Cariere

Aici vezi joburile disponibile în cadrul CEC Bank.

 

 

 

cariere

Job în Cluj Napoca

Ofițer asistență rețea - Sucursala Cluj Napoca

 

Principalele responsabilități ale postului:

 

 • Asigură unităților teritoriale suport administrativ, în vederea desfășurării în condiții optime a activității în cadrul acestora; 
 • Propune măsuri pentru dezvoltarea și adaptarea rețelei teritoriale corespunzător potențialului de piață, precum și obiectivelor de plan;
 • Evaluează, prin deplasări în unitățile teritoriale, adecvarea resurselor umane și materiale ale acestora cu obiectivele/ standardele/ cerințele/ reglementările stabilite la nivelul băncii, în ceea ce privește: pregătirea personalului, amenajarea și dotarea unităților, modul de derulare a activității de servire a clienților; securitatea unității și a valorilor, suportul logistic;
 • Monitorizează aplicarea măsurilor corective stabilite de conducerea sucursalei;
 • Informează conducerea sucursalei despre modificările administrative intervenite în situația unităților teritoriale;
 • Asigură suport unităților teritoriale în vederea utilizării corespunzatoare a mijloacelor de informare și promovare aflate la nivelul unităților;
 • Identifică, raportează și monitorizează eventualele disfuncționalități constatate;
 • Efectuează controale inopinate în unități pentru verificarea concordanței dintre evidența scriptică și cea faptică a numerarului și valorilor aflate in casieriile unităților, și a formularelor/ tipizatelor cu/fără regim special aflate în unități precum și control ierarhic conform reglementărilor în vigoare;
 • Sprijină personalul din unitățile teritoriale pentru aspectele semnalate punctual de către aceștia, în vederea aplicării corespunzatoare a reglementărilor interne care vizează oferta de produse/ servicii a băncii;
 • Propune modificarea programului de lucru pentru unitățile teritoriale fără conducător în funcție de potențialul de piață și particularitățile specifice zonei;
 • Raportează periodic date despre activitatea desfășurată la nivelul rețelei teritoriale;
 • Participă în mod direct la prospectarea pieței imobiliare în vederea identificării locațiilor adecvate pentru unități propuse spre înființare/ relocare/ prelungire contracte.

 

Cerințele minime de ocupare a postului:

 

 • Studii superioare sau studii medii, preferabil studii economice;
 • Experiență profesională de minim 5 ani, din care cel puțin 2 ani în domeniul bancar; 
 • Abilități dezvoltate de comunicare și relaționare;
 • Abilități de organizare, de rezolvare de probleme; implicare; atenție la detalii; capacitate de lucru în echipă;
 • Integritate, responsabilitate, confidențialitate;
 • Cunoștințe de utilizare a calculatorului (Microsoft Office);
 • Cunoștințe privind produsele, serviciile și fluxurile operaționale aferente acestora în cadrul băncii;
 • Cursuri de specialitate, urmate în țară sau în străinatate, constituie avantaje;
 • Capacitate de gestionare eficientă a timpului de lucru;
 • Disponibilitate pentru deplasări frecvente în unitățile teritoriale;
 • Permis de conducere (categoria B).

 

Candidații interesați de această oportunitate și care satisfac cerințele de mai sus pot transmite CV-ul la Sucursala CEC Bank din Cluj Napoca, pe adresa: Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 23-35, sau pe e-mail: recrutare@cec.ro, până la data de 6 decembrie 2021.

 

 

Trimite CV-ul online

Câmpurile marcate cu steluță (*) sunt obligatorii

Descarcă model CV: Model CV  
Atașează document txt / rtf / pdf / doc / docx / odt / ppt / pptx / odp / xls / xlsx / ods / jpg / jpeg (max. 10MB).
CAPTCHA