Informare referitoare la implementarea cerințelor FATCA și CRS

 

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, instituțiile financiare au obligația de a furniza autorității fiscale competențe – A.N.A.F. informații privind contribuabilii rezidenți ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internațional.

 

Mai multe detalii

În considerarea:

 • prevederilor Legii 233/2015 privind ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București la 28 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 808 bis din 30 octombrie 2015;
 • prevederilor art. 62 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
 • prevederilor O.U.G. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
 • prevederilor Legii nr. 70/2016 privind ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturi financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 328 din 28 aprilie 2016;
 • prevederilor Ordinului MFP 1939 publicat în MO 648/24.08.2016.

Vă aducem la cunoștință următoarele:

 • Instituțiile de credit raportează anual către A.N.A.F. informații de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de contribuabilii rezidenți ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internațional la un astfel de schimb de informații;
 • În contextul în care, sunteți contribuabil rezident al unui stat cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internațional, cu privire la conturile deschise și/sau închise de dvs la CEC BANK S.A. vor fi raportate către organul fiscal din cadrul A.N.A.F informațiile solicitate, prevăzute în reglementările legale mai sus menționate;
 • Informațiile menționate sunt raportate către organul fiscal din cadrul A.N.A.F., urmând a fi utilizate de către acesta doar în scopul realizării schimbului de informații privind contribuabilii rezidenți ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internațional și pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și cu respectarea dispozițiilor art.11 din Codul de Procedura Fiscală privind Secretul Fiscal;
 • Termenul final de raportare, pentru datele afarente anilor 2014 și 2015 este 31/08/2016;
 • Beneficiați de drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, în special dreptul de acces la date, de informare, de intervenție asupra datelor și de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, drepturi care pot fi exercitate în limitele legale. Pentru exercitarea drepturilor menționate veți transmite către CEC BANK S.A. o solicitare scrisă, datată și semnată în care să precizați numele complet și datele minime pentru identificare, precum și modalitatea în care doriți să va fie comunicate informațiile (poștă electronică sau prin serviciu de corespondena care să asigure că predarea se va face numai personal).

 

Detalii suplimentare se pot regăsi accesând următoarele link-uri:

Ministerul Finanțelor Publice

IRS

U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

 

 

Despre FATCA

 

Ce este FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) este acronimul legii din S.U.A. denumită „Legea conformității fiscale a conturilor străine”, care impune raportarea de către instituțiile financiare străine (înregistrate într-o altă țară decât S.U.A.) a clienților S.U.A., inclusiv a celor care trăiesc în afară granițelor S.U.A., către Autoritățile fiscale americane (IRS – Internal Revenue Service).

Care este scopul FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) reprezintă un set de măsuri impuse de fiscul american în vederea combaterii evaziunii fiscale a persoanelor și societăților americane în legătură cu conturile pe care le dețîn în afară SUA. În acest scop, insituțiile financiare străine sunt solicitate să adere la un acord cu Autoritățile Fiscale din SUA (IRS) în baza căruia se angajează să identifice și să obțînă informații cu privire la clienții care ar putea fi încadrați drept clienți S.U.A., pe baza unor criterii specifice, denumite generic “US indicia”. Aceste informații sunt necesare pentru a stabili care sunt clienții S.U.A. raportabili.

Ce sunt indiciile S.U.A. (US indicia)?

Aceste "indicia" includ:

 • Cetățenie S.U.A. sau rezidență permanentă SUA (această include deținerea unei Cărți Verzi ce permite șederea în S.U.A.)
 • Locul de naștere este S.U.A.
 • Adresa curentă (de domiciliu, de reședința, poștală) este în S.U.A.
 • Unică adresa este o adresa asistată sau post-restantă
 • Un număr de telefon S.U.A.
 • O procura sau o autorizare de semnătură acordată unei persoane cu adresa din S.U.A.(de domiciliu,de reședința, poștală)
 • Ordine de plată recurente de la un cont CEC BANK S.A. către un cont din S.U.A.

Identificarea unuia dintre aceste indicii nu va conduce la încadrarea imediată că persoană S.U.A., ci va fi necesară o confirmare a informației prin prezentarea unui document, la solicitarea băncii. Documentul va fi prezentat într-un termen rezonabil, comunicat, de asemenea, de către banca.

 

De când se aplică FATCA?

FATCA se aplică de la 1 iulie 2014.

Cine este afectat de FATCA?

FATCA va afecta orice persoană, fie persoană fizica sau persoană juridică, din SUA sau din afara ei. Instituțiile Financiare Straine ("FFI") vor fi cele mai afectate deoarece acestea vor trebui să se conformeze FATCA sau să plătească o penalizare de 30% ce se aplică anumitor surse de venituri din SUA.

Poate fi o lege din SUA obligatorie pentru România?

România, precum cele mai multe țări europene, a decis să încheie Acordul interguvernamental („IGA”) pentru a face FATCA aplicabilă în cadrul legislației noastre interne. Negocierile IGA sunt în desfășurare. În acest context, băncile au un termen stabilit pentru înregistrarea pe portalul IRS și obținerea Global Intermediary Identification Number (GIIN).

Este CEC BANK S.A. mai strictă decât alte bănci in aplicarea FATCA?

Nu. FATCA este aplicabilă tuturor Instituțiilor Financiare din afară SUA (Instituții Financiare Străine – „FFI”) și altor intermediari financiari. În cazul în care CEC BANK S.A. nu ar respecta prevederile FATCA, toate încasările acesteia și ale clienților săi având ca sursă tranzacții efectuate/inițiate din SUA, precum dividende și dobânzi plătite de corporațiile americane, ar fi supuse unei rețineri la sursă de 30%. Prin urmare, CEC BANK S.A. , la fel ca și alte bănci din România, a decis implementarea schimbărilor cerute de FATCA. Clienții identificați drept Persoane SUA vor fi raportați către IRS din 2015.

Ce informații vor fi raportate către IRS?

Mai multe detalii despre raportare vor fi disponibile după semnarea IGA de către Guvernul Romaniei si Trezoreria SUA.

Intenționează CEC BANK S.A. să nu mai accepte clienți persoane fizice din SUA din cauza cerințelor FATCA?

Persoanele SUA sunt și vor fi în continuare binevenite la CEC BANK S.A. atât timp cât sunt de acord să respecte cerințele FATCA, la care banca noastră a aderat.

Când sunteți considerat o persoană S.U.A.(US Person)?

Sunteți considerat o Persoană S.U.A. dacă: a) sunteți cetățean S.U.A.; b) sunteți rezident permanent S.U.A.; c) dețineți o Carte Verde eliberată de Autoritățile S.U.A. Sunteți cetățean S.U.A. dacă: (i) v-ați născut în S.U.A.; (îi) ați obținut cetățenia S.U.A. Lista criteriilor indicate mai sus nu este completă. Pentru mai multe detalii va recomandăm să vizitați web site-ul www.irs.gov și să verificați dacă va încadrati la status-ul de Persoană SUA și/sau rezident SUA în scopuri fiscale.

Ce înseamnă US, SUA sau Statele Unite ale Americii?
 • Statele Unite
 • Insulele minore indepartate ale SUA
 • Guam
 • Insulele nordice Mariana
 • Puerto Rico
 • Statele Unite, Insulele Virgine
 • Samoa Americana
Ce înseamnă formularul W-9?

Formularul W-9 este utilizat exclusiv de către Persoane S.U.A.

Ce înseamnă formularul W-8BEN?

Formularul W-8BEN are scopul de a identifica beneficiarii reali non-US ai conturilor si tranzacțiilor. Este utilizat exclusiv de persoane fizice. Persoanele juridice trebuie sa folosească Formularul W-8BEN E.

Ce înseamnă formularul W-8BEN E?

Formularul W-8BEN E are scopul de a identifica persoanele juridice sau Instituțiile Financiare Straine (FFI) din afara SUA care sunt beneficiarii reali, ai conturilor sau tranzacțiilor. Este utilizat exclusiv de persoane juridice sau Instituții Financiare Straine. Persoanele fizice trebuie sa folosească Formularul W-8BEN.

 

Întrebări și răspunsuri în legătură cu aplicarea FATCA

 

Sunt client CEC BANK S.A. și am fost contactat de către banca deoarece am furnizat informații de identificare de natură indiciilor S.U.A. (US indicia). Sunt obligat să furnizez documentele solicitate de banca pentru clarificare?

Se recomandă furnizarea documentelor solicitate pentru clarificarea situației dumneavoastră. În cazul în care nu completați formularele corespunzătoare, veți fi considerat un client nedocumentat în conformitate cu FATCA. CEC BANK S.A. va raporta conturile dumneavoastră.

Apreciez că informațiile din baza de date a CEC BANK S.A. nu sunt actualizate și nu am nicio legătură cu SUA. Ce pot să fac pentru a remedia această situație?

În acest caz, va rugăm să va prezentați într-una dintre unitățile CEC BANK S.A. pentru clarificarea situației.

Am un pașaport român și unul SUA, dar locuiesc și lucrez în România și îmi folosesc pașaportul SUA numai pentru călătoriile în SUA de afaceri sau pentru concediu. Sunt considerat o Persoană SUA?

Da. Aveți dublă cetățenie, română și americană. Prin urmare, sunteți considerat Persoană SUA.

Fiica mea este studentă în SUA și am ordine de plată pentru transferuri lunare a unei anumite sume de bani în contul ei de acolo. Intră contul meu CEC BANK S.A. sub incidența FATCA?

Ordinele de plata către un cont din SUA sunt considerate Indicii SUA. Pentru a nu fi raportat în conformitate cu FATCA trebuie să furnizați documentație/adeverințe suplimentare.