Auditor intern (perioada determinata) - Directia Audit Intern, Serviciul Audit Centrala
05.01.2021

Responsabilitati principale:

  • Participa la misiunile de audit intern planificate si neplanificate in principal pe procesele/ariile din Centrala Bancii, dar si la unitatile teritoriale atunci cand conducerea directiei ii aloca astfel de misiuni;
  • Efectueaza misiunile de audit in conformitate cu reglementarile interne si standardele de audit;
  • Participa la sedinta de planificare si cea de inchidere organizata cu reprezentantii structurilor auditate si echipa de audit;
  • Participa la intocmirea programului de audit aferent misiunilor de audit (sau intocmeste programul de audit in situatia in care este desemnat coordonator al misiunii de audit);
  • Pregateste misiunile de audit conform programului de audit, pe baza informatiilor disponibile (ex: rapoarte de audit anterioare, documente permanente, etc);
  • Efectueaza  procedurile de audit care ii sunt repartizate si informeaza coordonatorul misiunii de audit cu privire la stadiul misiunii si eventualele aspecte negative intalnite;
  • Documenteaza clar si concis in foile de lucru si/sau raportul de audit rezultatele procedurilor de audit;
  • Comunica eficace cu membrii echipei de audit si cu angajatii structurilor auditate;
  • Se asigura ca rezultatele (constatarile) misiunilor de audit corespund obiectivelor de audit stabilite, sunt fundamentate si prezentate intr-o maniera clara, concisa, pertinenta si incontestabila, iar recomandarile sunt in concordanta cu constatarile, sunt clare, concise, complete, practice si relevante;
  • Comunica coordonatorului misiunii de audit, in timp util, deficientele constatate in urma efectuarii procedurilor de audit;
  • Participa la redactarea rapoartelor de audit intern (sau intocmeste raportul de audit in situatia in care este desemnat coordonator al misiunii de audit);      
  • Arhiveaza in dosarul de audit documentatia si documentele suport;
  • Colaboreaza cu Biroul Follow-Up pentru monitorizarea indeplinirii recomandarilor de audit.

Cerinte de ocupare a postului:

  • Studii superioare de lunga durata, finalizate cu diploma de licenta, in domeniul stiintelor economice sau juridice;
  • Vechime de minim 3 ani in munca, din care minim 2 ani in domeniul auditului intern in sistemul bancar;
  • Atestat in domeniul auditului intern (de ex. certificat de membru CAFR, CIA – Certified Internal Auditor; CISA - Certified Information Systems Auditor);
  • Cunoasterea buna a legislatiei bancare nationale si europene si a standardelor de audit intern;
  • Cunostinte solide referitoare la standardele si practicile interne si internationale din domeniul auditului intern, la procedurile de analiza a riscurilor si la sistemul de control intern;
  • Abilitati dezvoltate de comunicare si relationare; capacitate ridicata de argumentare si prezentare;
  • Leadership, abilitati dezvoltate de coordonare si control; managementul timpului, management de proiect;
  • Gandire analitica si capacitate de sinteza;
  • Inalta tinuta etica si morala, responsabilitate, integritate, confidentialitate;
  • Cunostinte de operare PC (MS Office);
  • Capacitate de prelucrare statistica a datelor;
  • Disponibilitate de deplasare in tara.

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus pot transmite CV-ul insotit de o scrisoare de intentie pe adresa de e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 28 ianuarie 2021.

Formular Aplicare

Câmpurile marcate cu steluță (*) sunt obligatorii

Descarcă model CV: Model CV  
Atașează document txt / rtf / pdf / doc / docx / odt / ppt / pptx / odp / xls / xlsx / ods / jpg / jpeg (max. 10MB).
Declar că am citit și sunt de acord cu  prelucrarea datelor personale *