Ce se întâmplă dacă nu-ți plătești ratele

Dacă întâmpini dificultăți la plata ratelor, îți recomandăm să ne contactezi pentru a găsi impreună soluții.

La momentul semnării contractului de credit, îți asumi o serie de obligații. Iar nerespectarea acestora poate avea consecințe financiare și/sau juridice. De aceea, dacă întâmpini dificultăți în rambursarea ratelor, îți recomandăm să ne contactezi cât mai rapid, astfel încât să putem găsi impreună soluții - cum ar fi amânarea ratelor sau restructurarea creditului - prin care pot fi evitate penalitățile sau consecințele juridice.

 

Ce se întâmplă dacă ai rate restante:

 • pentru ratele de credit restante, se percepe o dobânda penalizatoare, care se calculează pe baza de procent fix de trei puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii curente și se aplica la principalul restant.
 • pentru întârzierea în rambursarea sumelor datorate Băncii peste termenele stabilite în graficul de rambursare, Banca transmite la Biroul de Credit și/sau către Centrala Riscului de Credit, informații despre client/codebitor în cazul în care obligațiile de plată restante sunt mai mari de 30 de zile.
 • în cazul neachitării primelor de asigurare, conform condițiilor înscrise în poliță/contractul de asigurare, Banca are dreptul, fără a fi obligată în nici un fel, să solicite încheierea unei noi polițe sau reînnoirea poliței/contractului de asigurare pe contul și în numele clientului, cu o înștiințare prealabilă a acestuia, la una din societățile de asigurare-reasigurare cu care Banca are încheiate contracte de bancassurance.
 • în situația neîndeplinirii de către client a oricărei alte obligații către Banca născute din contract, Banca poate declara scadența anticipată a întregului credit rămas de rambursat. În cazul acumulării unor întârzieri mai mari de 90 de zile la rambursarea creditului conform prevederilor contractuale, Banca este îndreptățită să declanșeze procedura de executare silită.
 • în ultima instanță, locuință ipotecată poate fi supusa procedurii de executare silită în cazul neachitării ratelor.
 • eventualele costuri suplimentare pot fi generate de:
 • servicii prestate la cererea clientului, în legătură cu derularea creditului pentru care se solicita un comision unic pentru servicii prestate;
 • înscrierea/prelungirea/modificarea (după caz) și radierea garanției reale mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente și viitoare ale conturilor curente ale clientului/codebitorilor și ale conturilor de card de debit ale clientului la Registrul Național de Publicitate Mobiliară;
 • toate costurile (taxe, onorarii, alte costuri) care trebuie achitate în legătură cu încheierea, publicitatea și/sau înregistrarea contractului de credit și a documentelor accesorii acestuia (a contractelor de garanții, inclusiv prelungirea/radierea acestora etc.), inclusiv taxele notariale.
 • sumele reprezentând primele de asigurare aferente polițelor de asigurare pentru riscuri generale, în conformitate cu valoarea bunurilor acceptate în garanție, pentru care se încheie astfel de polițele și/sau cota de primă PAD, având în vedere că Banca nu impune încheierea polițelor de asigurare cu un anumit prestator de astfel de servicii;
 • sumele aferente evaluării bunurilor imobile/mobile admise în garanție, cu excepția cazului în care evaluarea se realizează de evaluatorii interni ai Băncii.