Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Perioada de creditare: maximum 10 ani

Garantii flexibile

Modalitati multiple de rambursare a liniei de credit

Consultanta gratuita in ceea ce priveste pregatirea documentatiei de accesare a creditului de catre Autoritatile Publice Locale

Solutionare rapida a cererii de credit

Vizualizarea situatiei financiare si a operatiunilor pe contul curent/card se pot realiza utilizand serviciile de Internet Banking si Mobile Banking asigurate de Banca

Destinatia creditului:
Sunt considerate eligibile pentru finantare de catre Banca, cheltuielile de capital efectuate pentru realizarea proiectelor de investitii publice de interes local, si anume:
- finantarea obiectivelor noi de investitii;
- finalizarea sau continuarea lucrarilor ce privesc obiective de investitii a caror realizare a fost inceputa;
- dezvoltarea, modernizarea si/sau retehnologizarea obiectivelor de investitii, a utilajelor, masinilor si instalatiilor, a cladirilor si constructiilor existente;
- achizitionarea de masini, utilaje, mijloace de transport, echipament informatic si alte bunuri independente;
- achizitionarea de cladiri, constructii etc.;
- achizitionarea, amenajarea, modernizarea, dezvoltarea spatiilor de desfasurare a activitatii solicitantului etc.
- refinantarea unor credite de investitii contractate la alte institutii de credit;
- alte investitii publice de interes local.

Cheltuielile de capital pentru investitiile publice de interes local ale judetelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor trebuie sa fie cuprinse in programul de investitii al fiecarei unitati administrativ-teritoriale, care se aproba ca anexa a bugetului local.

Obiectivele de investitii si celelalte cheltuieli asimilate investitiilor se inscriu in programul de investitii daca documentatiile tehnico-economice au fost elaborate si aprobate conform legislatiei in vigoare.

Domenii eligibile
- invatamant;
- sanatate; 
- cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret;
- asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii;
- servicii si dezvoltare publica si locuinte;
- agricultura si silvicultura;
- transporturi si comunicatii;
- alte actiuni economice (prevenirea si combaterea inundatiilor si gheturilor, sustinerea programelor de dezvoltare regionala);
- alte actiuni pentru  protectie civila, centre militare precum si alte cheltuieli;
- alte domenii de interes public local.

Clienti eligibil:
Autoritatile Publice Locale care functioneaza conform legislatiei in vigoare si indeplinesc conditiile solicitate de Banca.

Valoarea:  poate fi de pana la 100% din valoarea totala a proiectului de investitii.

Contributia proprie: dupa caz, in functie de valoarea creditului solicitat, va fi de minimum 15% din  valoarea investitiei.

Mod de derulare: revolving pe perioada de executie a investitiei, prin efectuarea de trageri si rambursari succesive, urmand ca la finele acestei perioade soldul liniei de credit sa fie rambursat, de regula, lunar, in rate egale/inegale.

Durata: maximum 10 ani, se stabileste in functie de cheltuielile sustinute din linia de credit de investitii, perioada de executie a investitiei si capacitatea de rambursare a Autoritatii Publice Locale.

Perioada de tragere: este stabilita prin contractul de linie de credit de investitii, fara a se stabili date fixe, determinata de la data acordarii liniei de credit si pana la data stabilita pentru executia proiectului de investitii. Perioada de tragere coincide cu perioada in care creditul se deruleaza in sistem revolving. 

Perioada de gratie: nu se acorda

Valuta: Lei

Garantii: se accepta orice garantie sau mix de garantii dintre cele acceptate de Banca. 

Rambursarea liniei de credit de investitii: se face de regula lunar. In cazuri foarte bine justificate, scadentele pot fi stabilite trimestrial/semestrial, in rate egale sau inegale, dupa caz, in functie de capacitatea de plata a Autoritatii Publice Locale si prevederile legale privind gradul maxim de indatorare stabilit pentru aceasta.