Credite in lei

Avantaje

Perioada de gratie avantajoasa

Nu este necesara constituirea de aport propriu

Valoarea maxima a creditului este stabilita in functie de capacitatea de rambursare a fiecarui client

La calculul venitului net se pot lua in calcul toate veniturile certe, cu caracter de permanenta pe toata perioada de creditare, ale familiei

Posibilitatea obtinerii unei sume suplimentare fata de suma necesara refinantarii creditelor in derulare, pentru creditele acordate pe termen scurt si mediu

Posibilitatea utilizarii serviciului de Internet Banking si/sau Mobile Banking gratuit pentru primele 3 luni, pentru vizualizarea situatiei creditului (sold, dobanzi, rate), dar si pentru operatiuni curente (plati, depozite)

Caracteristici

Destinatia creditului:
- refinantarea oricaror tipuri de credite aflate in derulare, indiferent de categoria creditelor refinantate (consum si/sau investitii imobiliare), in cazul refinantarii creditelor acordate inainte de data de 31.10.2011
- refinantarea creditelor de investitii imobiliare aflate in derulare, in cazul refinantarii creditelor acordate dupa data de 31.10.2011
- refinantarea creditelor de consum aflate in derulare, in cazul refinantarii creditelor acordate dupa data de 31.10.2011

Moneda: LEI

Valoarea maxima a creditului este stabilita in functie de capacitatea de rambursare a fiecarui client

Aport propriu: NU este obligatoriu

Perioada de creditare:
- maximum 30 ani in cazul refinantarii creditelor acordate inainte de data de 31.10.2011, indiferent de categoria creditelor refinantate (consum si/sau investitii imobiliare)
- maximum 30 ani in cazul refinantarii exclusiv a creditelor de investitii imobiliare acordate dupa data de 31.10.2011
- maximum 5 ani in cazul refinantarii creditelor de consum acordate dupa data de 31.10.2011

Perioada de gratie:
- maximum 360 zile calendaristice, in cazul refinantarii creditelor acordate inainte de data de 31.10.2011, indiferent de categoria creditelor refinantate (consum si/sau investitii imobiliare)
- maximum 360 zile calendaristice, in cazul refinantarii exclusiv a creditelor de investitii imobiliare acordate dupa data de 31.10.2011
- maximum 180 zile calendaristice, in cazul refinantarii creditelor de consum acordate dupa data de 31.10.2011

Garantii: ipoteci imobiliare asupra bunurilor imobile

Asigurarea impotriva riscurilor de calamitate a proprietatii ipotecare este obligatorie, fiind necesara anterior acordarii creditului 

Varsta la data stabilita pentru rambursarea integrala a creditului: maximum 75 ani, inclusiv

Dobanda si Comisioane

Dobanda
- variabila pe toata perioada de creditare

Credite care se supun prevederilor Legii 77/2016
6,36% (IRCC + 4,00 p.p.)

Credite care nu se supun prevederilor Legii 77/2016
5,36% (IRCC + 3,00 p.p.)

Nivelul actual al indicelui IRCC luat in calcul este in prezent de 2,36%, in baza cotatiei aferente trimestrului III 2019, publicate in data de 31 decembrie 2019 pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei.

Dobanda se modifica trimestrial la datele de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie si 1 octombrie ale anului sau in prima zi lucratoare imediat urmatoare zilei de intai a trimestrului, in cazul in care data de intai a trimestrului este zi nelucratoare, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 19/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Indicele este publicat trimestrial de catre Banca Nationala a Romaniei pe site-ul Institutiei si este calculat in conformitate cu Regulile privind calcularea si publicarea indicelui zilnic si al indicelui de referinta trimestrial reglementati de OUG 19/2019.

Comisioane
Comision de analiza dosar: 250 lei
Comision de rambursare anticipata: 0 lei
Comision de administrare credit aplicabil lunar la soldul creditului: 0,05%
Comision unic pentru servicii prestate la cererea clientilor: 400 lei

Alte elemente de cost care nu intra in calculul DAE, respectiv:
- comision unic pentru servicii prestate la cererea clientului, in legatura cu derularea creditului;
- inscrierea/prelungirea/modificarea (dupa caz) si radierea garantiei reale mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale clientului/codebitorilor si ale conturilor de card de debit ale clientului la Registrul National de Publicitate Mobiliara;
- toate costurile (taxe, onorarii, alte costuri) care trebuie achitate in legatura cu incheierea, publicitatea si/sau inregistrarea contractului de credit si a documentelor accesorii acestuia (a contractelor de garantii, inclusiv prelungirea/radierea acestora etc.), inclusiv taxele notariale;
- sumele reprezentand primele de asigurare aferente politelor de asigurare pentru riscuri generale, in conformitate cu valoarea bunurilor acceptate in garantie, pentru care se incheie astfel de politele si/sau cota de prima PAD, avand in vedere ca Banca nu impune incheierea politelor de asigurare cu un anumit prestator de astfel de servicii;
- sumele aferente evaluarii bunurilor imobile/mobile admise in garantie, cu exceptia cazului in care evaluarea se realizeaza de evaluatorii interni ai Bancii.

 

Dobanzi credite (.pdf)

Comisioane credite (.pdf)

Exemple de calcul(.pdf)

 

Credite in valuta

La solicitarea clientilor, Banca poate acorda credite in euro numai in situatia in care acestia dovedesc obtinerea veniturilor in euro.

Avantaje

Perioada de gratie avantajoasa

Nu este necesara constituirea de aport propriu

Valoarea maxima a creditului este stabilita in functie de capacitatea de rambursare a fiecarui client

La calculul venitului net se pot lua in calcul toate veniturile certe, cu caracter de permanenta pe toata perioada de creditare, ale familiei

Posibilitatea obtinerii unei sume suplimentare fata de suma necesara refinantarii creditelor in derulare, pentru creditele acordate pe termen scurt si mediu

Posibilitatea utilizarii serviciului de Internet Banking si/sau Mobile Banking gratuit pentru primele 3 luni, pentru vizualizarea situatiei creditului (sold, dobanzi, rate), dar si pentru operatiuni curente (plati, depozite)

Caracteristici

Destinatia creditului:
- refinantarea oricaror tipuri de credite aflate in derulare, indiferent de categoria creditelor refinantate (consum si/sau investitii imobiliare), in cazul refinantarii creditelor acordate inainte de data de 31.10.2011
- refinantarea creditelor de investitii imobiliare aflate in derulare, in cazul refinantarii creditelor acordate dupa data de 31.10.2011
- refinantarea creditelor de consum aflate in derulare, in cazul refinantarii creditelor acordate dupa data de 31.10.2011

Moneda: EURO

Valoarea maxima a creditului este stabilita in functie de capacitatea de rambursare a fiecarui client

Aport propriu: NU este obligatoriu

Perioada de creditare:
- maximum 30 ani in cazul refinantarii creditelor acordate inainte de data de 31.10.2011, indiferent de categoria creditelor refinantate (consum si/sau investitii imobiliare)
- maximum 30 ani in cazul refinantarii exclusiv a creditelor de investitii imobiliare acordate dupa data de 31.10.2011
- maximum 5 ani in cazul refinantarii creditelor de consum acordate dupa data de 31.10.2011

Perioada de gratie:
- maximum 360 zile in cazul refinantarii creditelor acordate inainte de data de 31.10.2011, indiferent de categoria creditelor refinantate (consum si/sau investitii imobiliare)
- maximum 360 zile in cazul refinantarii exclusiv a creditelor de investitii imobiliare acordate dupa data de 31.10.2011
- maximum 180 zile in cazul refinantarii creditelor de consum acordate dupa data de 31.10.2011

Garantii: ipoteci imobiliare asupra bunurilor imobile. Asigurarea impotriva riscurilor de calamitate a proprietatii ipotecare este obligatorie, fiind necesara anterior acordarii creditului

Varsta la data stabilita pentru rambursarea integrala a creditului: maximum 75 ani, inclusiv

Dobanda si Comisioane

Dobanda - variabila pe toata perioada de creditare

Credite care se supun prevederilor Legii 77/2016
7,17% (EURIBOR 6M + 7,50 p.p.)

Credite care nu se supun prevederilor Legii 77/2016
5,17% (EURIBOR 6M + 5,50 p.p.)

Nivelul dobanzii EURIBOR 6M luat in calcul este in prezent de -0,33% valabil la data de 3 ianuarie 2020.

Dobanda se modifica semestrial la datele de 1 ianuarie si 1 iulie ale anului sau in prima zi lucratoare imediat urmatoare zilei de intai a semestrului, in cazul in care data de intai a semestrului este zi nelucratoare, cu dobanda EURIBOR 6M valabila in ziua modificarii.

Valoarea valabila a indicilor la data modificarii este cea publicata de catre organizatia de reglementare aferenta, cu doua zile lucratoare anterior.

Comisioane
Comision de analiza dosar: 100 euro
Comision de rambursare anticipata: 0 lei
Comision de administrare credit aplicabil lunar la soldul creditului: 0,05%
Comision unic pentru servicii prestate la cererea clientilor: 95 euro

Alte elemente de cost care nu intra in calculul DAE, respectiv:
- comision unic pentru servicii prestate la cererea clientului, in legatura cu derularea creditului;
- inscrierea/prelungirea/modificarea (dupa caz) si radierea garantiei reale mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale clientului/codebitorilor si ale conturilor de card de debit ale clientului la Registrul National de Publicitate Mobiliara;
- toate costurile (taxe, onorarii, alte costuri) care trebuie achitate in legatura cu incheierea, publicitatea si/sau inregistrarea contractului de credit si a documentelor accesorii acestuia (a contractelor de garantii, inclusiv prelungirea/radierea acestora etc.), inclusiv taxele notariale;
- sumele reprezentand primele de asigurare aferente politelor de asigurare pentru riscuri generale, in conformitate cu valoarea bunurilor acceptate in garantie, pentru care se incheie astfel de politele si/sau cota de prima PAD, avand in vedere ca Banca nu impune incheierea politelor de asigurare cu un anumit prestator de astfel de servicii;
- sumele aferente evaluarii bunurilor imobile/mobile admise in garantie, cu exceptia cazului in care evaluarea se realizeaza de evaluatorii interni ai Bancii.

Posibilele fluctuatii ale ratei de schimb valutar ar putea afecta suma ce trebuie platita de dumneavoastra, in cazul contractarii unui credit in EURO, in sensul majorarii acesteia, putand duce la afectarea posibilitatii dumneavoastra de plata.

Dobanzi credite (.pdf)

Comisioane credite (.pdf)

Exemple de calcul(.pdf)