Expert administrare proiecte - Directia de Administrare a Portofoliului de Proiecte
17.11.2020

Principalele responsabilitati: 

 

 • Participa la elaborarea/modificarea reglementarilor interne ale Bancii, pe aria specifica de activitate;
 • Participa la definirea criteriilor de prioritizare a proiectelor si propune ajustarea acestora, daca este cazul;
 • Asigura revizuirea periodica a portofoliului de proiecte din perspectiva stadiului de implementare al proiectelor, resurselor alocate, criteriilor de prioritizare;
 • Analizeaza initiativele provenite de la unitatile Bancii;
 • Monitorizeaza evolutia proiectelor (de la initiere pana la finalizare) si intocmeste prezentarile pentru Comitetul de Proiecte cu privire la status-ul acestora;
 • Mentine legatura cu echipele de proiect si asigura suport in aplicarea metodologiei de proiect;
 • Urmareste alocarea si optimizarea resurselor proiectelor la nivel de portofoliu, inclusiv implicare in activitati de analiza si estimare a costurilor, elaborare a bugetelor, planificare si alocare/realocare a resurselor financiare si umane conform necesitatilor, precum si monitorizarea respectarii planurilor si bugetelor aprobate.
 • Identifica potentialele conflicte/dependente intre initiativele si proiectele in derulare si propune modalitati de gestionare;
 • Colaboreaza cu directiile de specialitate in vederea analizarii factorilor ce ar genera riscuri aferente implementarii proiectelor din portofoliu;
 • Asigura instruirea de specialitate a salariatilor implicati in initierea, implementarea si evaluarea proiectelor;
 • Intocmeste materiale si analize din domeniul propriu de activitate.

Cerinte minime de ocupare a postului: 

 

 • Studii superioare finalizate economice / tehnice (studiile postuniversitare constituie un avantaj);
 • Certificare in domeniul managementului de proiect emisa de PMI/AXELOS;
 • Experienta profesionala de minim 3 ani in administrarea de proiecte din care cel putin un an in banci;
 • Abilitati dezvoltate de comunicare, creativitate, relationare, prezentare si negociere; capacitate de a lucra in echipa;
 • Capacitate dezvoltata de planificare, organizare, evaluare si control; organizare a timpului;
 • Nivel avansat de cunoastere a limbii engleze;
 • Cunostinte avansate de operare PC; cunostinte avansate in utilizarea Microsoft Project; abilitati de prelucrare date si elaborare rapoarte.

Rolul postului
Raspunde de gestionarea adecvata a portofoliului de proiecte in concordanta cu obiectivele strategice ale Bancii.

 

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus pot transmite un CV insotit de o scrisoare de intentie pe adresa de e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 01 decembrie 2020.

 

 

Formular Aplicare

Câmpurile marcate cu steluță (*) sunt obligatorii

Descarcă model CV: Model CV  
Atașează document txt / rtf / pdf / doc / docx / odt / ppt / pptx / odp / xls / xlsx / ods / jpg / jpeg (max. 10MB).
Declar că am citit și sunt de acord cu  prelucrarea datelor personale *