Serviciul de transmitere prin mesaje SWIFT a extraselor de cont curent /subcont

Poți beneficia de acest serviciu pentru fiecare din conturile sau subconturile societății tale, în lei sau valută.
Tu alegi periodicitatea pentru primirea extrasului: zilnic, săptamanal, decadal sau lunar.
Mesajele SWIFT de tip MT940 se transmit prin mecanism automat (aplicatia SWIFT), la instituțiile financiare/ non-financiare indicate de tine, în prima zi lucratoare următoare generării extraselor de cont.

Depuneri în consemnare

Dacă activezi într-un Birou Individual de Executor Judecătoresc sau într-o Societate Civilă Profesională a Executorilor Judecătorești poți utiliza acest serviciu atunci când efectuezi operațiuni în regim de consemnare (în LEI, EURO sau USD).

Monedă: LEI, EURO sau USD
Dobânzi: nu se acordă dobânzi pentru sumele consemnate


Depunerile în consemnare pot fi:

 • judiciare
 • administrative
 • speciale

Consemnarea unei sume de bani poate fi făcută numai pe numele (în favoarea) unei singure persoane fizice/juridice pe recipisa de consemnare.
Sumele consemnate pe seama persoanelor fizice sau pe seama persoanelor juridice cu capital integral de stat sau majoritar de stat ori privat sunt imprescriptibile. Imprescriptibilitatea sumelor consemnate pe seama persoanelor fizice încetează în cazurile în care, în locul persoanei fizice îndreptățite să încaseze suma consemnată, se substituie cu titlul de proprietar, statul.
 

Certificate digitale calificate

Dacă vrei să te bucuri de o interacțiune mai simplă cu instituțiile statului sau vrei să implementezi fluxuri de documente sau să comunici cu partenerii și clienții tăi, respectând principiile de autenticitate și confidențialitate, achiziționează certificatele digitale prin CEC Bank.
Trebuie doar să te înregistrezi online pe htts://inregistrare.certsign.ro și să depui în cea mai apropiată unitate CEC Bank documentația semnată, în două exemplare, împreună cu o copie a actului de identitate, declarația autentificată notarial în original și ordinul de plată. CERTSIGN verifică documentele, emite certificatul și ți-l transmite prin curier rapid în cel mult 5 zile, la adresa indicată sau la sediul băncii.

 

Descoperă avantajele certificatelor digitale:

 • Timp de emitere de doar 5 zile lucrătoare de la primirea tuturor documentelor.
 • Fără comisioane sau taxe de transport
 • Suport tehnic 24/24 pentru instalarea și utilizarea certificatului digital

Documente necesare achiziționării de certificate digitale:

 • Contract prestări servicii în două exemplare, semnate în original de către reprezentantul legal sau de împuterniciții acestuia
 • Termeni și condiții generale în două exemplare semnate în original de către  reprezentantul legal sau de împuterniciții acestuia;
 • Declarație autentificată notarial un exemplar original
 • Copie BI/CI a persoanei titulare a certificatului (Utilizatorul);
 • Copie OP aferent plății în avans a valorii contractului;
 • Copie Carnet membru CECCAR/APEC (dacă este cazul);
 • Alte documente doveditoare, dacă este cazul.