In cazul clientului persoana fizica:
- Contract prestari servicii in doua exemplare (Termeni si conditii generale), semnate in original de catre reprezentantul legal sau de imputernicitii acestuia;
- Declaratie autentificata notarial (un exemplar original);
- Copie BI/CI a persoanei titulare a certificatului (Utilizatorul);
- Copie OP aferent platii in avans a valorii contractului; 
- Copie Carnet membru CECCAR/APEC (daca este cazul);
- Alte documente doveditoare, daca este cazul.

In cazul clientului persoana juridica:
- Contract prestari servicii in doua exemplare, semnate in original de catre reprezentantul legal sau de imputernicitii acestuia;
- Termeni si conditii generale in doua exemplare semnate in original de catre reprezentantul legal sau de imputernicitii acestuia;
- Declaratie autentificata notarial un exemplar original;
- Copie BI/CI a persoanei titulare a certificatului (Utilizatorul);
- Copie OP aferent platii in avans a valorii contractului;
- Copie Carnet membru CECCAR/APEC (daca este cazul);
- Alte documente doveditoare, daca este cazul.