Auditor intern (IT)- Directia Audit Intern, Biroul Audit IT
19.04.2021

Responsabilitati principale:

 •  Participa la misiunile de audit IT planificate si neplanificate, in principal la nivel de Centrala, dar poate efectua misiuni de audit IT si la nivel de unitati teritoriale;
 •  Identifica ariile de risc IT (avand in vedere guvernanta IT, guvernanta datelor, alinierea strategiilor IT cu cele de business, dezvoltarea aplicatiilor, managementul proiectelor, securitatea IT, procedurile de backup si continuitate, etc);
 • Participa activ la sedinta de planificare si cea de inchidere organizata cu reprezentantii structurilor auditate si echipa de audit;
 • Participa la intocmirea programului de audit aferent misiunilor de audit;
 • Efectueaza misiunile de audit in conformitate cu reglementarile interne si standardele de audit;
 • Efectueaza procedurile de audit care ii sunt repartizate si informeaza coordonatorul misiunii de audit cu privire la stadiul misiunii si eventualele aspecte negative intalnite;
 • Documenteaza clar si concis in folie de lucru si/sau raportul de audit rezultatele procedurilor de audit;
 • Se asigura ca rezultatele (constatarile) misiunilor de audit corespund obiectivelor de audit stabilite, sunt fundamentate si prezentate intr-o maniera clara, concise, pertinenta si incontestabila, iar recomandarile de audit sunt in concordanta cu constatarile, sunt clare, concise, complete, practice si relevante;
 • Participa la redactarea rapoartelor de audit intern;
 • Arhiveaza la dosarul de audit documentatia si documentele suport;
 • Colaboreaza cu Biroul Follow-Up pentru monitorizarea indeplinirii recomandarilor de audit pe aria IT.

Cerinte minime de ocupare a postului:

 

 • Studii superioare, finalizate cu diploma de licenta, in domeniul stiintelor economice sau tehnice;
 • Experienta profesionala de minim 3 ani, din care cel putin 2 ani in domeniile audit sau IT;
 • Atestate in domeniul auditului intern (de ex. CISA - Certified Information Systems Auditor; certificat de membru CAFR, CIA – Certified Internal Auditor) constituie un avantaj;
 • Cunostinte tehnice referitoare la sisteme de operare, baze de date, servere, securitate IT, continuitatea activitatii;
 • Cunostinte cu privire la standardele IT (COBIT, ITIL, ISO 2700x);
 • Cunostinte de operare PC (MS Office); capacitate de prelucrare statistica a datelor;
 • Cunoasterea legislatiei bancare nationale si europene in domeniul IT;
 • Cunostinte referitoare la standardele si practicile interne si internationale din domeniul auditului intern, la procedurile de analiza a riscurilor si la sistemul de control intern;
 • Abilitati de comunicare si relationare; capacitate buna de argumentare si prezentare;
 • Abilitati dezvoltate de coordonare si control; managementul timpului, management de proiect;
 • Gandire analitica si capacitate de sinteza;
 • Inalta tinuta etica si morala, responsabilitate, integritate, confidentialitate.

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus pot transmite CV-ul pe adresa de e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 10 mai 2021.
 

Formular Aplicare

Câmpurile marcate cu steluță (*) sunt obligatorii

Descarcă model CV: Model CV  
Atașează document txt / rtf / pdf / doc / docx / odt / ppt / pptx / odp / xls / xlsx / ods / jpg / jpeg (max. 10MB).
Declar că am citit și sunt de acord cu  prelucrarea datelor personale *