditive de export cu plata la termen. 
 • Costuri: comision de gestiune de 0,08% lunar (la valoarea plafonului) și dobânzi la un nivel similar finanțărilor pe termen scurt.

Răspunsuri la întrebări frecvente despre finanțarea persoanelor juridice

 • Din analiza băncii, să reiasă că afacerea poate susține rambursarea creditului și a dobânzilor aferente 
 • Dispui de garanțiile solicitate de bancă, în funcție de tipul de credit
 • Figurezi în evidentele CRC cu serviciul datoriei A sau B
 • Nu figurezi în CIP cu interdicție de emitere cecuri și/sau incidente majore în ultimele 12 luni
 • Nu esti implicat în litigii, în calitate de debitor, pentru neîndeplinirea unor obligații contractuale
 • Pe conturile companiei nu sunt instituite popriri
 • Nu a fost deschisă procedura de insolvență
 • Nu înregistrezi datorii restante mai vechi de 60 zile la bugetul consolidat al statului sau al asigurarilor sociale
 • Documentele  legale de înființare
 • Alte documente necesare în funcție de tipul activității desfășurate
 • Ultima situație financiară întocmită conform reglementărilor emise de către Ministerul Finanțelor împreună cu dovada depunerii acesteia la organele abilitate/ balanța de verificare întocmită în cazul agenților economici care nu au obligația depunerii de situații financiare semestriale.

 

cross sell pachete

Pachete de cont bancar

Descoperă pachetele de cont bancar cu extra-servicii incluse, pentru IMM-uri. Alege pachetul potrivit pentru afacerea ta.
Află mai multe

cross-sell-smartphone-POS

SmartPhone POS

Transformă-ți telefonul mobil în POS. Ești întotdeauna pregătit pentru plăți contactless cu cardul, telefonul sau ceasul smart.
Află mai multe