pachet cont bancar imm premium

Scrisori de garanție Fonduri Europene

La CEC Bank, îți oferim soluții adaptate pentru implementarea proiectelor din Fonduri Europene.

informatii legale

Scrisori de garanție - caracteristici

Scrisorile se constituie pentru a garanta restituirea de către beneficiar a prefinanțării (avansului din grant)​. Prin scrisorile de garanție, banca se angajează  ca, în cazul în care debitorul principal nu își va executa la termen obligațiile contractuale, să plătească suma indicată expres în document, către beneficiarul garanției. 

 

Valoarea scrisorii de garanție:

  • Valoarea se stabilește de comun acord cu clientul, în funcție de valoarea avansului din grant accesată de către client
  • Acoperă în proporție de 100% suma solicitată ca avans din grant​

Valabilitate: ​

  • Se stabilește de comun acord cu clientul, în functie de perioada de implementare/execuție a proiectului. ​

  • Există posibilitatea prelungirii valabilității cu 15 zile înainte de expirare

Garanții solicitate la emitere: 

  • cash colateral, scrisoare de contragaranție bancară, ipoteci asupra bunurilor mobile sau titlurilor de valoare, cesiuni de creanță, fidejusiune sau scrisoare de garanție emisă de un fond de garantare.