Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

1. Modificarea scadentei si/sau a sumei de plata a uneia/mai multor rate de credit in sold fara a se depasi durata initiala de acordare a creditului

Conditii de aplicare:
- persoanelor fizice care inregistreaza sume restante de principal/dobanzi pentru creditele aflate in derulare la CEC Bank;
- situatia financiara actuala nu ii mai permite plata obligatiilor asumate prin contractul de credit, asa cum au fost ele stabilite initial;
- au fost identificate posibilitati certe de rambursare la alte termene si in alte sume.

Avantaje:
- se poate acorda o perioada de gratie de pana la 12 luni, in care clientul poate plati numai dobanzile si comisioanele aferente;
- sumele restante inregistrate pot fi incluse in soldul creditului:
- la solicitarea in scris a clientului, rambursarea creditului restructurat se poate efectua si anticipat, integral sau partial, oricand pe parcursul perioadei de gratie.

2. Modificarea scadentei si/sau a sumei de plata a uneia/mai multor rate de credit in sold cu depasirea duratei initiale de acordare a creditului si / sau incadrarea creditului in alta categorie, dupa caz (termen mediu, termen lung), dar fara a depasi durata maxima de creditare pentru produsul in cauza

Conditii de aplicare:
- persoanelor fizice care inregistreaza sume restante de principal/dobanzi pentru creditele aflate in derulare la CEC Bank;
- situatia financiara actuala nu ii permite incadrarea in gradul maxim de indatorare aferent produsului contractat, prevazut de reglementarile interne privind creditarea persoanelor fizice;
- nu depasesc, la finele duratei de creditare, varsta maxima prevazuta de reglementarile  privind creditarea persoanelor fizice;
- nu se poate depasi durata maxima de creditare corespunzatoare produsului pentru care se solicita restructurare.
- au fost identificate posibilitati certe de rambursare la alte termene si in alte sume.

Avantaje:
- ca urmare a aplicarii acestei metode, se poate modifica incadrarea creditului din punct de vedere al duratei de creditare (ex: creditele pe termen scurt pot fi transformate in credite pe termen mediu, termen lung);
- se poate acorda o perioada de gratie de pana la 12 luni, in care clientul poate plati numai dobanzile si comisioanele aferente;
- sumele restante inregistrate pot fi incluse in soldul creditului:
- la solicitarea in scris a clientului, rambursarea creditului restructurat se poate efectua si anticipat, integral sau partial, oricand pe parcursul perioadei de gratie.

3. Acordarea unui nou credit pentru rambursarea creditului/creditelor in derulare si care inregistreaza sume neachitate la scadenta la cel putin un credit

Conditii de aplicare:
- persoanelor fizice care inregistreaza sume restante de principal/dobanzi pentru creditele aflate in derulare la CEC Bank;
- au fost identificate posibilitati certe de rambursare la alte termene si in alte sume;
- se solicita consolidarea a doua sau mai multe credite aflate in derulare la Banca, intr-unul singur (ex: doua credite pentru nevoi personale, credit auto si credit pentru nevoi personale, credit construire locuinte si credite pentru nevoi personale etc.);
- se incadreaza in gradul maxim de indatorare prevazut de reglementarile interne privind creditarea persoanelor fizice;
- nu depasesc, la finele duratei de creditare, varsta maxima prevazuta de reglementarile interne privind creditarea persoanelor fizice, in vigoare la data aprobarii creditului care se restructureaza.

Avantaje:
- in cazul restructurarii a doua sau mai multe credite, cu durate diferite de creditare, se poate alege produsul cu durata de creditare cea mai mare;
- se poate acorda perioada de gratie, in functie de produsul ales;
- sumele restante inregistrate pot fi incluse in soldul creditului.