La CEC Bank suntem cu tine de la început. De aceea, suntem parteneri ai programului IMM Invest și continuăm să fim alături de antreprenorii români și în 2021. Peste 1.700 de antreprenori au accesat fondurile IMM Invest anul trecut, cu ajutorul CEC Bank.

 

Despre IMM Invest

Este un program guvernamental care ajută întreprinderile mici și mijlocii să obțină finanțări pentru activitatea curentă sau pentru investiții, în condiții avantajoase.

 • Dobânda pentru creditele IMM Invest este subvenționată de stat pe o perioadă de 8 luni și garanții de stat, prin FNGCIMM, de până la 90% din valoarea creditului
 • Comisioanele FNGCIMM (de risc și de administrare) sunt subvenționate de stat în proporție de 100%, pe toată durata de creditare
 • Plafonul maxim al creditelor IMM Invest pe care le poți solicita nu poate depăși 10 mililoane de lei (credit pentru investiții și/sau pentru capital de lucru)
 • Nu sunt permise refinanțări ale creditelor în derulare
 • Creditele din cadrul programului IMM Invest nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene

 

Credite pentru activitatea curentă

AFACERI MICRO

 • Suma maximă: 500 000 lei
 • Garanția statului: 90%
 • Durata creditului: 36 luni
 • Dobânda: ROBOR 3M+2,5%

AFACERI MICI

 • Suma maximă: 1 000 000 lei
 • Garanția statului: 90%
 • Durata creditului: 36 luni*
 • Dobânda: ROBOR 3M+2,5%

COMPANII MIJLOCII/ CAPITALIZARE MEDIE

 • Suma maximă: 5 000 000 lei
 • Garanția statului: 80%
 • Durata creditului: 36 luni*
 • Dobânda: ROBOR 3M+2,5%

 

Credite de investiții IMM Invest

AFACERI MEDII

 • Suma maximă: 10 000 000 lei
 • Garanția statului: 80%
 • Durata creditului: 72 luni
 • Dobânda: ROBOR 3M+2%

* cu posibilitatea prelungirii liniei de credit pentru încă 36 de luni
Microîntreprinderile și întreprinderile mici pot accesa linii de credit IMM Invest de până la 5 000 000 de lei, însă pentru acest prag, garanția de stat este de 80%.

 

Pași de urmat pentru a accesa finanțări IMM Invest

 

Pasul 1: Depunerea cererii pe imminvest.ro
 • Selectezi tipul de finanțare IMM Invest: pentru capital de lucru, linii de credit sau credite de investiții.
 • Nu uita să selectezi CEC Bank - ca bancă parteneră.
 • Scanează documentele necesare: declarații privind încadrarea în categoria IMM, certificatul unic de întregistrare, CI și declarația privind respectarea criteriilor de eligibilitate și urcă-le în platforma IMM Invest.

 

Pasul 2: Analiza de principiu FNGCIMM
 • FNGCIMM analizează îndeplinirea criteriilor de eligibilitate IMM Invest și aprobă sau respinge cererea.
 • După aprobarea de către FNGCIMM, solicitarea va fi alocată către CEC Bank.

 

Pasul 3: Analiza de credit CEC Bank
 • După ce FNGCIMM își dă acordul de principiu și notifică CEC Bank, vei fi contactat de bancă.
 • Avem nevoie de documente privind situația financiară a afacerii pentru a putea analiza cererea de credit.
 • Te vom contacta să-ți comunicăm dacă cererea de finanțare prin IMM Invest a fost aprobată sau respinsă.

 

Pasul 4: Analiza FNGCIMM pentru acordarea garanției de stat
 • După aprobarea cererii pentru finanțare prin IMM Invest la nivelul băncii, dosarul va fi trimis la FNGCIMM pentru aprobarea garanției de stat. 
 • Banca va fi notificată de aprobarea garanției de stat FNGCIMM

 

Pasul 5: Semnarea contractului și punerea la dispoziție a fondurilor
 • După semnarea contractului de credit/garantare și a acordului de finanțare de către părți, fondurile pot fi puse la dispoziție.

 

 

Intrebări frecvente IMM Invest

Cine este eligibil?

Programul IMM Invest se adresează afacerilor mici și medii, indiferent de forma de organizare.

Forma de organizare:

 • Societăți comerciale, conform Legii 31/1990 cu modificările ulterioare
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
 • Societati cooperatiste
 • Microîntrepinderi înființate și dezvoltate de către Întreprinzătorii debutanți în afaceri conform OUG 6/2011, aprobata prin Legea 301/2011
 • Profesioniștii reglementați de art 3 alin 2 Legea 287/2009 și de formele de organizare a profesiilor liberale

Dimensiunea afacerii:

 • Întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie: număr salariați între 250 și 500, cifră de afaceri sub 100 milioane euro sau active totale sub 86 milioane euro
 • IMM-uri conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor actualizată: număr de salariați sub 249, cifra de afaceri sub 50 milioane euro sau active totale sub 43 milioane euro
 • Fermierii definiți conform Art. 4 din Regulamentul EU 1307/2013 care desfăsoară activități economice și/sau agricole și se încadrează în definiția IMM-urilor de mai sus

 

Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru IMM Invest?
 • NU a fost deschisă procedura de insolvenţă, de executare silită, entitatea nu este în situația de închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile pentru deschiderea insolvenţei la cererea creditorilor
 • FĂRĂ credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrezi restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a C.R.C.
 • NU te afli în dificultate
 • NU te afli în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră
 • NU înregistrezi obligații fiscale restante și alte datorii la bugetul de stat sau te obligi să le achiți din prima transa a finanțării IMM Invest
 • DISPUI de garanţii complementare garanţiei FNGCIMM, până la nivelul solicitat de normele interne ale băncii și ești eligili conform reglementărilor interne ale băncii
 • NU te afli în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurezi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni, cu exceptia incidentelor din perioada starii de urgență , stării de alertă și o lună după încetarea acestora
 • NU înregistrezi obligații fiscale restante și alte datorii la bugetul de stat, sau te obligi să le achiți din prima tranșă a finanțării IMM Invest
 • Granturile și subvențiile primite de afacere se încadrează în plafonul de 800 000 de euro conform cadrului temporar COVID

 

Ce documente sunt necesare?

Documente de înființare și legale: certificat de înregistrare/ Carte de Identitate

Documente aferente ajutorului de stat:

 • Declaraţia pe propria răspundere, privind respectarea conditiilor de eligibilitate, inclusiv ajutoarele de stat în cadrul Schemelor de ajutor COVID
 • Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria I.M.M. ,
 • Certificat de atestare fiscala,
 • Acordul beneficiarului de finanțare de consultare a bazei de date a Ministerului Finanțelor Publice

Documente financiare:

 • Situațiile financiare pentru ultimii 2 ani fiscali incheiati (cu excepția start-up-urilor): ultimele 2 bilanțuri și balanțele aferente, balanță la zi și balanță pentru pentru perioada similară a anului trecut
 • În cazul PFA, întreprinderi individuale şi întreprinderilor familiale - declaraţii de impunere privind veniturile în ultimii doi ani fiscali încheiaţi, depuse la organele fiscale competente și Deciziile de impunere anuală, dacă este cazul, in ultimii doi ani fiscali încheiați

 

Există excluderi?
 • Intermedieri financiare cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare, Asigurări - cu exceptia activitatilor agentilor si brokerilor de asigurare, Fonduri mutuale, Tranzactii imobiliare - cu exceptia agențiilor imobiliare, Jocuri de noroc şi pariuri, Armament, substante pshihotrope, Fabricarea și comercializarea băuturilor alcoolice / Tutun, Activităţi de investigare şi protecţie, Activități de închiriere și leasing

 

CEC arrow down
CEC product pdf