pachet cont bancar imm business

Credite IMM Plus

Programul IMM Plus continuă și în 2024. La CEC Bank îți suntem mereu alături. În ultimii patru ani, am sprijinit mii de antreprenori să acceseze finanțări IMM Plus. Continuăm să fim partener al programului. 

Credite IMM Plus 2024

Programul pe 2024 a fost reluat.  Vă puteți  adresa oricărei unități CEC Bank pentru simulări și informații suplimentare.

 

Avantajele creditelor IMM Plus 2024

 

 

icon impreuna echipa

Garanții de stat

Creditele beneficiază de garanții FNGCIMM/ FGCR/ FRC de până la 90% din valoarea creditelor

icon mana intinsa bani

Dobânzi avantajoase

Dobânzi reglementate (ROBOR + 1,50% pentru investiții, ROBOR + 1,90% pentru activitatea curentă), mai avantajoase decât cele pentru creditele standard

icon dobanzi depozite procent

Granturi/subvenții

Nu plătești comisioanele de analiză dosar, de acordare, de gestiune și de rambursare anticipată

credite investitii bei

Despre IMM Plus 2024

Este un program guvernamental care ajută întreprinderile mici și mijlocii să obțină finanțări pentru activitatea curentă sau pentru investiții, în condiții avantajoase.

 • Potențiali beneficiari: IMM-uri (inclusiv start-up-urile), întreprinderi cu capitalizare de piață medie, întreprinderile mari (doar RURAL Plus) precum și UAT-urile (doar Construct Plus)

 • Sume maxime: până la 10 milioane de lei pentru creditele de investiții și până la 5 milioane de lei pentru liniile/creditele de capital de lucru, fără a depăși suma totală de 10 milioane de lei. Excepție: în domeniul agriculturii primare, acvaculturii si pisciculturii,  valoarea maximă a finanțărilor este de 5 milioane de lei.
 • Dobândă subvenționată de stat în primele 12 luni de la data acordarii creditului (data primei trageri a creditului partiala/integrala). Excepție: beneficiarii componentei AGRO Plus din domeniul agriculturii primare, acvaculturii si pisciculturii .
 • Garanție de stat de până la 90% din valoarea creditului (exclusiv dobanzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat), cu comisioane de garantare (risc si administrare) subventionate 100% pe toata perioada derularii creditului

Componentele programului IMM Plus 2024

 

mobile banking persoane juridice

IMM România PLUS

Facilitează accesul IMM-urilor la finanțare, cu excepția activităților activitatilor cuprinse in cadrul celorlalte componente AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS, RURAL PLUS.

 

credit investitii agro

AGRO PLUS

Sustine intreprinderile mici si mijlocii, intreprinderile mici cu capitalizare de piaţa medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.

 

 

Credit subventii APIA pj

RURAL PLUS

Susţine întreprinderile mici şi mijlocii, intreprinderile mici cu capitalizare de piaţa medie şi întreprinderile mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.

 

 

credite investitii bei

Construct PLUS

Sustine implementarea proiectelor privind imbunatăţirea eficienţei energetice, investiţii in domeniul energiei verzi şi aliniere la obiectivele de mediu.

 

credit investitii credit imm

IMM PROD PLUS

Sustine asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor intreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv start-up-uri.

 

 

credite investitii cercetare

INNOVATION PLUS

Pentru proiecte inovative, încurajare internaționalizării, stimularea digitalizării și a comerțului electronic, retehnologizare și brevete. 

Aplică ușor și rapid

Lasă-ne datele

Completezi datele și un consultant te va contacta pentru a-ți oferi detaliile necesare și pentru a stabili împreună ce produs ți se potrivește cel mai bine.

Sau ne poți suna

0800.800.848

 


Hai într-o sucursală

Poți aplica în orice sucursală CEC Bank. Alege cea mai apropiată unitate.
Vezi harta

contact cum aplici pj

Pași de urmat pentru a accesa finanțări IMM Plus

 • Selectezi tipul de finanțare IMM Plus: pentru capital de lucru, linii de credit sau credite de investiții.
 • Nu uita să selectezi CEC Bank - ca bancă parteneră.
 • Scanează documentele necesare: declarații privind încadrarea în categoria IMM, certificatul unic de întregistrare, CI și declarația privind respectarea criteriilor de eligibilitate și urcă-le în platforma IMM Invest.
 • Fond de Garantare analizează îndeplinirea criteriilor de eligibilitate IMM Plus și aprobă sau respinge cererea.
 • După aprobarea de către Fond, solicitarea va fi alocată către CEC Bank.
 • După ce Fondul de Garantare își dă acordul de principiu și notifică CEC Bank, vei fi contactat de bancă.
 • Avem nevoie de documente privind situația financiară a afacerii pentru a putea analiza cererea de credit.
 • Te vom contacta să-ți comunicăm dacă cererea de finanțare prin IMM Plus a fost aprobată sau respinsă.
 • După aprobarea cererii pentru finanțare prin IMM Plus la nivelul băncii, dosarul va fi trimis la Fondul de Garantare pentru aprobarea garanției de stat. 
 • Banca va fi notificată de aprobarea garanției de stat de către Fond
 • După semnarea contractului de credit/garantare și a acordului de finanțare de către părți, fondurile pot fi puse la dispoziție.

Intrebări frecvente IMM Plus

Programul guvernamental sprijină IMM-urile (inclusiv start-up-urile), intreprinderile mici cu capitalizare de piata medie, intreprinderile mari (doar componenta Rural Plus) precum si UAT-urile (doar componenta Construct Plus), pentru asigurarea lichiditatilor in derularea activitatii curente/investiții.

 

În cadrul componentelor Programului nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții activitățile finanțate din sectoarele/domeniile: 

 • intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor auxiliare intermedierilor financiare, 
 • asigurări, cu excepţia activităţilor agenţilor şi brokerilor de asigurare, 
 • tranzacţii imobiliare, cu excepţia activităţilor de tranzacţii imobiliare realizate de către agenţiile imobiliare, 
 • activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, 
 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, cu excepţia fabricării băuturilor alcoolice nedistilate şi a băuturilor pe bază de alcool CAEN 1102, CAEN 1103, CAEN 1104, CAEN 1105 şi CAEN 1106, 
 • substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, 
 • activităţi de închiriere şi leasing, 
 • activităţi de investigare şi protecţie, cu excepţia activităţii de protecţie şi gardă şi activităţii de servicii privind sistemele de securizare.

 

În cadrul schemei de ajutor nu sunt eligible creditele acordate pentru refinantarea:

 • creditelor acordate pentru implementare a proiectelor cu fonduri europene;
 • creditelor acordate in cadrul programelor IMM INVEST (COVID) in baza OUG 110/2017 si OUG 24/2022; 
 • creditelor acordate in cadrul Programului IMM INVEST PLUS (Ucraina) in baza OUG 99/2022, cu modificările  ulterioare

 

 • DISPUI de garanţii complementare garanţiei Fondului de Garantare, până la nivelul solicitat de normele interne ale băncii și ești eligibil conform reglementărilor interne ale băncii
 • NU a fost deschisă procedura de insolvenţă, de executare silită, entitatea nu este în situația de închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile pentru deschiderea insolvenţei la cererea creditorilor
 • FĂRĂ credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitarii garantiei de stat  dacă înregistrezi restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a C.R.C.
 • nu ai solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile
 • NU te afli în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră
 • NU înregistrezi obligații fiscale restante și alte datorii la bugetul de stat sau te obligi să le achiți din prima transa a finanțării IMM Plus
 • NU te afli în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurezi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni, cu exceptia incidentelor din perioada starii de urgență , stării de alertă și o lună după încetarea acestora
 • Granturile și subvențiile primite de afacere se încadrează în plafonul legal
 • Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar, in cadrul Programului IMM PLUS (pe toate cele 6 componente) nu poate depasi 10 milioane lei, respectiv 5 milioane lei pentru domeniului agriculturii primare, acvaculturii si pisciculturii.
 • Totalul creditelor de investitii acordate unui beneficiar in cadrul Programului IMM PLUS (pentru toate componentele) nu poate depasi valoarea maxima de 10 milioane de lei, cu exceptia beneficiarilor din domeniului agriculturii primare, acvaculturii si pisciculturii, pentru care valoarea maxima nu poate depasi 5 mil lei.
 • Totalul creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar in cadrul Programului IMM PLUS (pentru toate componentele) nu poate depasi valoarea maxima de 5.000.000 lei. 

Ajutorul de stat acordat unui beneficiar sub forma de garantie de stat si de grant nu poate depasi echivalentul in lei a sumei de:

 •   2.250.000 euro/intreprindere/UAT
 •    280.000  euro/intreprindere din domeniul agriculturii primare
 •     335.000 euro pentru beneficiarii din domeniul acvaculturii si pescuitului.

Documente de înființare și legale: certificat de înregistrare/ Carte de Identitate

Documente aferente ajutorului de stat:

 • Declarația pe propria răspundere, privind respectarea condițiilor de eligibilitate
 • Declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria I.M.M. ,
 • Certificat de atestare fiscala,
 • Acordul beneficiarului de finanțare de consultare a bazei de date a Ministerului Finanțelor Publice

Documente financiare:

 • Situațiile financiare pentru ultimii 2 ani fiscali încheiați (cu excepția start-up-urilor): ultimele 2 bilanțuri și balanțele aferente, balanță la zi și balanță pentru pentru perioada similară a anului trecut
 • În cazul PFA, întreprinderi individuale și întreprinderilor familiale - declarații de impunere privind veniturile în ultimii doi ani fiscali încheiaţi, depuse la organele fiscale competente și Deciziile de impunere anuală, dacă este cazul, in ultimii doi ani fiscali încheiați

În cadrul componentelor Programului nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții activitățile finanțate din sectoarele/domeniile: 

 • intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor auxiliare intermedierilor financiare, 
 • asigurări, cu excepţia activităţilor agenţilor şi brokerilor de asigurare, 
 • tranzacţii imobiliare, cu excepţia activităţilor de tranzacţii imobiliare realizate de către agenţiile imobiliare, 
 • activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, 
 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, cu excepţia fabricării băuturilor alcoolice nedistilate şi a băuturilor pe bază de alcool CAEN 1102, CAEN 1103, CAEN 1104, CAEN 1105 şi CAEN 1106, 
 • substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, 
 • activităţi de închiriere şi leasing, 
 • activităţi de investigare şi protecţie, cu excepţia activităţii de protecţie şi gardă şi activităţii de servicii privind sistemele de securizare.
cross sell pachete

Pachete de cont bancar

Descoperă pachetele de cont bancar cu extra-servicii incluse, pentru IMM-uri. Alege pachetul potrivit pentru afacerea ta.
Află mai multe

cross-sell-smartphone-POS

SmartPhone POS

Transformă-ți telefonul mobil în POS. Ești întotdeauna pregătit pentru plăți contactless cu cardul, telefonul sau ceasul smart.
Află mai multe