CLIENT
Inregistrare:
- Inregistrare on-line pe htts://inregistrare.certsign.ro 
- Tiparire si semnare documente generate automat

Identificare:
- Depunerea in unitatea CEC Bank a documentelor in 2 exemplare impreuna cu o copie a actului de identitate, declaratia autentificata notarial in original intr-un singur exemplar si a Ordinului de plata

CERTSIGN
Emitere:
- Verificare documente 
- Emitere certificat 
- Transmitere catre client, in cel mult 5 zile, prin curier rapid