Coordonator in materie de sanatate si securitate in munca - Directia Logistica, Serviciul Securitate Bancara – Biroul de Prevenire si Protectie al SSM
29.04.2021

Principalele responsabilitati ale postului:

 • Coordoneaza activitatea de elaborare si actualizare periodica a documentatiilor de specialitate in domeniul apararii impotriva incendiilor si a securitatii si sanatatii in munca, prevazute de legislatia in vigoare;
 • Asigura direct sau prin societati abilitate identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor de securitate si sanatate in munca, inclusiv reevaluarea acestora, reglementarea cadrului intern in vederea instruirii personalului in domeniul situatiilor de urgenta, masurile de prevenire, protectie si interventie in domeniul apararii impotriva incendiilor, etc.;
 • Elaboreaza/ actualizeaza anual planul de prevenire si protectie al Centralei Bancii, pe baza evaluarii riscurilor SSM; coordoneaza activitatea de elaborare/ actualizare a acestor planuri in ceea ce priveste sucursalele teritoriale ale Bancii;
 • Elaboreaza planurile de interventie si evacuare in caz de incendiu la nivelul sediilor Centralei Bancii;
 • Tine evidenta fiselor de instruire individuala ale salariatilor de la nivelul Centralei Bancii;
 • Asigura aplicarea la nivelul Centralei Bancii a masurilor de prevenire si protectie propuse de prestatorul serviciilor de evaluare a riscurilor SSM, a masurilor de prevenire, protectie si interventie in domeniul apararii impotriva incendiilor, etc.;
 • Participa la cercetarea evenimentelor de munca suferite de salariatii Centralei Bancii;
 • Identifica si face propuneri de remediere a deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate autoritatile abilitate pe linie de SSM si SU la Centrala;
 • Monitorizeaza modul in care se realizeaza activitatile contractate de la furnizorii de servicii specifice, precum:

              o    prestarea serviciilor medicale de medicina muncii;

              o    prestarea serviciilor medicale suplimentare;

              o    identificarea si evaluarea riscurilor de securitate si sanatate pentru locurile de munca/ posturile de lucru din Banca;

              o    instalarea si intretinerea / service-ul sistemelor de detectare, avertizare, alertare si stingere a incendiilor in spatiile Bancii cu activitati critice;

              o    achizitia, verificarea, reincarcarea si repararea de stingatoare de incendiu.

 •  Asigura suport unitatilor teritoriale cu privire la modul de implementare si derulare a contractelor incheiate la nivel central pe domeniul SSM si SU, monitorizand modul in care sunt implementate si derulate aceste contracte si la nivelul unitatilor teritoriale ale Bancii;
 •  Gestioneaza fisele de aptitudini, eliberate de prestatorul serviciilor medicale pentru salariatii Centralei Bancii si realizeaza procedura de comunicare a acestor documente catre salariati;
 • Organizeaza instruirea echipelor de prima interventie si exercitii de evacuare specifice domeniului situatiilor de urgenta.

Cerintele minime de ocupare a postului:

 • Studii superioare (tehnice, economice sau juridice);
 • Minimum 3 ani experienta profesionala, din care cel putin 2  ani pe o pozitie similara;
 • Atestate/ certificari in domeniul sanatatii si securitatii in munca si al situatilor de urgenta, conform legislatiei in vigoare;
 • Abilitati foarte bune de rezolvare a problemelor, de planificare si organizare a activitatii;
 • Capacitate de luare a deciziilor;
 • Foarte bune abilitati de comunicare si relationare;
 • Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
 • Cunoasterea legislatiei de specialitate aplicabila domeniului de activitate;
 • Cunostinte de utilizare a calculatorului (Microsoft Office).

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus pot transmite CV-ul insotit de scrisoare de intentie pe adresa de e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 12 mai  2021.

Formular Aplicare

Câmpurile marcate cu steluță (*) sunt obligatorii

Descarcă model CV: Model CV  
Atașează document txt / rtf / pdf / doc / docx / odt / ppt / pptx / odp / xls / xlsx / ods / jpg / jpeg (max. 10MB).
Declar că am citit și sunt de acord cu  prelucrarea datelor personale *