Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Plata anticipata a unui procent din valoarea facturilor cesionate, in ziua prezentarii acestora la unitatea teritoriala a CEC Bank; astfel, "incasarea la termen" se transforma in "incasare la vedere".

Utilizarea flexibila a fondurilor obtinute in functie de necesitatile societatilor comerciale.

Economisirea timpului dedicat administrarii facturilor si reducerea cheltuielilor administrative, ca urmare a preluarii de catre CEC Bank a evidentei creantelor si punerea la dispozitia Clientului de situatii ale creantelor derulate prin factoring.

Reducerea riscului de neincasare a creantelor comerciale prin colectarea amiabila a acestora de catre banca.

Solutionarea rapida a cererii de factoring.

Durata de creditare avantajoasa, cu posibilitatea prelungirii facilitatii de factoring pe noi perioade similare.

Clienti aderenti eligibili: persoane juridice care vand produse, presteaza servicii sau efectueaza lucrari cu plata la termen, in baza unui contract comercial/contract cadru/acord cadru/comanda.

Criteriile de eligibilitate se aplica aderentului, debitorului cedat si contractului comercial, in vederea contracararii riscului de credit si a celui comercial.

Tip finantare: facilitate tip limita globala revolving acordata pe baza Contractului de factoring incheiat cu aderentul, cu trageri si rambursari pe masura prezentarii si incasarii facturilor.

Destinatia facilitatii de factoring: plati aferente activitatii aderentului, fara solicitarea de documente justificative privind utilizarea disponibilitatilor.

Valuta: lei

Termenul de valabilitate a facilitatii de factoring: maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii facilitatii pe noi perioade similare.

Scadenta de plata acceptata a facturilor: maximum 180 zile de la data emiterii facturii/ livrarii/ acceptarii la plata a facturii.

Valoarea maxima a facilitatii de factoring acordata pe debitor cedat va fi stabilita in functie de cifra de afaceri totala a aderentului, de cifra de afaceri inregistrata pe respectiva relatie comerciala in anul precedent sau previzionata pe anul in curs, tinindu-se cont de termenele de incasare, de sezonalitatea activitatii sau de valoarea ramasa de realizat a contractului, precum si de limita de expunere pe aderent.

Valoarea maxima a finantarii pe un debitor cedat (factoring disponibil total): maximum 80% din valoarea facilitatii de factoring acordata pe debitor cedat.

Valoarea finantarii acordate pe fiecare factura: maximum 80% din valoarea totala/ din fractii din valoarea totala a facturii cesionate /valoarea de incasat a facturii cesionate (valori cu TVA sau fara TVA - pentru operatiuni netaxabile din punctul de vedere al TVA si operatiuni cu taxare inversa, dar nu mai mult decat suma ramasa de utilizat din valoarea maxima a finantarii pe fiecare debitor cedat.

Perioada de utilizare (pentru efectuarea primei trageri): maximum 6 luni de la data semnarii Contractului de factoring/conditiilor speciale.

Perioada de gratie: 30 zile de la scadenta facturilor acceptate la finantare, iar in cadrul acesteia nu se aplica penalizari pentru neincasarea facturilor/nerambursarea finantarii.

Garantii:
- cesiunea in scop de garantie (conform art. 2347 din Codul Civil) a creantelor provenite din contractul comercial/contract cadru/acord cadru/comanda intervenit/a/e intre aderent si debitorul cedat, materializate in facturile acceptate la factoring, cu notificarea debitorului cedat;
- ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise la Banca de catre aderent, precum si asupra oricaror conturi curente ce vor fi deschise la Banca de catre aderent;
- ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al contului de cesiune deschis la Banca;
- contract de fideiusiune incheiat cu actionarii majoritari/ asociati majoritari/ administratori si, dupa caz, cu sotul/ sotia acestora sau bilete la ordin avalizate de actionari/administratori si sotul/sotia acestora, dupa caz.

Rambursarea facilitatii de factoring se va face din:
- incasarea facturilor finantate;
- factoring ul indisponibil;
- incasarea facturilor cesionate si nefinantate;
- disponibilitatile din conturile curente ale aderentului si din alte conturi;
- alte surse ale aderentului.

Rambursarea anticipata din incasarea facturilor inainte de scadenta se va face fara perceperea unui comision de rambursare anticipata.