Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Sustinerea proiectelor de investitii in domeniul agricol, inclusiv achizitia de animale de reproductie si in cel al acvaculturii, altele decat cele finantate din PNDR si POPAM 2014-2020

Obtinerea unei finantari in lei in conditii de dobanda avantajoasa

Garantii flexibile prin acordarea unei garantii prin FGCR ce va acoperi pana la maximum 80% din valoarea creditului

Perioada de gratie extinsa de pana la 24 luni

Vizualizarea situatiei financiare si a operatiunilor pe contul curent/card se pot realiza utilizand serviciile de Internet Banking si Mobile Banking asigurate de Banca

Clienti eligibili: Persoane fizice si juridice, in calitate de fermieri, care desfasoara activitati in domeniul agricol vegetal/ zootehnic si al acvaculturii si au in exploatare teren cu destinatie agricola care impreuna cu terenurile agricole pe care le cumpara vor detine in proprietate maxim 750 ha, conform adeverintelor emise de APIA respectiv Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura sau dupa caz au in exploatare terenuri agricole, plantatii, exploatatii piscicole si de acvacultura, efective/ferme de animale/pasari/albine etc., respectiv:
- societati comerciale, definite conform Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
- persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale care desfasoara activitati economice, constituite conform OUG nr. 44/2008;
- asociatiile, societati agricole si cooperativele agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura si Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004;
- persoane fizice care desfasoara activitati economice - in domeniul agricol vegetal/ zootehnic si al acvaculturii.

Destinatia creditului:
- achizitia de terenuri cu destinatie agricola;
- finantarea investitiilor in domeniul agricol, inclusiv achizitia de animale de reproductie si cel al acvaculturii, altele decat cele finantate din PNDR 2014-2020 si POPAM 2014-2020.

Perioada de creditare:
- min. 6 luni - max. 84 luni in cazul finantarii investitiilor in domeniul agricol, inclusiv achizitia de animale de reproductie si cel al acvaculturii;
- min. 6 luni - max. 180 luni in cazul achizitiilor de terenuri cu destinatie agricola.

Perioada de gratie: max. 24 luni in cazul finantarii investitiilor in domeniul agricol, inclusiv achizitia de animale de reproductie si cel al acvaculturii/achizitia de terenuri cu destinatie agricola.

Valoarea creditului: max. 95% din valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA)

Contributie proprie: min. 5%

Valuta: lei

Dobanda: ROBOR 6M + marja de 1,95 p.p., pentru credite cu o valoare de pana la 3 milioane euro

Garantii:
- garantie FGCR: pana la maxim 80% din valoarea creditului;
- actionarii/ asociatii/ administratorii/ reprezentantii legali ai clientilor persoane juridice, in calitate de persoane fizice, vor semna contracte de fideiusiune, in cadrul carora FGCR va avea calitatea de cocreditor;
- orice alta garantie sau mix de garantii dintre cele acceptate de Banca;
- cesiunea politelor de asigurare in favoarea Bancii aferente culturilor realizate pe terenul achizitionat din credit sau a bunurilor imobile/mobile achizitionate din credit

In cazul creditelor acordate pentru:
- achizitia de terenuri agricole, garantiile colaterale vor fi asigurate cu terenurile achizitionate din credit si/sau alte bunuri aflate in proprietatea imprumutatului sau terti garanti;
- investitii, garantiile colaterale vor fi asigurate cu bunurile imobile/mobile achizitionate din credit si/sau alte bunuri aflate in proprietatea imprumutatului sau terti garanti.

Rambursarea creditului: lunar. Scadentele pot fi stabilite trimestrial, semestrial sau in anumite luni din an, in rate egale sau inegale, dupa caz, avand in vedere fluxul incasarilor curente si prognozate de client.

Obtinerea unei finantari a activitatii curente in lei in conditii de dobanda avantajoasa

Garantii flexibile prin acordarea unei garantii prin FGCR ce va acoperi pana la maximum 80% din valoarea creditului

Perioada de creditare de 36 luni

Vizualizarea situatiei financiare si a operatiunilor pe contul curent/card se pot realiza utilizand serviciile de Internet Banking si Mobile Banking asigurate de Banca

Clienti eligibili: Persoane fizice si juridice, in calitate de fermieri, care desfasoara activitati in domeniul agricol vegetal/ zootehnic si al acvaculturii si au in exploatare teren cu destinatie agricola care impreuna cu terenurile agricole pe care le cumpara vor detine in proprietate maxim 750 ha, conform adeverintelor emise de APIA respectiv Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura sau dupa caz au in exploatare terenuri agricole, plantatii, exploatatii piscicole si de acvacultura, efective/ferme de animale/pasari/albine etc., respectiv:
- societati comerciale, definite conform Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
- persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale care desfasoara activitati economice, constituite conform OUG nr. 44/2008;
- asociatiile, societati agricole si cooperativele agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura si Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004;
- persoane fizice care desfasoara activitati economice - in domeniul agricol vegetal/ zootehnic si al acvaculturii.

Destinatia creditului:
- finantarea activitatii curente privind productia agricola, inclusiv pentru achizitia de animale pentru comercializare;
- finantarea activitatii curente privind productia piscicola.

Perioada de creditare: max. 36 luni

Perioada de gratie: max. 12 luni, in cadrul careia clientul va achita lunar doar dobanda aferenta creditului utilizat

Valoarea creditului: se stabileste si va fi corelata cu necesarul de capital de lucru al firmei, cu ciclul financiar al acesteia si cu capacitatea sa de rambursare.

Contributie proprie: nu se solicita

Valuta: lei

Dobanda: ROBOR 6M + marja de 1,95 p.p., pentru credite cu o valoare de pana la 3 milioane euro

Garantii:
- garantie FGCR: pana la maxim 80% din valoarea creditului;
- actionarii/ asociatii/ administratorii/ reprezentantii legali ai clientilor persoane juridice, in calitate de persoane fizice, vor semna contracte de fideiusiune;
- ipoteca mobiliara asupra stocului de animale;
- orice alta garantie sau mix de garantii dintre cele acceptate de Banca.

Rambursarea creditului: se face lunar. Scadentele pot fi stabilite trimestrial, semestrial sau in anumite luni din an, in rate egale sau inegale, dupa caz, avand in vedere fluxul incasarilor curente si prognozate de client.

Sustinerea proiectelor de investitii in domeniul agricol, inclusiv achizitia de animale de reproductie si in cel al acvaculturii finantate din PNDR si POPAM 2014-2020

Obtinerea unei finantari in lei in conditii de dobanda avantajoasa

Garantii flexibile prin acordarea unei garantii prin FGCR ce va acoperi pana la maximum 80% din valoarea creditului

Vizualizarea situatiei financiare si a operatiunilor pe contul curent/card se pot realiza utilizand serviciile de Internet Banking si Mobile Banking asigurate de Banca

Clienti eligibili: Beneficiarii privati figureaza in evidentele APIA/ANPA ca fermieri si au un contract de finantare nerambursabila incheiat cu AFIR sau Agentia Nationala Pentru Pescuit si Acvacultura din programele PNDR 2014-2020 sau POPAM 2014-2020.

Destinatia creditului: Credite acordate de catre banca beneficiarilor privati ai PNDR 2014 - 2020, respectiv POPAM 2014-2020, pentru finantarea proiectelor de investitii sprijinite prin aceste programe.

Valuta: lei

Dobanda: ROBOR 6M + marja de 1,95 p.p., pentru credite cu o valoare de pana la 3 milioane euro

Garantii:
- garantie FGCR: pana la maxim 80% din valoarea creditului;
- actionarii/ asociatii/ administratorii/ reprezentantii legali ai clientilor persoane juridice, in calitate de persoane fizice, vor semna contracte de fideiusiune, in cadrul carora FGCR va avea calitatea de cocreditor;
- orice alta garantie sau mix de garantii dintre cele acceptate de Banca;

Celelalte caracteristici ale produselor de creditare sunt in conformitate cu produsele de creditare standard pentru accesarea de fonduri europene post aderare, respectiv:
Credit investitii Fonduri Europene
Credit Punte pentru investitii Fonduri Europene
Linia de credit pentru investitii Fonduri Europene