credit investitii credit imm

Credite IMM Prod

Programul susține asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor realizate de catre întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv start-up-uri, din zona urbană.

Avantajele creditelor IMM Prod

 

 

icon impreuna echipa

Garanții de stat

Creditele beneficiază de garanții FNGCIMM de până la 90% din valoarea creditelor

icon mana intinsa bani

Dobânzi avantajoase

Dobânzi reglementate (ROBOR + 0,75%-1,50%), mai avantajoase decât cele pentru creditele standard

icon dobanzi depozite procent

Granturi/subvenții

Nu plătești comisioanele (de risc și de administrare) pentru garanțiilor de stat, acestea fiind subvenționate în limitele legale și ai dobânda subvenționată în primul an

Beneficiari eligibili

Întreprinderi: IMM-uri, inclusiv start-upuri din zona urbană. Forme de organizare: Societăți comerciale , PFA, Întreprinderi Individuale, Întreprinderi Familiale, Întreprinzători debutanți în afaceri

 

ilustratie- campanie visa

Credite IMM Prod

Rata dobânzii: 

 • ROBOR 3M + 0,75% - credite reconversie
 • ROBOR 3M + 1,00% - credite investiți
 • ROBOR 3M + 1,50% - credite/linii de credit capital de lucru

 

Comisioane:  ZERO comision de analiză,  ZERO comision de acordare, ZERO comision de gestiune, ZERO comision de rambursare anticipată

 

Perioade de creditare: 

 • maxim 36 luni- capital de lucru, fără posibilitate de prelungire
 • maxim 72 de luni -investiții, fără posibilitate de prelungire

 

Suma maximă:

 • 5 milioane de lei - capital de lucru
 • 10 milioane lei - investiții. Vezi secțiune informații utile: sumă maximă finanțări/beneficiar

 

Cheltuieli eligibile

 • achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;
 • achiziția, amenajarea de terenuri și achiziția/construcția de hale destinate producției;
 • achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare;
 • achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiență energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;
 • finanțarea capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale și mărfuri în cazul companiilor producătoare care dețin propriile lanțuri de distribuție și a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție;
 • cheltuielile de REFINANTARE a altor credite de investiții
 • cheltuielile destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Aplică ușor și rapid

Lasă-ne datele

Completezi datele și un consultant te va contacta pentru a-ți oferi detaliile necesare și pentru a stabili împreună ce produs ți se potrivește cel mai bine.

Sau ne poți suna

0800.800.848

 


Hai într-o sucursală

Poți aplica în orice sucursală CEC Bank. Alege cea mai apropiată unitate.
Vezi harta

contact cum aplici pj

Intrebări frecvente IMM Invest

Programul IMM Invest se adresează afacerilor mici și medii, indiferent de forma de organizare.

Forma de organizare:

 • Societăți comerciale, conform Legii 31/1990 cu modificările ulterioare
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
 • Societati cooperatiste
 • Microîntrepinderi înființate și dezvoltate de către Întreprinzătorii debutanți în afaceri conform OUG 6/2011, aprobata prin Legea 301/2011
 • Profesioniștii reglementați de art 3 alin 2 Legea 287/2009 și de formele de organizare a profesiilor liberale

Dimensiunea afacerii:

 • Întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie: număr salariați între 250 și 500, cifră de afaceri sub 100 milioane euro sau active totale sub 86 milioane euro
 • IMM-uri conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor actualizată: număr de salariați sub 249, cifra de afaceri sub 50 milioane euro sau active totale sub 43 milioane euro
 • Fermierii definiți conform Art. 4 din Regulamentul EU 1307/2013 care desfăsoară activități economice și/sau agricole și se încadrează în definiția IMM-urilor de mai sus
 • NU a fost deschisă procedura de insolvenţă, de executare silită, entitatea nu este în situația de închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile pentru deschiderea insolvenţei la cererea creditorilor
 • FĂRĂ credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrezi restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a C.R.C.
 • NU te afli în dificultate
 • NU te afli în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră
 • NU înregistrezi obligații fiscale restante și alte datorii la bugetul de stat sau te obligi să le achiți din prima transa a finanțării IMM Invest
 • DISPUI de garanţii complementare garanţiei FNGCIMM, până la nivelul solicitat de normele interne ale băncii și ești eligili conform reglementărilor interne ale băncii
 • NU te afli în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurezi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni, cu exceptia incidentelor din perioada starii de urgență , stării de alertă și o lună după încetarea acestora
 • NU înregistrezi obligații fiscale restante și alte datorii la bugetul de stat, sau te obligi să le achiți din prima tranșă a finanțării IMM Invest
 • Granturile și subvențiile primite de afacere se încadrează în plafonul legal

Valoarea cumulata a finanțărilor acordate unui beneficiar, in cadrul Programului, nu poate depăși cea mai mare valoare dintre următoarele valori:

 • 15 % din cifra de afaceri sau 50% din cheltuielile cu energia.
  În cazul cifrei de afaceri, se ia in considerare cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului în ultimele 3 perioade, sau, în cazul întreprinderilor mai noi - pe durata de funcționare
  În cazul cheltuielilor cu energia, se iau în calcul cheltuielile cu energia din cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor. În cazul întreprinderilor nou înființate, plafonul se calculează pe baza duratei de funcționare până la momentul depunerii cererii de garantare
 • Necesarul de lichiditate: Dacă limitele de mai sus nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi majorat astfel încât sa acopere nevoile de lichidități de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor și pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și al UAT-urilor. Necesarul de lichiditate poate include costuri cu capital de lucru/investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative.

Beneficiarii care au finanțat nevoile de lichidități prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMaNIA, inclusiv in cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat in contextul pandemiei de COVID-19, nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepția situației în care o fracție din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanțare.

Documente de înființare și legale: certificat de înregistrare/ Carte de Identitate

Documente aferente ajutorului de stat:

 • Declarația pe propria răspundere, privind respectarea condițiilor de eligibilitate
 • Declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria I.M.M. ,
 • Certificat de atestare fiscala,
 • Acordul beneficiarului de finanțare de consultare a bazei de date a Ministerului Finanțelor Publice

Documente financiare:

 • Situațiile financiare pentru ultimii 2 ani fiscali încheiați (cu excepția start-up-urilor): ultimele 2 bilanțuri și balanțele aferente, balanță la zi și balanță pentru pentru perioada similară a anului trecut
 • În cazul PFA, întreprinderi individuale și întreprinderilor familiale - declarații de impunere privind veniturile în ultimii doi ani fiscali încheiaţi, depuse la organele fiscale competente și Deciziile de impunere anuală, dacă este cazul, in ultimii doi ani fiscali încheiați

Sunt excluse domeniile:

 • Intermedieri financiare cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare,
 • Asigurări - cu exceptia activitatilor agentilor si brokerilor de asigurare,
 • Fonduri mutuale,
 • Tranzactii imobiliare - cu exceptia agențiilor imobiliare,
 • Jocuri de noroc şi pariuri, Armament, substante pshihotrope,
 • Fabricarea și comercializarea băuturilor alcoolice / Tutun,
 • Activităţi de investigare şi protecţie,
 • Activități de închiriere și leasing

Pași de urmat pentru a accesa finanțări IMM Invest

 • Selectezi tipul de finanțare IMM Invest: pentru capital de lucru, linii de credit sau credite de investiții.
 • Nu uita să selectezi CEC Bank - ca bancă parteneră.
 • Scanează documentele necesare: declarații privind încadrarea în categoria IMM, certificatul unic de întregistrare, CI și declarația privind respectarea criteriilor de eligibilitate și urcă-le în platforma IMM Invest.
 • FNGCIMM analizează îndeplinirea criteriilor de eligibilitate IMM Invest și aprobă sau respinge cererea.
 • După aprobarea de către FNGCIMM, solicitarea va fi alocată către CEC Bank.
 • După ce FNGCIMM își dă acordul de principiu și notifică CEC Bank, vei fi contactat de bancă.
 • Avem nevoie de documente privind situația financiară a afacerii pentru a putea analiza cererea de credit.
 • Te vom contacta să-ți comunicăm dacă cererea de finanțare prin IMM Invest a fost aprobată sau respinsă.
 • După aprobarea cererii pentru finanțare prin IMM Invest la nivelul băncii, dosarul va fi trimis la FNGCIMM pentru aprobarea garanției de stat. 
 • Banca va fi notificată de aprobarea garanției de stat FNGCIMM
 • După semnarea contractului de credit/garantare și a acordului de finanțare de către părți, fondurile pot fi puse la dispoziție.
cross sell pachete

Pachete de cont bancar

Descoperă pachetele de cont bancar cu extra-servicii incluse, pentru IMM-uri. Alege pachetul potrivit pentru afacerea ta.
Află mai multe

cross-sell-smartphone-POS

SmartPhone POS

Transformă-ți telefonul mobil în POS. Ești întotdeauna pregătit pentru plăți contactless cu cardul, telefonul sau ceasul smart.
Află mai multe