Manager relatii cu clientii bancii (recuperare) - Directia Arierate si Valorificare Active/ Serviciul Recuperare Credite Clienti IMM
08.04.2021

Principalele responsabilitati:

-    Urmareste si recupereaza creantele Bancii pe segmentul clientilor IMM, fata de care Banca inregistreaza expuneri neperformante; 
-    Identifica modalitatile optime de recuperare a creditelor neperformante, pe segmentul specific de clientela PJ, si ulterior asigura implementarea acestora;
-    Propune strategia de lucru pentru fiecare caz de credit neperformant in parte, luand in calcul inclusiv redresarea situatiei economico-financiare a debitorilor si a preintampinarii aparitiei sau reaparitiei intarzierii in rambursarea creditului;
-    Efectueaza analize de oportunitate asupra masurilor de recuperare/strategiilor  identificate si propuse (negocieri cu tertii pentru valorificari de garantii si de creante, restructurari, reorganizari judiciare, preluare active in contul creantei, etc);
-    Negocieri cu debitorii si tertii garanti pentru identificarea de solutii amiabile de recuperare a creantelor Bancii;
-    Propune declararea exigibilitatii anticipate a contractelor de credit si demararea procedurilor judiciare pentru recuperarea creantelor;
-    Colaboreaza cu practicienii in insolventa, executorii judecatoresti, creditorii inscrisi la masa credala, terti investitori, etc., in vederea optimizarii deciziilor/strategiilor si maximizarii gradului de recuperare a creantelor;
-    Colaboreaza cu directiile de specialitate din Banca, in vederea asigurarii suportului necesar implementarii deciziilor si a propriilor strategii;
-    Analizeaza impreuna cu directiile de specializate din Banca, punctele de pe ordinea de zi a sedintelor Adunarii Creditorilor sau Comitetului Creditorilor pentru debitorii/ tertii garanti pentru care a fost deschisa procedura insolventei si formuleaza propuneri pe care le inainteaza nivelului de competenta de aprobare corespunzator;
-    Elaboreaza orice situatie/informare cu privire la portofoliul de credite restante si neperformante, solicitata de conducerea Bancii.
 

Cerinte minime de ocupare a postului:

-    Studii superioare, preferabil studii juridice/ economice;
-    Experienta de minim 2 ani in domeniul specific de activitate si 3 ani vechime in munca;
-    Experienta relevanta in activitatea de monitorizare/ recuperare expuneri PJ;
-    Cunoasterea legislatiei bancare;
-    Bune abilitati de comunicare si relationare;
-    Capacitatea de planificare si prioritizare a sarcinilor, de organizare si rezolvare de probleme;
-    Spirit analitic; orientare catre detaliu;
-    Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
-    Cunostinte de operare PC;
-    Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala si/ sau cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje.
 

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus pot transmite un CV insotit de o scrisoare de intentie pe adresa de e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 21 aprilie 2021.
 

Formular Aplicare

Câmpurile marcate cu steluță (*) sunt obligatorii

Descarcă model CV: Model CV  
Atașează document txt / rtf / pdf / doc / docx / odt / ppt / pptx / odp / xls / xlsx / ods / jpg / jpeg (max. 10MB).
Declar că am citit și sunt de acord cu  prelucrarea datelor personale *