Mirela Iovu

Cu o experiență de aproape 23 ani în sistemul bancar (dintre care 15 ani în funcții de conducere), doamna Mirela Iovu s-a alăturat echipei de conducere a CEC Bank în 2008, ca vicepreședinte (funcție pe care o îndeplinește și în prezent), avansând în această poziție din cea de director al Direcției Juridice și de Conformitate din cadrul Băncii. Alături de echipa de conducere a Băncii, doamna Iovu a contribuit semnificativ la procesul de transformare a Casei de Economii și Consemnațiuni într-o bancă comercială, universală, având un rol esențial în crearea unei culturi organizaționale adecvate realizării noii strategii de afaceri, în implementarea unei guvernanțe corporative conform celor mai bune practici. Inter alia, a pus bazele funcției de conformitate, "laboratorului" de produse și servicii bancare, conducând o perioada și echipa de implementare a "Agendei Digitale", a centralizat și dezvoltat serviciile juridice.

Este Doctor în Drept, la Facultatea de Drept, București, fiind licențiată în științe juridice la Facultatea de Drept din cadrul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu. De asemenea, este Master of Business Administration (MBA) de la City University of Seattle, SUA și a obținut o diplomă postuniversitară de profesionist în Guvernanță, Risc și Conformitate - ICA Professional Postgraduate Diplomă în Governance, Risk and Compliance - de la Internațional Compliance Association (ICA) în cooperare cu The University of Manchester-Manchester Business School.

Doamna Iovu a urmat mai multe cursuri și stagii de specializare la nivel național și internățional, în domenii precum: medierea și alte metode de soluționare alternativă a disputelor, conformitate, guvernanță interna, administrare riscuri, piețe de capital, restructurare financiară și de afaceri, antifraudă, business intelligence, digital banking & disruptive tehnologies. Este un membru activ în cadrul mai multor comisii tehnice ale Asociației Române a Băncilor, iar din mai 2007 este reprezentantul comunității bancare ca membru permanent în Grupul de Suport Juridic al European Payment Council (EPC) pe proiectul Single European Payment Area (SEPA).

Este președinte al Asociației Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar, membru fondator și secretar general al Ligii Europene pentru Cooperare Economică – ELEC – ROMÂNIA, precum și membru al altor asociații și grupuri think-tank civice și din industrie.

De asemenea, doamna Iovu a fost invitată să țină mai multe cursuri, seminarii și conferințe despre sistemul de control, guvernanță, ADR, prevenirea insolvenței, restructurare și recuperare credite, fiind o perioada și lector în cadrul programului MBA al City University of Seattle și Globaltraining România pentru cursul "Consumer behaviour".