Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Asigura finantarea costurilor aferente studiilor postuniversitare

Nu este obligatorie constituirea aportului propriu

Fara comision de analiza dosar

Acordare rapida

Posibilitatea utilizarii serviciului de Internet Banking pentru vizualizarea situatiei creditului (sold, dobanzi, rate)

Destinatia creditului: achitarea contravalorii taxelor pentru studii postuniversitare (MBA, studii de perfectionare, recalificare, doctorat, a doua facultate etc.)

Creditele se pot acorda pe termen scurt, mediu si lung.

Clienti eligibili: persoane fizice, absolventi ai unei forme de invatamant superior, acceptati la o universitate acreditata din tara sau strainatate pentru efectuarea de studii postuniversitare.

Conditii de eligibilitate suplimentara pe care clientul trebuie sa le indeplineasca pe langa cele prevazute de reglementarile interne privind creditarea persoanelor fizice:
a. vechimea la actualul loc de munca de minimum 3 ani;
b. incasarea salariului/venitului in contul deschis la CEC Bank

Varsta acceptata a clientului pentru contractarea creditului: 23-50 ani

Moneda: LEI

Perioada maxima de creditare: 7 ani

Perioada maxima de gratie, in functie de durata de creditare:
a. fara perioada de gratie, pentru creditele acordate pe termen scurt
b. 720 de zile calendaristice, pentru creditele acordate pe termen mediu si lung, dar nu mai mult de perioada in care se desfasoara studiile.

Perioada maxima de tragere: 30 zile calendaristice
Nu sunt permise trageri partiale, creditul urmand a fi utilizat integral, intr-o singura transa, numai prin virament in contul / conturile universitatii / universitatilor, conform instructiunilor primite in acest sens.

Documente specifice pe care clientul trebuie sa le prezinte pe langa documentele prevazute de reglementarile interne privind creditarea persoanelor fizice: documentul care sa ateste acceptarea clientilor la institutia superioara de invatamant, cu mentionarea contravalorii taxelor de participare si, dupa caz, a valorii bursei pentru acoperirea cheltuielilor de pregatire

Nivelul maxim al creditului: 65.000 lei, inclusiv

Aportul propriu al clientului: nu este obligatorie constituirea aportului propriu

Rambursarea creditului:
- in rate lunare

Dobanda
- variabila 6,44% (IRCC + 4 p.p.).

Nivelul actual al indicelui IRCC luat in calcul este in prezent de 2,44%, in baza cotatiei aferente trimestrului IV 2019, publicate in data de 31 decembrie 2019 pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei.

Dobanda se modifica trimestrial la datele de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie si 1 octombrie ale anului sau in prima zi lucratoare imediat urmatoare zilei de intai a trimestrului, in cazul in care data de intai a trimestrului este zi nelucratoare, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 19/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Indicele este publicat trimestrial de catre Banca Nationala a Romaniei pe site-ul Institutiei si este calculat in conformitate cu Regulile privind calcularea si publicarea indicelui zilnic si al indicelui de referinta trimestrial reglementati de OUG 19/2019.

Valoarea valabila a indicilor la data modificarii este cea publicata de catre organizatia de reglementare aferenta, cu doua zile lucratoare anterior.

Comisioane
Comision de analiza dosar: 0 lei
Comision de administrare credit: 20 lei (lunar, in suma fixa)

Alte elemente de cost care nu intra in calculul DAE, respectiv:
- inscrierea/prelungirea/modificarea (dupa caz) si radierea garantiei reale mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale clientului/codebitorilor si ale conturilor de card de debit ale clientului la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

 

Dobanzi credite (.pdf)

Comisioane credite (.pdf)

Exemple de calcul(.pdf)