Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Perioada de creditare de pana la 35 ani

Perioada de gratie avantajoasa de pana la 360 zile, stabilita in functie de perioada de creditare

Rescadentarea/reesalonarea creditelor

La calculul venitului net se pot lua in calcul toate veniturile certe cu caracter de permanenta pe toata de creditare, ale familiei

Posibilitatea utilizarii serviciului de Internet Banking si/sau Mobile Banking gratuit pentru primele 3 luni, pentru vizualizarea situatiei creditului (sold, dobanzi, rate), dar si pentru operatiuni curente (plati, depozite)

Destinatia creditului: construirea de locuinte pe amplasamentele ANL

Moneda: LEI

Valoarea creditului: maximum 2.800.000 lei, stabilita in functie de valoarea garantiei ipotecare.

Valoarea maxima a creditului este stabilita in functie de capacitate de rambursare a fiecarui client.

Aport propriu:
In cazul creditelor garantate cu cel putin un imobil cu destinatia de locuinta:
- pentru credite in valoare de peste 250.000 euro, echivalent in lei: minimum 15% din valoarea evidentiata in documentele din care rezulta destinatia creditului solicitat;
- pentru credite in valoare de cel mult 250.000 euro, echivalent in lei, inclusiv: minimum 15% din valoarea evidentiata in documentele din care rezulta destinatia creditului solicitat.

In cazul creditelor garantate cu alte tipuri de bunuri imobile: minimum 15% din valoarea evidentiata in documentele din care rezulta destinatia creditului solicitat.

Perioada de creditare: maximum 35 ani

Perioada de tragere: maximum 720 zile calendaristice

Perioada de gratie: maximum 360 zile calendaristice, in functie de perioada de creditare

Garantii: ipoteca imobiliara asupra constructiei si/sau terenului pe care urmeaza sa se ridice o constructie care fac obiectul unei investitii imobiliare pentru care se acorda creditul

Asigurarea: Polita de asigurare a constructiei ipotecate se poate incheia de catre client cu orice societate de asigurare reasigurare, iar asigurarea trebuie sa acopere toate riscurile aferente constructiei. Polita de asigurare se incheie anterior acordarii creditului.

Varsta la data stabilita pentru rambursarea integrala a creditului: maximum 75 ani, inclusiv

Dobanda
- variabila pe toata perioada de creditare

Credite care se supun prevederilor Legii 77/2016
5,44% (IRCC + 3,00 p.p.)

Credite care nu se supun prevederilor Legii 77/2016
4,44% (IRCC + 2,00 p.p.)

Nivelul actual al indicelui IRCC luat in calcul este in prezent de 2,44%, in baza cotatiei aferente trimestrului IV 2019, publicate in data de 31 decembrie 2019 pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei.

Dobanda se modifica trimestrial la datele de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie si 1 octombrie ale anului sau in prima zi lucratoare imediat urmatoare zilei de intai a trimestrului, in cazul in care data de intai a trimestrului este zi nelucratoare, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 19/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Indicele este publicat trimestrial de catre Banca Nationala a Romaniei pe site-ul Institutiei si este calculat in conformitate cu Regulile privind calcularea si publicarea indicelui zilnic si al indicelui de referinta trimestrial reglementati de OUG 19/2019.

Comisioane
Comision de analiza dosar: 500 lei
Comision de rambursare anticipata: 0
Comision de administrare credit aplicabil lunar la soldul curent al creditului: 0,04%

Alte elemente de cost care nu intra in calculul DAE, respectiv:
- comision unic pentru servicii prestate la cererea clientului, in legatura cu derularea creditului;
- inscrierea/prelungirea/modificarea (dupa caz) si radierea garantiei reale mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale clientului/codebitorilor si ale conturilor de card de debit ale clientului la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
- sumele reprezentand primele de asigurare aferente politelor de asigurare pentru riscuri generale, in conformitate cu valoarea bunurilor acceptate in garantie, pentru care se incheie astfel de politele si/sau cota de prima PAD, avand in vedere ca Banca nu impune incheierea politelor de asigurare cu un anumit prestator de astfel de servicii;
- sumele aferente evaluarii bunurilor imobile/mobile admise in garantie, cu exceptia cazului in care evaluarea se realizeaza de evaluatorii interni ai Bancii.

Dobanzi credite (.pdf)

Comisioane credite (.pdf)

Exemple de calcul(.pdf)