Perioada de creditare de pana la 20 ani

Perioada de gratie avantajoasa, stabilita in functie de perioada de creditare

Rescadentarea/reesalonarea creditelor

La calculul venitului net se pot lua in calcul toate veniturile certe cu caracter de permanenta pe toata perioada de creditare, ale familiei
Destinatia creditului: reabilitarea locuintelor aflate in proprietatea clientilor, prin antreprenori autorizati sau in regie proprie

Moneda: LEI

Valoarea creditului: maximum 2.800.000 LEI

Aportul propriu: nu este obligatoriu

Perioada de creditare: maximum 20 ani

Perioada de tragere: maximum 180 zile calendaristice

Perioada de gratie: maximum 360 zile calendaristice, in functie de perioada de creditare

Garantii: ipoteca imobiliara asupra imobilului - constructia si/sau terenul pe care se afla sau urmeaza sa se ridice o constructie, care face obiectul investitiei imobiliare  pentru care se acorda creditul. In completarea ipotecii imobiliare pot a fi admise si alte garantii dintre cele acceptate de Banca. 
 
Asigurarea impotriva riscurilor de calamitate a proprietatii ipotecare este obligatorie, fiind necesara anterior acordarii creditului 

Varsta la data stabilita pentru rambursarea integrala a creditului: maximum 75 ani, inclusiv

Dobanda
- variabila pe toata perioada de creditare

Credite supuse prevederilor Legii 77/2016
Standard/fara credit prin card: 4,77% (ROBOR 6M + 2,50 p.p.)
Impreuna cu credit prin card: 4,67% (ROBOR 6M + 2,40 p.p.)

Credite care nu se supun prevederilor Legii 77/2016
Standard/fara credit prin card: 4,42 (ROBOR 6M + 2,15 p.p.)
Impreuna cu credit prin card: 4,17% (ROBOR 6M + 1,90 p.p.)

Nivelul dobanzii ROBOR 6M luat in calcul este in prezent de 2,27% valabil la data de 3 ianuarie 2018.

Dobanda se modifica semestrial la datele de 1 ianuarie si 1 iulie ale anului sau in prima zi lucratoare imediat urmatoare zilei de intai a semestrului, in cazul in care data de intai a semestrului este zi nelucratoare, cu dobanda ROBOR 6M valabila in ziua modificarii.

Valoarea valabila a indicilor la data modificarii este cea publicata de catre organizatia de reglementare aferenta, cu doua zile lucratoare anterior.

Comisioane
Comision de analiza dosar: 500 lei
Comision de rambursare anticipata: 0
Comision de administrare credit: 0,04% aplicabil lunar la soldul curent al creditului

Alte elemente de cost care nu intra in calculul DAE, respectiv:
- comision unic pentru servicii prestate la cererea clientului, in legatura cu derularea creditului;
- inscrierea/prelungirea/modificarea (dupa caz) si radierea garantiei reale mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale clientului/codebitorilor si ale conturilor de card de debit ale clientului la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
- toate costurile (taxe, onorarii, alte costuri) care trebuie achitate in legatura cu incheierea, publicitatea si/sau inregistrarea contractului de credit si a documentelor accesorii acestuia (a contractelor de garantii, inclusiv prelungirea/radierea acestora etc.), inclusiv taxele notariale;
- sumele reprezentand primele de asigurare aferente politelor de asigurare pentru riscuri generale, in conformitate cu valoarea bunurilor acceptate in garantie, pentru care se incheie astfel de politele si/sau cota de prima PAD, avand in vedere ca Banca nu impune incheierea politelor de asigurare cu un anumit prestator de astfel de servicii;
- sumele aferente evaluarii bunurilor imobile/mobile admise in garantie, cu exceptia cazului in care evaluarea se realizeaza de evaluatorii interni ai Bancii.

Dobanzi credite (.pdf)

Comisioane credite (.pdf)

Exemple de calcul(.pdf)