Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Informare referitoare la implementarea cerintelor FATCA si CRS

Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, institutiile financiare au obligatia de a furniza autoritatii fiscale competente – A.N.A.F. informatii privind contribuabilii rezidenti ai statelor cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international.

In considerarea:
- prevederilor Legii 233/2015 privind ratificarea Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA, semnat la Bucuresti la 28 mai 2015, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 808 bis din 30 octombrie 2015;
- prevederilor art. 62 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
- prevederilor O.U.G. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
- prevederilor Legii nr. 70/2016 privind ratificarea Acordului multilateral al autoritatilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturi financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 328 din 28 aprilie 2016;
- prevederilor Ordinului MFP 1939 publicat in MO 648/24.08.2016.

va aducem la cunostinta urmatoarele:
- Institutiile de credit raporteaza anual catre A.N.A.F. informatii de natura financiara referitoare la conturile deschise si/sau inchise de contribuabilii rezidenti ai statelor cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international la un astfel de schimb de informatii;
- In contextul in care, sunteti contribuabil rezident al unui stat cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international, cu privire la conturile deschise si/sau inchise de dvs la CEC BANK S.A. vor fi raportate catre organul fiscal din cadrul A.N.A.F informatiile solicitate, prevazute in reglementarile legale mai sus mentionate;
- Informatiile mentionate sunt raportate catre organul fiscal din cadrul A.N.A.F., urmand a fi utilizate de catre acesta doar in scopul realizarii schimbului de informatii privind contribuabilii rezidenti ai statelor cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international si pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si cu respectarea dispozitiilor art.11 din Codul de Procedura Fiscala privind Secretul Fiscal;
- Termenul final de raportare, pentru datele afarente anilor 2014 si 2015 este 31/08/2016;
- Beneficiati de drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, in special dreptul de acces la date, de informare, de interventie asupra datelor si de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, drepturi care pot fi exercitate in limitele legale. Pentru exercitarea drepturilor mentionate veti transmite catre CEC BANK S.A. o solicitare scrisa, datata si semnata in care sa precizati numele complet si datele minime pentru identificare, precum si modalitatea in care doriti sa va fie comunicate informatiile (posta electronica sau prin serviciu de corespondena care sa asigure ca predarea se va face numai personal).

Detalii suplimentare se pot regasi accesand urmatoarele link-uri:
http://www.mfinante.ro/acordfatca.html?pagina=domenii 
https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-complian...
https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA...


Despre FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) este acronimul legii din S.U.A. denumita „Legea conformitatii fiscale a conturilor straine”, care impune raportarea de catre institutiile financiare straine (inregistrate intr-o alta tara decat S.U.A.) a clientilor S.U.A., inclusiv a celor care traiesc in afara granitelor S.U.A., catre Autoritatile fiscale americane (IRS – Internal Revenue Service).

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) reprezinta un set de masuri impuse de fiscul american in vederea combaterii evaziunii fiscale a persoanelor si societatilor americane in legatura cu conturile pe care le detin in afara SUA. In acest scop, insitutiile financiare straine sunt solicitate sa adere la un acord cu Autoritatile Fiscale din SUA (IRS) în baza caruia se angajeaza sa identifice si sa obtina informatii cu privire la clientii care ar putea fi incadrati drept clienti S.U.A., pe baza unor criterii specifice, denumite generic “US indicia”. Aceste informatii sunt necesare pentru a stabili care sunt clientii S.U.A. raportabili.

Indiciile S.U.A. sunt informatii oferite de clienti care pot conduce catre incadrarea unei persoane fizice sau persoane juridice detinuta/controlata de un actionar/beneficiar real ca fiind o persoana supusa reglementarilor FATCA.

Aceste "indicia" includ:
- Cetatenie S.U.A. sau rezidenta permanenta SUA (aceasta include detinerea unei Carti Verzi ce permite sederea în S.U.A.)
- Locul de nastere este S.U.A.
- Adresa curenta (de domiciliu, de resedinta, postala) este in S.U.A.
- Unica adresa este o adresa asistata sau post-restanta
- Un numar de telefon S.U.A.
- O procura sau o autorizare de semnatura acordata unei persoane cu adresa din S.U.A.(de domiciliu,de resedinta, postala)
- Ordine de plata recurente de la un cont CEC BANK S.A. catre un cont din S.U.A.

Identificarea unuia dintre aceste indicii nu va conduce la incadrarea imediata ca persoana S.U.A., ci va fi necesara o confirmare a informatiei prin prezentarea unui document, la solicitarea bancii. Documentul va fi prezentat intr-un termen rezonabil, comunicat, de asemenea, de catre banca.

FATCA se aplica de la 1 iulie 2014.

FATCA va afecta orice persoana, fie persoana fizica sau persoana juridica, din SUA sau din afara ei. Institutiile Financiare Straine ("FFI") vor fi cele mai afectate deoarece acestea vor trebui sa se conformeze FATCA sau sa plateasca o penalizare de 30% ce se aplica anumitor surse de venituri din SUA.

Romania, precum cele mai multe tari europene, a decis sa încheie Acordul interguvernamental („IGA”) pentru a face FATCA aplicabila în cadrul legislatiei noastre interne. Negocierile IGA sunt în desfasurare. In acest context, bancile au un termen stabilit pentru inregistrarea pe portalul IRS si obtinerea Global Intermediary Identification Number (GIIN).

Nu. FATCA este aplicabila tuturor Institutiilor Financiare din afara SUA (Institutii Financiare Straine – „FFI”) si altor intermediari financiari. În cazul în care CEC BANK S.A. nu ar respecta prevederile FATCA, toate incasarile acesteia si ale clientilor sai avand ca sursa tranzactii efectuate/initiate din SUA, precum dividende si dobanzi platite de corporatiile americane, ar fi supuse unei retineri la sursa de 30%. Prin urmare, CEC BANK S.A. , la fel ca si alte banci din Romania, a decis implementarea schimbarilor cerute de FATCA. Clientii identificati drept Persoane SUA vor fi raportati catre IRS din 2015.

Mai multe detalii despre raportare vor fi disponibile dupa semnarea IGA de catre Guvernul Romaniei si Trezoreria SUA.

Persoanele SUA sunt si vor fi în continuare binevenite la CEC BANK S.A. atat timp cat sunt de acord sa respecte cerintele FATCA, la care banca noastra a aderat.

Sunteti considerat o Persoana S.U.A. daca: a) sunteti cetatean S.U.A.; b) sunteti rezident permanent S.U.A.; c) detineti o Carte Verde eliberata de Autoritatile S.U.A. Sunteti cetatean S.U.A. daca: (i) v-ati nascut în S.U.A.; (ii) ati obtinut cetatenia S.U.A. Lista criteriilor indicate mai sus nu este completa. Pentru mai multe detalii va recomandam sa vizitati web site-ul www.irs.gov si sa verificati daca va încadrati la status-ul de Persoana SUA si/sau rezident SUA în scopuri fiscale.

- Statele Unite
- Insulele minore indepartate ale SUA
- Guam
- Insulele nordice Mariana
- Puerto Rico
- Statele Unite, Insulele Virgine
- Samoa Americana

Formularul W-9 este utilizat exclusiv de catre Persoane S.U.A.

Formularul W-8BEN are scopul de a identifica beneficiarii reali non-US ai conturilor si tranzactiilor. Este utilizat exclusiv de persoane fizice. Persoanele juridice trebuie sa foloseasca Formularul W-8BEN E.

Formularul W-8BEN E are scopul de a identifica persoanele juridice sau Institutiile Financiare Straine (FFI) din afara SUA care sunt beneficiarii reali, ai conturilor sau tranzactiilor. Este utilizat exclusiv de persoane juridice sau Institutii Financiare Straine. Persoanele fizice trebuie sa foloseasca Formularul W-8BEN.


Intrebari si raspunsuri in legatura cu aplicarea FATCA

Se recomanda furnizarea documentelor solicitate pentru clarificarea situatiei dumneavoastra. In cazul in care nu completati formularele corespunzatoare, veti fi considerat un client nedocumentat in conformitate cu FATCA. CEC BANK S.A. va raporta conturile dumneavoastra.

In acest caz, va rugam sa va prezentati intr-una dintre unitatile CEC BANK S.A. pentru clarificarea situatiei.

Ordinele de plata catre un cont din SUA sunt considerate Indicii SUA. Pentru a nu fi raportat în conformitate cu FATCA trebuie sa furnizati documentatie/adeverinte suplimentare.